Lista prelegentów VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” zostanie podana w późniejszym terminie. 


W V edycji Konferencji (2020) udział wzięli:

Leszek Jesień_małe

prof. Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Profesor Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, odpowiedzialny za relacje między OSP, ogólną strategię i innowacje. Ekspert z obszaru polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Doświadczenie zawodowe w obszarze energii zdobywał we współpracy z m.in. TSCNET Services GmbH, PSE Innowacje, Gas-Trading, Empower Energy, EDF Polska, BPI Polska oraz Gaz-System. Autor wielu artykułów i książek o integracji i polityce energetycznej UE (niedawno: New Electricity and New Cars. The Future of the European Energy Doctrine, 2016). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas. Wcześniej doradca ds. europejskich i energetycznych trzech polskich premierów oraz ministrów gospodarki i środowiska.

 

Monika Morawiecka

Monika Morawiecka – Od 13 lat związana z PGE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę pierwszych morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez europejskie stowarzyszenie szkół ekonomicznych CEMSo.

 

237x237 Ireneusz Zyska

Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Poseł na Sejm RP

 

 

 

 

RJ3A7283 (2)

Zbigniew Gryglas

Wiceminister Aktywów Państwowych

Pełnomocnik MAP ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

 

 

 

 

 

at Rice University's Baker Institute in Houston. (Photo by Michael Stravato)

dr Anna Mikulska – jest pracownikiem naukowym w Centrum Studiów Energetycznych w Baker Institute for Public Policy w Rice University (USA).

Jej badania koncentrują się na geopolityce bezpieczeństwa gazu ziemnego i bezpieczeństwie energetycznym w UE, byłym bloku sowieckim i Rosji. Ponadto zajmuje się ona tematyką rewolucji łupkowej w USA oraz globalnej transformacji energetycznej. Mikulska pełni także funkcje senior fellow w Kleinman Center for Energy Policy na University of Pennsylvania, gdzie prowadzi seminaria w zakresie polityki energetycznej. Jest ona również członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Posługuje się językiem polskim, angielskim, niemieckim, perskim i rosyjskim. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, tytuł magistra stosunków międzynarodowych na University of Windsor w Kanadzie oraz stopień doktora politologii na University of Houston, USA.

 

Marcin Lipka

ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka – kierownik wydziału ochrony technicznej w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Collegium Civitas. W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia doktoranckie w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi i uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem osób publicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w strukturach technicznych i bojowych. Służbę pełnił m.in. w wojskach inżynieryjnych, pancernych, Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej oraz w Biurze Ochrony Rządu. Dowodził pododdziałami w ramach międzynarodowych misji wojskowych poza granicami kraju. Wielokrotnie odznaczony za realizację złożonych zadań mandatowych i wsparcie pododdziałów sojuszniczych.  Był członkiem międzynarodowych grup eksperckich do spraw zagrożeń terrorystycznych. Jest autorem szeregu rozwiązań w zakresie współpracy służb państwowych, które zostały z powodzeniem wdrożone. W ramach zainteresowań badawczych koncentruje się na zarządzaniu bezpieczeństwem. Stara się łączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki w celu analizy dostępnych modeli i tworzenia nowych.

 

JozefWegrecki0791kadrWEB01Józef Węgrecki – Czlonek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych

Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1978-1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990-1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole na stanowisku Wiceprezesa spółki. Od kwietnia 1993 do czerwca 2017 pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o. W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju. Od 5 lutego 2018 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN S.A. Od kwietnia 2018 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych w PKN Orlen S.A.

 

jarosław dybowskiJarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN 

Doświadczony menedżer z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Od 1985 roku zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i europejskiej energetyki. Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży energii w wielu firmach krajowych i zagranicznych. W PKN ORLEN zajmuje się między innymi strategicznym projektem budowy Morskich Farm Wiatrowych.

 

 

PrezesIWIgor Wasilewski – Prezes Zarządu PERN S.A.

Efektywny Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem  w branży energetycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University of Illinois, Chicago, uczestnik wielu szkoleń międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia, Włochy). Pełnił funkcje zarządcze w GPEC (2010-2015) i w Gaz-Systemie (2006-2009) oraz funkcje menedżerskie w PGNiG (1998-2004), Gaz-Systemie (2004-2006) i PSE (2010). Od stycznia 2016 jest Prezesem Zarządu PERN S.A. Tworzył i skutecznie wdrażał strategie firm przynoszące znaczący wzrost wyników finansowych, optymalizował operacyjne funkcjonowanie spółek, uruchamiał programy inwestycyjne (PLNG), zmieniał kulturę organizacyjną firm (MBO, coaching, mentoring, job rotation) wdrażał zaawansowane technologie IT (FFA, ERP, GIS, Workflow, Scada, billing), centralizował struktury grup kapitałowych, wprowadzał nowe produkty na rynek, ukierunkowywał działanie firm na potrzeby klientów.

 

Marcin Sienkiewicz 3

Dr Marcin Sienkiewicz – Z-ca Dyrektora Biura Strategii i Projektów ds. Gazu Towarowej Giełdy Energii

Ekspert Forum Polityki Wschodniej oraz Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 do 2010 roku współpracował ekspercko w zakresie bezpieczeństwa narodowego i energetycznego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz Kancelarią Prezydenta RP. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. Wykładowca studium podyplomowego „Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych” na Politechnice Wrocławskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej współczesnych państw, funkcjonowania międzynarodowych ryków energetycznych. Publicysta i recenzent „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych”, miesięcznika wydawanego przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Autor studium koncepcyjnego poświęconego utworzeniu w Polsce hubu gazowego. Marcin Sienkiewicz jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2012 r. uzyskał tytuł Doktora Nauk Humanistycznych. Od grudnia 2015 roku związany jest z TGE, gdzie odpowiada za rozwój giełdowego rynku gazu.

 

piotr-moncarz

prof. Piotr Moncarz – Stanford University (USA)

Od 1968 r. absolwent Technikum Geodezyjno-Drogowego w Poznaniu, a od 1981 r. absolwent Uniwersytetu Stanforda z Ph.D. w Szkole Inżynierii. Adjunct Professor na Uniwersytecie Stanforda, gdzie od 30 lat prowadzi zajęcia na poziomie po-licencjackim.  Od roku 1980 pracownik wiodącej w świecie w swej dziedzinie firmy Exponent Failure Analysis Associates (www.exponent.com), gdzie dziś piastuje najwyższy profesjonalny tytuł Senior Fellow.  W 2017 roku zostaje przyjęty do National Academy of Engineering Stanów Zjednoczonych. Specjalizuje się w badaniu i zapobieganiu katastrofom inżynierskim lub naukowym w swym zaraniu. Autor dziesiątków publikacji, wykładów i wystąpień. Energia odnawialna, w tym szczególnie goetermiczna są celem jego wieloletniej pracy (www.geothermicsolution.com). Współ-założyciel i przewodniczący US-Polish Trade Council (www.usptc.org), organizacji profesjonalistów działających pro-bono nad transferem wiedzy i wzmocnieniem współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Jest wice-prezesem Rady Inżynierów Polskich Ameryki Północnej. Członek 1-szej rady NCBiR. Współ-organizator i dyrektor akademicki na Uniwersytecie Stanforda programu MNiSW Top 500 Innovators. Współtwórca programu polskiej elektromobilności, przewodniczący rady nadzorczej Electromobility Poland SA. Inżynier, przedsiębiorca i nauczyciel akademicki, aktywnie zaangażowany w działanie polskiej diaspory na rzecz Polski.

 

Oslo, November 2014. Fotografier av ansatte i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn.
Foto: Christopher Olssøn

Prof. Jakub M. Godzimirski – Norweski Instytut Polityki Zagranicznej

Jakub M. Godzimirski (ur. 1957 r.) jest doktorem antropologii społecznej Polskiej Akademii Nauk PAN (1987) oraz magistrem antropologii społeczno-kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (1981). W 1995 roku dołączył do Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych NUPI, gdzie jego głównymi obszarami badawczymi są: rosyjska polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka gospodarcza, polityka energetyczna i rozwój w przestrzeni postradzieckiej oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Przeprowadził szereg badań nad rosyjską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, koncentrując się na roli Rosji w konfliktach postsowieckich, relacjach Rosji z innymi podmiotami (OBWE, NATO, Norwegia, Polska) oraz na polityce energetycznej Rosji i UE. Jego ostatnie publikacje to The Political Economy of Russian Aluminium – between the Dual State and Global Markets, monografia wydana w 2018 roku przez Palgrave Macmillan w serii International Political Economy (IPE) oraz trzy redagowane tomy New Political Economy of Energy in Europe. Power to Project, Power to Adapt, Palgrave Macmillan, seria IPE, EU leadership in Energy and Environmental Governance? Global and Local Challenges and Responses, Palgrave Macmillan, seria IPE (2017) oraz Russian Energy in a Changing World: What is the Outlook for the Hydrocarbons Superpower, Ashgate (2013).

 

Kupecki_PR_2020Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki.

Kieruje Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP) Instytutu Energetyki. Kierownik i wykonawca w ponad 40 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych ze środków KE, NCBR, NCN, MNiSW, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Wraz z zespołem współtworzył 5 instalacji demonstracyjnych z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 2 patentów oraz 4 zgłoszeń patentowych. Laureat nagród Siemensa, Nernsta i Hydrogen Europe Research za działalność B+R. Stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Przedstawiciel Polski w States Representatives Group Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking w Brukseli. Odpowiedzialny za obszar Gospodarka Wodorowa w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki powołanego przez Ministra Klimatu w roku 2020. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

portret__PawełKowalPaweł Kowal – (ur. 1975 w Rzeszowie), politolog i historyk, publicysta. Jest profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Studium Europy Wschodniej UW, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Poseł na Sejm RP (2005-2009,2019-), 2006-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią, w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2012 założył Fundację Energia dla Europy. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego”.

.

biogram 2mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project, zajmującej się audytami i szkoleniami z obszaru bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Organizator kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektów SAFE PLACE. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018.

 

Dominik_P._Jankowski_photoDominik P. Jankowski – Ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata oraz think-tanker. Obecnie pracuje jako doradca polityczny i kierownik Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. Wcześniej pracował m.in. jako naczelnik Wydziału ds. OBWE i Wschodniego Wymiaru Bezpieczeństwa w MSZ RP oraz naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Karierę zaczynał w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Jego publikacje ukazały się w 20 państwach na całym świecie. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademię Dyplomatyczną w Wiedniu. Prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (2013) oraz ukończył Bucerius Summer School organizowaną przez Fundację „Die ZEIT” (2014). Otrzymał prestiżowe stypendia od German Marshall Fund (2012 Marshall Memorial Fellow), Ministerstwa Obrony Francji (2012 Personnalité d’avenir défense) oraz Center for European Policy Analysis (2019 James S. Denton Transatlantic Fellow). Od 2014 r. należy do Munich Young Leaders (inicjatywa Fundacji Körbera i Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa).

 

Kamil BasajKamil Basaj – jest założycielem i prezesem Fundacji INFO OPS Polska. Kieruje pracami zespołów ds. reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT.  Twórca procesów bezpieczeństwa środowiska informacyjnego. CEO zespołu reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT (Information Environment Emergency Response Team) Sp. z o.o. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Członek zespołu doradczego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie konsultacji procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym. Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego, psychologicznego, bezpieczeństwa środowiska informacyjnego, bezpieczeństwa procesu decyzyjnego. Współtwórca narzędzi INFO OPS COMMANDER™. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Prowadzi badania nad procesami poznawczymi, w tym modelami kontroli obitej. Pomysłodawca i koordynator pierwszych w Polsce ćwiczeń z bezpieczeństwa środowiska informacyjnego INFO OPS EXE™ obejmujących działania z zakresu aktywnych i pasywnych zdolności rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym. Redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawiskach manipulacji środowiskiem informacyjnym Disinfo Digest. Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów powołania organizacji CYBEROT, CYBERON, Disinfo Digest prowadzących działania na rzecz bezpieczeństwa środowiska informacyjnego. Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego

Krzysztof KochanowskiKrzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME. Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej.

 

Maciej Pyznar foto - małeMaciej Pyznar – wolontariusz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń | Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w ComCERT SA

Maciej Pyznar posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przed podjęciem pracy w ComCERT przez 10 lat pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (od września 2008 r.). Najpierw na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej, a od kwietnia 2015 r. jako Szef tego wydziału. W RCB zajmował się działaniami planistycznymi i programowymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Jest „współodpowiedzialny” za większość dokumentów opracowanych w RCB, a dotyczących infrastruktury krytycznej, w tym m.in.:

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,

Standardy i dobre praktyki ochrony infrastruktury krytycznej – automatyka przemysłowa w sektorach ropy i gazu oraz elektroenergetyce

Standardy zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej:

  • zapewnienie bezpieczeństwa osobowego – wymagania minimalne
  • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego – wymagania minimalne
  • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – wymagania minimalne

W ComCERT kieruje Działem Usług, który dostarcza usługi w zakresie:

  1. Security Operation Cernter,
  2. procesów cyberbezpieczeństwa,
  3. CERT.

Od lat współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń m.in. brał udział w organizacji wszystkich edycji ćwiczeń z cyklu Cyber-EXE PolskaTM.  Nie jest kolekcjonerem certyfikatów.

 

B sokolińskiBartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w  grupie firm marketingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.

 

 

 

 

biogram_1dr Ewa Mataczyńska – Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przedstawiciel PGE Dystrybucja w E.DSO (European Distribution System Operators’ Association), członek E.DSO Technology Committee oraz TF Flexibility Coordination Mechanisms. Obszar zainteresowań naukowych związany z sektorem elektroenergetycznym, między innymi z regulacjami dla sektora na poziomie UE, rynkiem bilansującym, rozwojem społeczności energetycznych, rozwojem i funkcjonowaniem rynku usług elastyczności jak również możliwościami zastosowania elementów AI w sektorze.

 

Tymoteusz Pruchnik 1

 

Tymoteusz Pruchnik, prawnik, DBA – od kilku lat związany z Grupą Kapitałową PGNiG. Początkowo pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Komunikacji, a w 2016 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Gas-Trading S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje menadżerskie w instytucjach samorządowych i państwowych jak również w spółkach prawa handlowego. Działa w wielu różnych organizacjach pozarządowych pełniąc funkcje  w organach zarządczych.

 

cycon

Dawid Cycoń – Prezes Zarządu ML System S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

20 lat doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem poparte sukcesami w spółkach takich jak: Optimus S.A., Fakro sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska sp. z o.o. oraz 12 letnie doświadczenie w budowaniu strategii rozwoju firmy, zarządzaniu produktem i budowaniu oferty produktowej.

Współzałożyciel spółki ML System (2007) która obecnie funkcjonuje jako spółka publiczna notowana na podstawowym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego ML System. Zbudował rynek dla produktów BIPV i Smart City. Od 2010 roku firma ML System wymieniana jest wśród liderów rozwoju rynku PV i BIPV jako specjalista w tej dziedzinie.

Jest współautorem 6 patentów, 4 wzorów użytkowych i 4 wzorów przemysłowych, a także publikacji z zakresu ogniw fotowoltaicznych III generacji.

 

Matuesz Szablickidr inż. Mateusz Szablicki – Ekspert w PSE Innowacje sp. z o.o., adiunkt w Katedrze Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Członek SEP, PTETiS, Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP oraz Komisji Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Prelegent na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowo-technicznych, uczestnik kilku zespołów kształtujących wymagania dla nowych uczestników rynku energii (m.in. członek Panelu Ekspertów Konkursów Ministerstwa Energii na certyfikowany klaster energii, ekspert w zespole wsparcia procesu wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci), autor kilkudziesięciu ekspertyz dla lokalnych źródeł energii. Zajmuje się m.in. definiowaniem nowych rozwiązań zapewniających poprawną współpracę klasycznych systemów elektroenergetycznych z nowymi uczestnikami rynku energii (morskie i lądowe moduły parków energii, magazyny energii, elektromobilność z V2G, HVDC), w tym poszukiwaniem możliwości wykorzystania zdolności technicznych rozproszonych zasobów wytwórczo-odbiorczych do wsparcia zarządzania pracą nowego systemu elektroenergetycznego, definiowaniem obszarowych systemów automatyki elektroenergetycznej dla złożonych układów sieciowych oraz modelowaniem i symulacją warunków pracy lokalnych i wielkoskalowych obiektów elektroenergetycznych.

 

Piotr Kociński – uzyskał tytuł doktora fizyki w Instytucie Fizyki PAN w roku 1992. Od 1997 pracował w międzynarodowych korporacjach, między innymi 13 lat w IBM, tworząc oprogramowanie dla polskich instytucji finansowych i publicznych, jednocześnie publikując artykuły n/t tworzenia oprogramowania, w publikacjach IBM (redbooks) oraz w polskich czasopismach branżowych. Od czerwca 2016 współtworzył a następnie kierował spółką specjalnego znaczenia, której zadaniem było stworzenia oprogramowania wspierającego służby podatkowe w uszczelnieniu systemu poboru podatków VAT. Od września 2017 pełnił funkcję wiceprezesa spółki LOTOS Lab. Od listopada 2019 doradca zarządu Grupy LOTOS ds. technologii wodorowych oraz kierownik ds. badań i rozwoju projektu tworzenia nowej platformy transakcyjnej GPW współfinansowanego przez NCBiR.

 

Agnieszka Leguckadr hab. Agnieszka Legucka, prof. AfiB Vistula – jest analityczką ds. Rosji w programie Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji, kwestiami bezpieczeństwa i konfliktów na obszarze wschodniego sąsiedztwa UE, rosyjską dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi. Doktor habilitowana nauk o bezpieczeństwie, profesor nadzwyczajna na Wydziale Finansów i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Sprawy Międzynarodowe”.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Ekspert, Prezes Zarządu oraz założyciel Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Politolog, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego KPRP (2012-2013). Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz związanych z polityką energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, elektromobilnością. Obecnie koncentruje się na polityce energetycznej Republiki Federalnej Niemiec.

 

Koscielniak foto

dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Ludwig Maximilian University in Munich (moderator)

Doktor w zakresie nauk humanistycznych, pracownik UAM w Poznaniu i research fellow na LMU w Monachium. Zainteresowania badawcze koncentrują są na zrównoważonym rozwoju, konfliktach geopolitycznych i geokulturowych, polityką szkolnictwa wyższego oraz oraz kształtowaniem procesów narracyjnych.

 

 

R. Mietkiewicz

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz – adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe). Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

 

 

 

WK_hi_res3

Wojciech Konończuk – analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich, gdzie kieruje zespołem Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Zajmuje się sytuacją polityczno-gospodarcza w państwach Europy Wschodniej, w tym polityką energetyczną. Autor wielu artykułów i raportów na ten temat.

 

 

 

 

808_1767

dr Anna Kucharska – doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce, asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Stypendystka na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech, członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Autorka wielu publikacji naukowych, analiz i raportów eksperckich. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje politykę i bezpieczeństwo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem państw niemieckojęzycznych.

 

 

 

dr Michał Wojnowski – Uniwersytet Wrocławski. Autor kilkunastu specjalistycznych opracowań opublikowanych na łamach Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedrukowanych w periodykach służb w Rumunii i na Ukrainie, twórca szeregu ekspertyz dla takich organów jak Sejm RP, Minister Koordynator Służb Specjalnych i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, specjalista w obszarze działań hybrydowych, sabotażowych i propagandowych sowieckich i rosyjskich organów bezpieczeństwa państwa.

 

wojciech-jakobik-profilowe

Wojciech Jakóbik (moderator)

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: politologia i stosunki międzynarodowe. Analityk rynku energii. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl

 

 

 

 

Jarosław Ołowski  – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A.

Mariusz Witoński – Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej

Sławomir Żygowski – Prezes General Electric Power

Janusz Czajkowski – LOTOS Petrobaltic S.A.

Piotr Szufnara – Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Maciej Pyznar – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Olgierd Dziekoński – Doradca Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu 

Remigiusz Żuchowski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP

prof. dr hab. inż. Marek Gromiec – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor Akademii Sztuki Wojennej

prof. dr hab. Piotr Franaszek – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Paweł Grata – Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. Daniel Słyś – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

dr hab. inż. Renata Marks-Bielska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Paweł Kowal, prof. PAN – Polska Akademia Nauk

dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska

dr hab. Marian Woźniak, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr hab. Krzysztof Kud, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr hab. Paweł Borkowski, prof. PAN – Instytut Studiów Politycznych PAN

dr hab. Teresa Piecuch, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr hab. Adam Szurlej, prof. AGH – Akademia Górniczno-Hutnicza

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański

dr hab. Tomasz Skrzyński,  prof. UP  – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Katarzyna Dośpiał – Borysiak – Uniwersytet Łódzki

dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr inż. Sławomir Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr inż. Agnieszka Pękala – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr inż. Bogdan Nowak – Politechnika Wrocławska

dr inż. Bożydar Ziółkowski – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr inż. Ewa Lipińska – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr inż. Piotr Janusz – Akademia Górniczo-Hutnicza

dr inż. Tomasz Włodek – Akademia Górniczno-Hutnicza

kpt dr Damian Szlachter – Centrum Antyterrorystyczne ABW

dr Krzysztof Michalski – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr Zbigniew Bednarek – Uniwersytet Łódzki

dr Paulina Szyja – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Dominik Hejj – Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Katarzyna Michalowska-Knap – Instytut Energetyki Odnawialnej

dr Elżbieta Szczygieł – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Magdalena Zajączkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarski Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

dr Janusz Zieliński – Narodowy Bank Polski

dr Łukasz Lewkowicz – Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Instytut Europy Środkowej

dr Honorata Nyga-Łukaszewska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Agata Surówka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr Szymon Kardaś – Uniwersytet Warszawski

dr Jadwiga Nycz-Wróbel – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

dr Łukasz Czarnecki – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Maciej Mróz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Marcin Rabe – Uniwersytet Szczeciński

dr Anna Kobierecka – Uniwersytet Łódzki

mgr Anna Kozicka-Kołaczkowska – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Paweł Turowski – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Radosław Kołatek – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Komerska –  Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Robert Gut  – Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Tomasz Grudziński – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji i Obiektów Polskiej Spółki Gazownictwa

Justyna Piszczatowska – Green-news.pl

Dominik Brodacki – Polityka InSight

Wiesław Drozowski – Centrum Informacji Rynku Energii

Krzysztof Witkowski – Universe-IBS sp. z o.o.

Robert Nędza – Prezes MPWiK Rzeszów

Tadeusz Rzepecki  – Prezes Tarnowskie Wodociągi

Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

Ryszard Rabski – Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce

Bartosz Jurga  – PIAP Space sp. z o.o.

Jacek Suder – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

mgr Marcin Kamiński – Uniwersytet Warszawski / PGNiG SA

Maciej Malski-Brodzicki – NCBiR

Agata Łoskot-Strachota – Ośrodek Studiów Wschodnich

Piotr Żochowski – Ośrodek Studiów Wschodnich

Zuzanna Nowak – niezależny ekspert

Maciej Kita