[STRONA ARCHIWALNA - VI edycja Konferencji 2021]

 

Udział w VI Konferencji (2021) potwierdzili:

dr Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta, były wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Leszek Jesień

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., odpowiedzialny za relacje między OSP i innowacje. Ekspert z obszaru polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Doświadczenie zawodowe w energetyce zdobywał we współpracy z m.in. TSCNET Services GmbH, PSE Innowacje, Gas-Trading, Empower Energy, EDF Polska, BPI Polska oraz Gaz-System. Autor wielu artykułów i książek o integracji i polityce energetycznej, np. New Electricity and New Cars. The Future of the European Energy Doctrine. Doktor habilitowany nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wcześniej doradca ds. europejskich i energetycznych trzech polskich premierów oraz ministrów gospodarki i środowiska.

Ireneusz Zyska

Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Poseł na Sejm RP

Zbigniew Gryglas

Wiceminister Aktywów Państwowych

Pełnomocnik MAP ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

Dawid Cycoń

Prezes Zarządu, współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Spółki ML System S.A. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Przez 12 lat pełnił samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak FAKRO czy REYNAERS. Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML System S.A., którą w czerwcu 2018 r. z sukcesem wprowadził na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Współtworzy strategię rozwoju Firmy w oparciu o rozwój i transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System S.A. Współtworzy rynek dla produktów BIPV i Smart City. Współautor 14 zgłoszeń patentowych (w tym 10 przyznanych patentów), 6 wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych. Laureat Wyróżnienia od Polskiej Rady Biznesu w kategorii ‘Wizja i Innowacje’. Ponadto odebrał szereg nagród za rozwój Spółki ML System S. A., m. in.; Spółka Roku z indeksu sWIG80, Giełdowa Spółka Roku 2020, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, European Leadership Awards w kategorii Innovation of The Year. Członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, jak również Rady Gospodarczej przy Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

dr Arkadiusz Sekściński

Arkadiusz Sekściński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne,” specjalność „Bezpieczeństwo energetyczne” i wykładowcą przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka. Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE.

Frank Umbach

Head of Research of the European Custer for Climate, Energy and Resource Security (EUCERS)/Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS), University of Bonn/Germany; Executive Advisor at Proventis Partners GmbH (a M&A company), Munich; Adjunct Senior Fellow at the S. Rajaratnam School of Inter­national Studies (RSIS) at the Nanyan Technological University (NTU) in Singapore; Senior Lecturer at the University of Bonn & International Consultant for NATO, the Gerson Lehrman Group (GLG) and other international organisations, governments and companies on inter­natio­nal energy and climate se­cu­­ri­ty, geopolitical risks (management), supply security of critical raw materials, cyber security & cyber security and critical (energy) infrastructure protection/CEIP, and (maritime) security policies in Asia-Pacific.

Adam Guibourgé-Czetwertyński

Jest absolwentem HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska w zespole negocjatorów klimatycznych podczas Szczytu klimatycznego ONZ COP19 w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zdobył w obszarze finansów w sektorze prywatnym. W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu. W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

dr inż. Wojciech Kamieniecki

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii i zarządzania. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw.  Karierę zawodową rozpoczął w sektorze biznesowym w WSK „PZL-Mielec” S.A., gdzie doprowadził do wyodrębnienia z jej struktur telekomunikacyjnej działalności operatorskiej oraz utworzenia spółki Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „Centrala” Sp. z o.o. (późniejsza: Multimedia Polska S.A. – Mielec Sp. z o.o.). Negocjator kształtów umów w zakresie sprzedaży, aktywizacji i łączenia spółek. Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej (Multimedia Polska S.A., Nordisk Polska Sp. z o.o., EXATEL S.A.) i fotowoltaicznej (Mielec PV S.A.). Ekspert w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz sieci ostatniej mili. Dyrektor Generalny największego w Europie projektu budowy regionalnej sieci szerokopasmowej (Internet dla Mazowsza).  W latach 2016-2018 Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), gdzie współtworzył i kierował m. in. projektami utworzenia Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, połączenia NASK z Instytutem Maszyn Matematycznych. Pod jego kierownictwem NASK zyskał status Państwowego Instytutu Badawczego, a w Instytucie zaczął na mocy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa działać CSIRT poziomu krajowego.  W listopadzie 2018 roku został powołany do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Finansów. Od 30 lipca 2019 r. Dyrektor NCBR.

Mateusz Radecki

Wiceprezes Zarządu PERN S.A. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Odbył także praktykę dyplomową z obroną na EDF R&D/EDF GROUP w Paryżu. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii i zarządzaniu ludźmi. Kierował zespołami technicznymi, sprzedażowymi  oraz odpowiedzialnymi za planowanie inwestycji. Zarządzał zmianami w dużych zespołach. Prowadził między innymi procesy centralizacyjne, negocjacje dużej wartości, w tym akwizycyjne oraz wdrażał nową kulturę organizacyjną opartą na wartościach oraz zarządzaniu przez cele. W latach 2011-2016 związany z Grupą GPEC, zajmował min. stanowisko dyrektora technicznego oraz dyrektora handlowego. Był m.in. prezesem Zarządu Orchis Energia Sopot Sp. z o.o., z Grupy GPEC, gdzie uczestniczył między innymi w stworzeniu i realizacji planu naprawczego dla Spółki, nowego modelu biznesowego zapewniającego finansowanie ambitnego planu rozwoju firmy.

Maciej Jakubik

Ekspert w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych od listopada 2020 roku, gdzie zajmuje się międzynarodowymi projektami w dziedzinie komunikacji, spraw publicznych i strategii. W latach 2016-2020 pełnił funkcję dyrektora Central Europe Energy Partners (CEEP) w Brukseli. Wcześniej był dyplomatą i urzędnikiem w polskiej administracji publicznej, instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych. Pracował m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ambasadzie RP w Moskwie, Delegaturze UE w Kijowie oraz w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie zajmował się sprawami zagranicznymi i bezpieczeństwa energetycznego. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaawansowanych studiów europejskich w College of Europe. Studiował także w Institut d'Etudes Politiques w Lyonie i na Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim. Ukończył różne kursy dotyczące sektora energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego m.in. w NATO, Florence School of Regulation i Collegium Civitias.

Grzegorz Strzelczyk

Prezes Zarządu  LOTOS Petrobaltic S.A. Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Handel Zagraniczny, specjalność: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, na Wydziale Zarządzania (kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu - specjalność Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym. Pracę zawodową rozpoczął w 1983 r. jako ekspedytor w Zarządzie Morskiego Portu Handlowego Gdańsk. Od 1990 r. do 2006 r. pracował w polskim oddziale szwajcarskiej firmy Société Général de Surveillance, świadczącej usługi w dziedzinie inspekcji, weryfikacji i certyfikacji. Ostatnie zajmowane w niej stanowisko to dyrektor branży Oil, Gas & Chemicals. W 2002 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe pogłębiał pracując m.in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Linii Oceanicznych, prezes Zarządu Superfish S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Operator, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w firmie Grzegorz Strzelczyk Konsulting - GSK. W latach 2006-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju ówczesnego PPiEZRiG Petrobaltic S.A., zaś 8 czerwca 2016 r. został powołany przez Radę Nadzorczą LOTOS Petrobaltic S.A. do składu Zarządu spółki w randze wiceprezesa Zarządu, dyrektora utrzymania ruchu i logistyki. 21 września 2018 r. został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. VI kadencji, którą to funkcję nadal pełni.

Sebastian Bojemski

Wiceprezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w USA oraz M. Grabowski Fund w Wielkiej Brytanii.W 2018-2019 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Marketingu w PKN Orlen S.A. i odpowiadał za m.in. rozwój i digitalizację programu lojalnościowego Vitay, wprowadzenie na rynek nowego paliwa Effecta oraz promocje w sieci stacji paliw. W ramach zarządzania segmentowego nadzorował m.in. spółki zagraniczne Orlen Lietuva, Orlen Deutschland oraz czeski Unipetrol. Od października 2019 r. na stanowisku wiceprezesa zarządu Lotos Paliwa Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za handel hurtowy i logistykę, a obecnie nadzoruje handel detaliczny tj. sieć stacji CODO, sprzedaż pozapaliwową, marketing oraz sprzedaż flotową.

ppłk rez. Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 1994 w Biurze Szyfrów Urzędu Ochrony Państwa. 1998-2006 zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 2006-2008 oddelegowany do MSWiA do kierowania budową Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. 2008-2018 dyrektor Sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w Microsoft CEE HQ. 2018-2020 dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Can Ögütcü

Mr. Can Ögütcü is the lead analyst for energy security at NATO SHAPE. Previously he worked for the International Energy Charter Secretariat in Brussels on energy investment climate reviews and for Rothschild & Co. in Paris on project financing for energy infrastructure in CEE and CIS countries.

Paweł Pikus

Doktor nauk prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 2017 r. radca prawny,  członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z wieloletnim doświadczeniem w pracy w administracji publicznej na stanowisko eksperckich oraz na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, a wcześniej w Ministerstwie Gospodarki. Sekretarz Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Członek Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energii (ACER). Prowadził wykłady poświęcone zagadnieniom prawa energetycznego m.in. na Wiedeńskim Forum Europejskiego Prawa Energetycznego. Obecne swe zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach związanych z sektorem naftowo-energetycznym, zarówno na poziomie rządowym, jak i przemysłowym.

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, doktor nauk technicznych (Politechnika Lubelska) oraz doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Warszawska). W 2020 roku uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Od 1996 związany zawodowo z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza pełniąc m.in. funkcję dziekana Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury w latach 2012-2019. Ponadto kierownik projektów badawczych, promotor i recenzent przewodów doktorskich oraz członek komisji habilitacyjnej. Autor publikacji i monografii naukowych, a także recenzent kilkudziesięciu manuskryptów dla liczących się czasopism oraz programu stypendialnego rządu Walii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uczestniczył w przygotowaniach projektów z partnerami z uczelni z Włoch, Szwecji, Holandii czy Ukrainy. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (wiceprzewodniczący Komitetu w kadencji 2020-2023) oraz Rady Naukowo-Programowej Stowarzyszenia EKOSKOP. Należy również do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Polskiego Towarzystwa Limnologicznego. Od 2010 roku członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Uhonorowany m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015 r.) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2014 r.).

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i optymalizacji procesów wytwarzania, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, pierwszy zastępca rektora w kadencji 2020–2024. W 1988 r. ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn, na obecnym Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i został zatrudniony w Zakładzie Technologii Maszyn, gdzie pracuje nieprzerwanie do dzisiaj. W lutym 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2007 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Na podstawie postanowienia prezydenta RP z 28 lipca 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Działalność naukowo-badawcza prof. Jarosława Sępa skupia się wokół zagadnień związanych z dyscypliną inżynieria mechaniczna. Po objęciu funkcji prorektora Politechniki Rzeszowskiej aktywnie włączyła się w działania związane gospodarką wodorową. Uczestniczy miedzy innymi w tworzeniu Podkarpackiej Doliny Wodorowej.  Jest członkiem kilku organizacji, m.in. wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 2016 r.) - przewodniczy Sekcji Eksploatacji.  Brał udział w realizacji ponad 50 projektów naukowo-badawczych i prac zleconych przez podmioty zewnętrzne, jest autorem lub współautorem 30 ekspertyz i opinii. Otrzymał liczne nagrody rektora Politechniki Rzeszowskiej. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Pracowników Nauki. W 2016 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz  Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Tomoho Umeda

Przewodniczący Komitetu ds. Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej. Założyciel i prezes spółki Hynfra. Jest przedsiębiorcą i doradcą strategicznym. Specjalizuje się w promowaniu i badaniu nowych zielonych technologii. Doradzał zarządom spółek z różnych branż, m.in. chemicznej, energetycznej, gospodarki odpadami, teleinformatyki i farmaceutycznej. Specjalizuje się w komunikacji społecznej, zarządzaniu kryzysowym, relacjach inwestorskich oraz B2B, B2G, B2E. Jest ekspertem i promotorem z zakresu technologii wodorowych i wielkoskalowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Koncentruje się na przyspieszaniu postępu rynkowego i technologicznego w kierunku neutralności klimatycznej. Jest członkiem Hydrogen Europe, European Clean Hydrogen Alliance, współzałożycielem i członkiem zarządu polskiego stowarzyszenia Hydrogen Poland oraz wykładowcą na Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi na uczelni Collegium Humanum.

 

Paweł Jakubowski

Prezes Zarządu, Naftoserwis sp. o.o. Manager, ekspert od 15 lat związany z branżą energetyczną. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Gospodarki, gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad kluczowymi projektami dywersyfikacyjnymi w Polsce, tj. Terminalem LNG w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Norwegii. W latach 2007–2009 pracował w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. w Biurze Badań i Rozwoju. W 2009 r. dołączył do Gaz-System S.A., gdzie zaangażowany był w rozwój długoterminowej strategii spółki oraz w prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółką Polskie LNG S.A. Jako Dyrektor Pionu Rozwoju był odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie nowej infrastruktury gazowej w Polsce, w szczególności dotyczącej tzw. Bramy Północnej. Z partnerami z Danii i Norwegii negocjował biznesowe ramy projektu Baltic Pipe, zwieńczone podpisaniem kontraktu przesyłowego. Odpowiadał także za rozbudowę połączeń transgranicznych z Litwą, Słowacją, Czechami i Ukrainą.W latach 2017-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu ENTSOG European Network of Transmission System Operators for Gas w Brukseli. Od roku 2017 związany z Polskim LNG S.A. gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a od 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W tym czasie spółka znacząco poprawiła swoje wyniki w zakresie przyjęcia i rozładunku gazowców z całego świata, a także załadunku autocystern. Uruchomiona została dodatkowa usługa załadunku LNG na ISO-kontenery. Odpowiadał za przygotowanie, uruchomienie i realizację Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Paweł Kowal

Ur. 1975 w Rzeszowie, politolog i historyk, publicysta. Jest profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Studium Europy Wschodniej UW, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Poseł na Sejm RP (2005-2009,2019-), 2006-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią, w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2012 założył Fundację Energia dla Europy. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego”.

prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Socjolog, politolog i historyk. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym, geoekonomii, europeizacji, i myśli teoretycznej dotyczącej integracji europejskiej. Ostatnio opublikował: „Cztery wymiary integracji” (Wydawnictwo Sejmowe 2021), „Pokryzysowa Europa” (PISM 2018), „W poszukiwaniu geoekonomii w Europie” (ISP PAN 2014) oraz zredagował książki: „Polityki europejskie w dobie kryzysu” (Scholar 2016), „Oblicza kryzysu” (razem z M.A. Cichockim, CEN 2016) oraz „Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej” (ISP PAN 2020). Stypendysta Uniwersytetu w Oxfordzie, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Georgetown, a także Instytutu Nauk Społecznych im. Max’a Planck’a w Kolonii.

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Absolwent Wydziału Cybernetyki WAT(1969), doktor nauk technicznych(WAT,1975r.), doktor habilitowany nauk wojskowych(ASG WP, 1980 r.), profesor zwyczajny nauk wojskowych( 1986 r.). Od 2016 r. jest profesorem Wojskowej Akademii Technicznej ( na Wydziale Cybernetyki, a następnie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania). W latach 1990 - 2016 r. był dyrektorem Instytutu Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa w Akademii Obrony Narodowej, prorektorem AON ds.dydaktycznych, oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki(WWSI), zastępcą dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON. Członek m.in. Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych (wiceprezes od 2007 r.), Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego (prezes od 1988 r.), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Kierował Ośrodkiem Badań Społeczeństwa Informacyjnego w WWSI. Był promotorem 60 rozpraw doktorskich. Autor 15 książek i ponad 400 prac naukowych i popularnonaukowych, poświęconych cybernetyce, informatyce, analizie systemowej i inżynierii systemów, organizacji i zarządzaniu, społeczeństwu informacyjnemu i cyberbezpieczeństwu (m.in. „Społeczeństwo informacyjne. Szanse zagrożenia, wyzwania”/współautor T. Goban-Klas/, „Inżynieria systemów bezpieczeństwa”, „Analiza systemowa”, w przygotowaniu „Bezpieczeństwo cybernetyczne”). Uhonorowany za działalność naukowo-dydaktyczną m.in.: Nagrodą Ministra Obrony Narodowej(1983), Nagrodą Sekretarza Wydziału Nauk Technicznych PAN, I Nagrodą im. Karola Adamieckiego za najlepszą pracę w dziedzinie organizacji i kierowania, wpisem do Honorowej Księgi Wojska Polskiego, Nagrodą Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada honorowe odznaczenia czeskie, ukraińskie i francuskie.

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

Prof. zw. dr hab., politolog i historyk dziejów najnowszych zatrudniony obecnie w Instytucie Politologii UG. Redaktor naczelny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego" i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Jego główne zainteresowania badawcze to problematyka polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich oraz rosyjska polityka energetyczna postrzegana jako instrument ekspansji polityczno-gospodarczej. W ostatnim okresie autor w współautor monografii: _Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, Rosyjska wizja mocarstwa energetycznego (superpetrostate) w XXI wieku i Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji.

prof. dr hab. Andrzej Podraza

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Politolog, socjolog. Studia w KUL oraz w Oxford University. Staże w Parlamencie Europejskim (1988 r.) i Komisji Europejskiej (1992 r.). Pracownik naukowy w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Londynie (1991/1992) a od 1993 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykłady i pobyty badawcze w wielu ośrodkach uniwersyteckich i badawczych w Europie i Stanach Zjednoczonych, m. in. w Oxford University, KU Leuven, Universidad de Alcalá, Università degli Studi di Firenze. Współpraca ekspercka m. in. z Królewskim Instytutem Spraw Międzynarodowych w Londynie, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (członek Team Europe), Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji (NATO) w Norfolk (USA). Udział w licznych konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (2020-2023), Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Wiceprzewodniczący Oddziału w Lublinie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Od 2021 r. ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Główne obszary zainteresowań badawczych: stosunki transatlantyckie, polityka zagraniczna i obrony USA, integracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Europa Środkowa i Wschodnia. Autor sześciu monografii autorskich, jedenastu pod redakcją i współredakcją oraz wielu rozdziałów w książkach i artykułów naukowych w czasopismach. Wybrane monografie: A. Podraza (red.), Transatlantic or European perspective of world affairs: NATO and the European Union towards problems of international security in the 21st century, Universidad de Alcala, Alcala de Henares – Madrid 2018; J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje - wyzwania – interesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018; A. Podraza, P. Potakowski. K. Wiak (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa politologiczna i prawna, Difin SA, Warszawa 2013; A. Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007; A. Podraza, Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996. E-mail: podraza@kul.pl.

 

dr Artur Kopijkowski-Gożuch

Dyrektor Biura NCAE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Odpowiedzialny za obszar analiz strategicznych w zakresie transformacji energetycznej (sektor energetyczny, gazowy, paliwowy i środowiskowy). We współpracy Operatora Systemu Przesyłowego z Operatorem Gazociągów Przesyłowych oraz PERN koordynuje prace mające na celu opracowywanie koncepcji, analiz, badań, metodyk, prognoz, raportów i narzędzi, a także realizacji projektów badawczych na potrzeby wyznaczania kierunków transformacji energetycznej w tym zbudowanie krajowego modelu bilansu energii, umożliwiającego realizację celów i wyzwań wynikających z konieczności zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego. Poprzednio Dyrektor Zarządzający w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych nadzorujący kluczowe obszary operacyjne Operatora: organizacyjny i regulacyjny, prezydialny, analiz zarządczych, korporacyjny, komunikacji oraz projektowy, w tym był odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie dwóch kolejnych Strategii PSE. Wieloletni pracownik administracji rządowej gdzie zajmował się prawodawstwem rynku finansowego i kapitałowego, prawem gospodarczym, energetycznym oraz środowiskowym (obszar deregulacji, transpozycje, ocena skutków regulacji). Współtwórca idei analizy ekonomicznej prawa.  Doktor Nauk Ekonomicznych. Autor 23 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania oraz energetyki.

 

 

Szymon Byliński

Szymon Byliński jest dyrektorem Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, odpowiadał za regulacje dotyczące rynku paliw, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był przewodniczącym ministerialnego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych. Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności  i paliwach alternatywnych, Krajowych Ram Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Obecnie, jako dyrektor Departamentu, odpowiada za regulację rynku elektromobilności oraz za polską strategię wodorową.    

Prof. Kari Liuhto

K. Liuhto received his Ph.D. from the University of Glasgow, the United Kingdom, in 1997, and the degree of Doctor of Science from the Turku School of Economics, Finland, in 2000. Liuhto was nominated as a tenure professor in International Business at the Lappeenranta University of Technology in the year 2000, and he has been Director of the Pan-European Institute at the University of Turku since 2003 and Director of Centrum Balticum Foundation since 2011. Professor Liuhto has been involved in several projects funded by the European Commission and various Finnish ministries. Liuhto is the founder and the editor-in-chief of one of the world’s leading discussion platforms dealing with the Baltic Sea region, namely the Baltic Rim Economies (BRE) review, which has been published quarterly since the year 2004 (https://sites.utu.fi/bre/).

Maciej Kołaczkowski – World Economic Forum

Community Lead, Oil & Gas Industry, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie, gdzie zajmuje sie rozwojem relacji z szefami wiodących firm paliwowych oraz kształtuje intelektualna agenda w zakresie ropy i gazu, w szczególności odnośnie głównych trendów i związanych z nimi wyzwań. Wcześniej w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w negocjacje gazowe, przygotowania do budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz współpracę energetyczna w Grupie Wyszehradzkiej. Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategia handlowa i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Mannheim, SGH i w Genewie. Członek komitetu audytu w Geneva Petroleum Club.

dr hab. Grzegorz Tchorek

Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007-2017 pracownik NBP. Aktywność badawcza i naukowa w temacie konkurencyjności i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchów wartości różnych sektorów gospodarki, źródeł innowacyjności firm, elektromobilności, gazomobilności,  mobilności współdzielonej, zastosowań wodoru oraz wyzwań transformacji energetycznej i klimatycznej. Udział i kierowanie projektami badawczymi NCN, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności. Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych gremiach badawczych i doradczych. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, Członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie, Inicjator i kierownik powołania na Wydziale Zarządzania UW Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością  i Zmianami Klimatu. Członek Rady Nadzorczej PGNIG S.A.

dr Morgan Bazilian

Dyrektor Payne Institute for Public Policy i profesorem w Colorado School of Mines. Wcześniej był głównym specjalistą ds. energii w Banku Światowym. Dr Bazilian posiada tytuł doktora w dziedzinie systemów energetycznych i był stypendystą Fulbrighta. Jego prace zostały opublikowane w Science, Nature, Foreign Affairs, Foreign Policy oraz Proceedings of the National Academy of Science. Wcześniej był wysokim rangą dyplomatą w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Był głównym negocjatorem UE ds. technologii podczas negocjacji ONZ w sprawie klimatu. Jest również członkiem Council on Foreign Relations.

 

dr Michelle Michot Foss

Michelle Michot Foss, Ph.D., is the fellow in energy, minerals and materials at Rice University's Baker Institute, developing policies and conducting research to help build capacity on non-fuel minerals supply chainsShe has nearly 40 years of experience in senior positions in energy (oil, gas/LNG, electric power) and environmental research, consulting and investment banking, with early career exposure to mining and mined land reclamation.Over the past three decades, Michot Foss developed and directed research on energy value chain economics and commercial frameworks to support worldwide investment while serving in several positions at The University of Texas at Austin and the University of Houston. She previously served as the chief energy economist and head of the Bureau of Economic Geology’s Center for Energy Economics at the University of Texas at Austin. She was also a UH Shell Interdisciplinary Scholar with grants on North American gas and power integration and national oil companies. Her career research highlights include reviewing oil, gas and minerals markets for local, national and international government bodies, including the Texas Comptroller, U.S. Energy Information Agency, U.S. Department of Energy, World Bank, Japan’s External Trade Organization and other institutions.

Tymoteusz Pruchnik

Prawnik, DBA – od kilku lat związany z Grupą Kapitałową PGNiG. Początkowo pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Komunikacji, a w 2016 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Gas-Trading S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje menadżerskie w instytucjach samorządowych i państwowych jak również w spółkach prawa handlowego. Działa w wielu różnych organizacjach pozarządowych pełniąc funkcje  w organach zarządczych.

Adam Hamryszczak

Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uzyskał tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Absolwent studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Biznesu, na wydziale zarządzania. Posiada tytuł Master of Business Administration. W 2008 r. związał się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, początkowo z  Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości. Następnie pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od lipca 2014 r. dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20. Od listopada 2015 r. pełnił  funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju kierowanym przez Premiera Mateusz Morawieckiego a od 18 stycznia 2018 r. do 4 czerwca 2019 r. na tożsamym stanowisku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pełnił również funkcje członka Stałego Komitetu  Rady Ministrów. 22 czerwca 2019 r. objął stanowisko Prezesa Portu Lotniczego ,,Rzeszów-Jasionka,, Sp. z o.o.  Członek Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2021-2024.

Jarosław Dybowski

Jarosław Dybowski to doświadczony menedżer z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Od 1985 roku zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i europejskiej energetyki. Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży energii w wielu firmach krajowych i zagranicznych. W PKN ORLEN zajmuje się między innymi strategicznym projektem budowy Morskich Farm Wiatrowych.

Janusz Gajowiecki

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, związany z branżą wiatrową od 2008 roku. Wcześniej był dyrektorem Stowarzyszenia. Janusz Gajowiecki jest ekspertem w zakresie integracji sieci elektroenergetycznych i systemów wsparcia. Reprezentant branży energetyki wiatrowej w licznych konsultacjach, grupach roboczych i rozmowach z innymi uczestnikami rynku energii w Polsce i EU. Ukończył wyższą uczelnię CBS w Kopenhadze  - ze stopniem Master of Science - specjalizacja stosunki międzynarodowe.

Arkadiusz Krakowiak

Dyrektor Departamentu Monitorowania Rynku w Urzędzie Regulacji Energetyki, odpowiada m.in. za monitorowanie zawieranych transakcji na rynku hurtowym energii elektrycznej i gazu pod kątem zachowań sprzecznych z zasadami rynkowymi, monitorowanie planów inwestycyjnych wytwórców oraz prowadzenie analiz związanych z funkcjonowaniem rynków paliw i energii. Współpracuje także z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2018 r., w latach 2020-2021 był zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE. W latach 2008-2017 związany z Grupą Kapitałową ENEA, a w okresie 1997-2008 z Elektrownią „Kozienice”, przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych związanych z handlem energią. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył także studia podyplomowe z zakresu biznesu (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz zarządzania obrotem energią elektryczną (Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu). Wieloletni członek krajowych organizacji branżowych oraz zespołów eksperckich, w tym przygotowujących zmiany w modelu funkcjonowania rynku energii w Polsce.

dr Honorata Nyga-Łukaszewska

Dr Honorata Nyga-Łukaszewska jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej. Jej zainteresowania skupiają się wokół ekonomii międzynarodowej, handlu energią i dyplomacji ekonomicznej. Specjalizuje się w badaniach nad bezpieczeństwem energetycznym. Absolwentka stypendium Departamentu Stanu USA, szkoleń w Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Imperial College of London itp. Doświadczenie na arenie międzynarodowej i dyplomatycznej zdobywała m.in. jako członek oficjalnej delegacji Polski na UNFCCC.

płk. Jarosław Mokrzycki

Ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, 3-letnie studia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Joint Forces Staff College w Norfolk (USA) oraz podyplomowe studia w Akademii Sztuki Wojennej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest absolwentem wielu zagranicznych i krajowych kursów specjalistycznych. Pierwsze stanowisko - dowódcy plutonu piechoty górskiej -  objął w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie w 1993 r. Następnie specjalisty, szefa wydziału i oddziału w Dowództwie Wojsk Lądowych planując zobowiązania sojusznicze oraz koordynując współpracę międzynarodową Wojsk Lądowych w zarządach Operacji Lądowych G3 i Rozwoju Wojsk Lądowych G5. W 2014 r. objął obowiązki zastępcy dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, które pełnił do 2017 r., przez ostatni rok jako dowódca. Od 2 lipca 2018 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej objął stanowisko dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Pełnił służbę poza gracami kraju na Wzgórzach Golan w ramach misji ONZ – UNDOF w Syrii oraz Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku jako zastępca szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe. W Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, które jest samodzielną jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zajmuje się, między innymi, standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń (SWD), a także eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz budowaniem koncepcji szkolenia wojsk. Zadania te stanowią nierozłączną całość, a ukierunkowane są na modernizację SZ RP oraz ich kompatybilność z armiami NATO. Jest również koordynatorem kampanii pod kryptonimem „Nowe Urządzenie Polskie” NUP 2X35, wojskowego projektu  analitycznego kierowanego na analizy zmian środowiska bezpieczeństwa, operacyjnego i pola walki przyszłości, a prowadzonego przez wspólnoty praktyków integrujące wojskowych analityków oraz pracowników naukowych z uczelni cywilnych i wojskowych, a także ekspertów reprezentujących jednostki administracji publicznej.

dr inż. Magdalena Król

Prokurent i kierownik Zakładu Technologii Energetycznych w KGHM CUPRUM CBR. Z KGHM związana od 2013 roku, gdzie w KGHM CUPRUM kieruje Zakładem Technologii Energetycznych. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej i na tej uczelni uzyskała stopień doktora prowadząc badania nad porowatymi materiałami do zastosowań w superkondensatorach. Z branżą górniczą związana od 12 lat, wcześniej w „POLTEGOR –INSTYTUT” IGO we Wrocławiu, w prowadziła projekty m.in. związane z ciśnieniowym zgazowaniem węgla i biomasy w kierunku produkcji wodoru. Wraz z Zespołem realizuje prace B+R oraz wdrożeniowe na rzecz KGHM w obszarach: innowacyjnych metod przetwarzania energii alternatywnych metod wydobycia i wykorzystania surowców naturalnych, generacji OZE, magazynów energii oraz ciepła odpadowego. Ponadto, aktywnie wspiera współpracę Spółki ze środowiskiem naukowym, m.in. jako koordynator Programu Doktoratów Wdrożeniowych KGHM Polska Miedź S.A. Autorka i współautorka ponad 40 niepublikowanych raportów z prac dla przemysłu oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w książkach oraz czasopismach naukowych, realizuje także projekty badawcze (NCBR, RFCS, NCN).

dr Marcin Sienkiewicz

Z-ca Dyrektora Biura Strategii i Projektów ds. Gazu Towarowej Giełdy Energii. Ekspert Forum Polityki Wschodniej oraz Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 do 2010 roku współpracował ekspercko w zakresie bezpieczeństwa narodowego i energetycznego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz Kancelarią Prezydenta RP. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. Wykładowca studium podyplomowego „Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych” na Politechnice Wrocławskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej współczesnych państw, funkcjonowania międzynarodowych ryków energetycznych. Publicysta i recenzent „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych”, miesięcznika wydawanego przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Autor studium koncepcyjnego poświęconego utworzeniu w Polsce hubu gazowego. Marcin Sienkiewicz jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2012 r. uzyskał tytuł Doktora Nauk Humanistycznych. Od grudnia 2015 roku związany jest z TGE, gdzie odpowiada za rozwój giełdowego rynku gazu.

Dominik P. Jankowski

Ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata oraz think-tanker. Obecnie pracuje jako doradca polityczny i kierownik Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. Wcześniej pracował m.in. jako naczelnik Wydziału ds. OBWE i Wschodniego Wymiaru Bezpieczeństwa w MSZ RP oraz naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Karierę zaczynał w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Jego publikacje, w tym w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo, ukazały się w ponad 20 państwach na świecie. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademię Dyplomatyczną w Wiedniu. Prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (2013) oraz ukończył Bucerius Summer School organizowaną przez Fundację „Die ZEIT” (2014). Otrzymał prestiżowe stypendia od German Marshall Fund (2012 Marshall Memorial Fellow), Ministerstwa Obrony Francji (2012 Personnalité d’avenir défense) oraz Center for European Policy Analysis (2019 James S. Denton Transatlantic Fellow). Od 2014 r. należy do Munich Young Leaders (inicjatywa Fundacji Körbera i Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa).

dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula

Doktor habilitowana nauk o bezpieczeństwie, profesor nadzwyczajna na Wydziale Finansów i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jest analityczką ds. Rosji w programie Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji, kwestiami bezpieczeństwa i konfliktów na obszarze wschodniego sąsiedztwa UE, relacjami UE-Rosja i NATO-Rosja, rosyjską dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi. Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Sprawy Międzynarodowe”.

dr Anna Mikulska

Pracownik naukowy w Centrum Studiów Energetycznych w Baker Institute for Public Policy w Rice University (USA). Jej badania koncentrują się na geopolityce bezpieczeństwa gazu ziemnego i bezpieczeństwie energetycznym w UE, byłym bloku sowieckim i Rosji. Ponadto zajmuje się ona tematyką rewolucji łupkowej w USA oraz globalnej transformacji energetycznej. Mikulska pełni także funkcje senior fellow w Kleinman Center for Energy Policy na University of Pennsylvania, gdzie prowadzi seminaria w zakresie polityki energetycznej. Jest ona również członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Posługuje się językiem polskim, angielskim, niemieckim, perskim i rosyjskim. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, tytuł magistra stosunków międzynarodowych na University of Windsor w Kanadzie oraz stopień doktora politologii na University of Houston, USA.

prof. Dr. Markus C. Kerber

Prof. dr Markus C. Kerber jest profesorem finansów publicznych i ekonomii politycznej na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Był profesorem wizytującym w dziedzinie ekonomii obronnej na Sciences Po Paris. Od 2015 roku wykłada ten temat na Uniwersytecie Paris II. W latach 1999 - 2001 był wykładowcą wizytującym w Akademii Szefa Sztabu Bundeswehry. Kerber jest prawnikiem poruszającym się między Berlinem, Paryżem, Brukselą i Londynem. Pracował również na wysokich stanowiskach w bankach inwestycyjnych w Londynie i Paryżu. Kerber opublikował liczne artykuły na temat finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, prawa antymonopolowego i prawa europejskiego. Pod jego nadzorem w niemieckim Trybunale Konstytucyjnym, a także w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, wszczęto kilka postępowań przeciwko europejskim mechanizmom stabilizacyjnym (EFSF, ESM, OMT), jak również przeciwko unii bankowej i Traktatowi Lizbońskiemu. Jest założycielem think tanku "Europolis" z siedzibą w Berlinie, specjalizującego się w polityce monetarnej i fiskalnej, który wydał już liczne publikacje nie tylko w języku niemieckim, ale także francuskim i angielskim.

dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn,

Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki. Kieruje Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP) Instytutu Energetyki. Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych ze środków KE, NCBR, NCN, MNiSW, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Wraz z zespołem współtworzył 5 instalacji demonstracyjnych z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 6 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Prowadzi wykłady w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich. Laureat nagród Siemensa, Nernsta i Hydrogen Europe Research za działalność B+R. Stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Przedstawiciel Polski w States Representatives Group, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking w Brukseli. W dniu 31.12.2020 powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora grupy roboczej ds. rozwoju krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, działającej na rzecz realizacji postanowień Polskiej Strategii Wodorowej (PSW). Kierował interdyscyplinarnym zespołem przygotowującym analityczny dokument uzupełniający do PSW Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Ekspert, Prezes Zarządu oraz założyciel Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Politolog, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego KPRP (2012-2013). Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz związanych z polityką energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, elektromobilnością. Obecnie koncentruje się na polityce energetycznej Republiki Federalnej Niemiec.

Tomasz Kijewski

Tomasz Kijewski ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim (stypendium w Centrum Studiów Transatlantyckich w Maastricht, Holandia) oraz studia podyplomowe na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwent m.in. programu studyjnego w zakresie bezpieczeństwa narodowego (PASS) w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. gen. Marshall`a (Garmisch-Partenkirchen / Washington DC). Ukończył kurs w Międzynarodowej Agencji Energii (Paryż) oraz był doradcą ds. energetycznych w Calgary. Pełniąc obowiązki dyplomatyczne, przez szereg lat aktywnie działał na rzecz Polski i Polonii w Ameryce Północnej. Obszary zainteresowań: nowe formy konfliktów międzynarodowych (wojna hybrydowa, konflikty asymetryczne), przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo energetyczne. Przygotowuje rozprawę doktorską.

dr hab. Sławomir Zalewski, prof. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W przeszłości (do roku 2008) pełnił służbę w Urzędzie Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 1997-2006 oddelegowany do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów, wykonywał obowiązki na stanowisku radcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od roku 2001 do 2006 reprezentował kolejnych premierów przed sądami administracyjnymi w sprawach w przedmiocie poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, jako stały pełnomocnik. Dorobek naukowy związany jest z bezpieczeństwem politycznym i informacyjnym państwa, w szczególności problematyką służb specjalnych oraz ochroną informacji niejawnych i obejmuje ponad 120 publikacji w tym 10 autorskich monografii - m.in. Kontrola służb specjalnych (2021), Informacje niejawne we współczesnym państwie (2017), Ochrona informacji niejawnych. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa osobowego (2014), Bezpieczeństwo polityczne. Zarys problematyki (2013), Służby specjalne w państwie demokratycznym (2002, 2005). Członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Członek honorowy Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach.

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Zajmuje się prawnymi, międzynarodowymi i politycznymi aspektami współczesnego terroryzmu. Naukowo interesuje się problematyką walki informacyjnej, koncepcjami suwerenności państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji europejskiej oraz problemami służb specjalnych, analizy informacji i bezpieczeństwa. Wieloletni analityk, b. funkcjonariusz służb specjalnych, większość życia zawodowego związany a administracją publiczną. Kierownik Pracowni Walki Informacyjnej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas w Warszawie. Autor  ponad stu pozycji książkowych i artykułów naukowych, m.in. „Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej” (Warszawa 2006), „Terroryzm międzynarodowy” (Warszawa 2008, 2015), „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej” (Warszawa 2011, 2018), „Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego”, (Warszawa 2014, 2018),  „Podstawy walki informacyjnej” (Warszawa 2016),  „Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa w XXI” (Warszawa 2020), „Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze” (Warszawa 2021)

mgr inż. Jarosław Jaźwiński

DFE Security sp. z o.o. - Absolwent Politechniki Warszawskiej – dyplom magister inżynier. Absolwent studiów podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej dyplom na kierunku „Bezpieczeństwo Lokalne i Zarządzanie Kryzysowe”. Specjalista i praktyk w dziedzinie zabezpieczeń technicznych i antyterrorystycznych. Prelegent na konferencjach z zakresu systemów zabezpieczeń. CEO w firmie DFE Security sp. z o.o. działającej na rynku polskim od ponad 20 lat w zakresie sprzedaży i serwisu zabezpieczeń technicznych.

Justyna Korycka

Partner, Adwokat. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie związanym z pomocą publiczną. W międzynarodowym rankingu The Legal 500 została wyróżniona tytułem Recommended lawyer w dziedzinie Public law. Od ponad 16 lat zajmuje się pomocą publiczną, w tym dużymi, nowymi inwestycjami, opiniowaniem aktów prawnych, postępowaniami (w tym przed Komisją Europejską), zaangażowana w pierwszy polskim projekt IPCEI. W trakcie swojej praktyki zawodowej doradzała przy projektach o strategicznym znaczeniu dla Polski, kompleksowo wspierając inwestorów w nowych przedsięwzięciach na terenie kraju. Brała również udział w wielu projektach pozyskania, zmiany czy wygaśnięcia zezwoleń strefowych oraz w postępowaniach z udziałem Komisji Europejskiej. Asystowała przy wielu kontrolach pomocy publicznej, zarówno ze strony Ministerstwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Stref Ekonomicznych, Najwyższej Izby Kontroli czy Komisji Europejskiej. Wspierała wielu przedsiębiorców przy rozliczaniu projektów korzystających z dofinansowania UE. W trakcie obowiązywania regulacji tarczy antykryzysowej pozyskała kilkadziesiąt milionów dofinansowania dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19.

Katarzyna Pamuła-Wróbel

Director, State aid department. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z pomocą publiczną oraz funduszami europejskimi. Przez prawie 11 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej, gdzie przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu występowania pomocy publicznej oraz zapewnianiu jej zgodności z rynkiem wewnętrznym. Zawodowo zajmują ją istotne projekty, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), a także pomoc na badania, rozwój i innowacje oraz finansowanie ryzyka. Uczestniczyła w szeregu postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską, a także reprezentowała stronę polską w sprawach skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Z sukcesem prowadziła postępowania notyfikacyjne w sprawie IPCEI w sektorze bateryjnym oraz pomocy antykryzysowej, w tym tarcz finansowych PFR. Współtworzyła i komentowała prawo unijne oraz krajowe w obszarze pomocy publicznej.

Jacek Łuczyński

Manager, Dział prawny. Specjalizuje się w doradztwie prawno – podatkowym związanym z pomocą publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych/Polskiej Strefie Inwestycji oraz w formie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach praktyki doradczej koncentruje się na strategicznym planowaniu optymalnego i bezpiecznego korzystania ze środków pomocowych, w tym na zabezpieczeniu łączenia pomocy publicznej w różnych formach (dotacje krajowe i unijne, zwolnienia podatkowe, pożyczki preferencyjne). Brał udział we wdrożeniu polskich regulacji dotyczących zasad finansowania ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). Przeprowadza wewnętrzne audyty rozliczeń pomocy publicznej i podatkowych w SSE/PSI, ulgi B+R oraz IP Box. Kieruje wewnętrznymi audytami realizacji finansowej i rzeczowej projektów współfinansowanych ze środków publicznych pod kątem zgodności z przepisami o pomocy publicznej i finansów publicznych. Doradzał i uczestniczył w kilkudziesięciu zewnętrznych kontrolach pomocy publicznej i podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe, Krajową Administrację Skarbową, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju oraz zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Nuno de Souza e Silva

Kieruje obecnie R&D Nester, Centrum Badawczym Energii z REN i State Grid Corporation of China.
Wykształcenie zdobył w Harvard Business School (Key Executives Program), we Florence School of Regulation (Regulation of the Power Sector), MBA na Universidade Nova de Lisboa, MSc. in Management na tym samym uniwersytecie oraz MSc. in Electrotechnical Engineering w Instituto Superior Técnico, Portugalia.
Obecnie jest Krajowym Przedstawicielem Komitetu Narodowego CIGRE w Komitecie Studiów C5 ds. Rynków i Regulacji.
Jako Country Manager w KEMA (obecnie DNV-GL), świadczył usługi konsultingowe dla sektora energetycznego w Portugalii i za granicą.
Nuno zamknął ponad 90 milionów euro w transakcjach fuzji i przejęć aktywów energetycznych w Europie i założył ponad 10 spółek joint-venture oraz przedsięwzięć typu greenfield w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Podczas trzech lat pracy w Ministerstwie Gospodarki na stanowisku Dyrektora Gabinetu Strategii i Studiów, zajmował się politykami publicznymi, w tym innowacyjnością, zrównoważonym rozwojem i wzrostem gospodarczym. W tym okresie był członkiem portugalskiej Rady Gospodarczej i Społecznej.
Wcześniej Nuno zarządzał zespołami w branży telekomunikacyjnej w zakresie wdrażania i obsługi sieci i usług w telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej.
Nuno wykładał na kursach Energy-MBA i kursach podyplomowych z zakresu energii odnawialnych, opublikował książkę "Strategic Management of the Economic Growth in Portugal" oraz kilka artykułów w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.

Roberto Zangrandi

Dołączył do E.DSO jako Specjalny Doradca oddelegowany z włoskiej Grupy Enel w 2014 roku i został mianowany na stanowisko Sekretarza. W latach 2007-2014 prowadził dla Enel biuro European Public Affairs w Brukseli. Enel w latach 2007-2014. Wcześniej w Enel pełnił funkcję Szefa ds. Corporate Social Responsibility, Identity and Image, Corporate Communication Plans

ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka 

Ekspert ds. Zarządzania Bezpieczeństwem w Play. Absolwent studiów Doctor of Business Administration i Executive Master of Business Administration organizowanych przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Ponadto jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Collegium Civitas. W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia doktoranckie w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi i uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem osób publicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, gdzie zbudował wydział ochrony technicznej. Służbę pełnił m.in. w wojskach inżynieryjnych, pancernych, Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej oraz w Biurze Ochrony Rządu. Dowodził pododdziałami w ramach międzynarodowych misji wojskowych poza granicami kraju. Wielokrotnie odznaczony za realizację złożonych zadań mandatowych i wsparcie pododdziałów sojuszniczych.  Był członkiem międzynarodowych grup eksperckich do spraw zagrożeń terrorystycznych. Jest autorem szeregu rozwiązań w zakresie współpracy służb państwowych, które zostały z powodzeniem wdrożone. W ramach zainteresowań badawczych koncentruje się na zarządzaniu bezpieczeństwem. Stara się łączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki w celu analizy dostępnych modeli i tworzenia nowych.

kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz

Adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe). Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

dr Szymon Kardaś

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW (2007). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010). Od 2011 roku adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od września 2012 roku główny specjalista ds. polityki energetycznej w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka (2010-2011). Autor wielu publikacji naukowych – monografii, artykułów oraz analiz eksperckich dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej Rosji, w szczególności polityki energetycznej. 

Kamil Basaj

Założyciel i prezes Fundacji INFO OPS Polska. Kieruje pracami zespołów ds. reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT.Twórca procesów bezpieczeństwa środowiska informacyjnego. CEO zespołu reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT (Information Environment Emergency Response Team) Sp. z o.o. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Członek zespołu doradczego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie konsultacji procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym. Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego, psychologicznego, bezpieczeństwa środowiska informacyjnego, bezpieczeństwa procesu decyzyjnego. Współtwórca narzędzi INFO OPS COMMANDER™. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Prowadzi badania nad procesami poznawczymi, w tym modelami kontroli obitej. Pomysłodawca i koordynator pierwszych w Polsce ćwiczeń z bezpieczeństwa środowiska informacyjnego INFO OPS EXE™ obejmujących działania z zakresu aktywnych i pasywnych zdolności rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym. Redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawiskach manipulacji środowiskiem informacyjnym Disinfo Digest. Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów powołania organizacji CYBEROT, CYBERON, Disinfo Digest prowadzących działania na rzecz bezpieczeństwa środowiska informacyjnego. Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project, zajmującej się audytami i szkoleniami z obszaru bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Organizator kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektów SAFE PLACE. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018.

dr inż. pil. Tomasz Balcerzak

Adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, poprzednio Adiunkt Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej, jest Ekspertem Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), Ekspertem Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty oraz Ekspertem Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego Eurolot S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki WRO LOT-usługi lotniskowe, Członka Zarządu ds. Operacyjno-Technicznych w
Polskich Liniach Lotniczych LOT. Wcześniej pracował jako Prezes, a następnie Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny w czarterowej linii lotniczej Enter Air. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Dyrektor Operacyjny w linii lotniczej Centralwings, Dyrektor Zarządzający w spółce FDS-Flight Dispatch Services oraz Dyrektor Jakości w linii lotniczej Fly Jet., a także jako Pilot-Dowódca Załogi w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Michał Horubała SOC Director, 4Prime sp. z o.o.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży bezpieczeństwa IT. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zaawansowanymi atakami cybernetycznymi oraz projektowaniem i organizacją jednostek SOC. Zajmował się wdrożeniami i nadzorowaniem systemów bezpieczeństwa oraz świadczył usługi doradcze dla firm z sektora enterprise w Polsce i Europie Zachodniej. Pasjonat boksu i biegania.

dr Anna Rożej

Ekspert ds. zarządzania oraz prowadzenia projektów, w tym projektów związanych z cyberbezpieczeństwem. Od wielu lat zajmuję się problematyką dotyczącą zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz szkoleniami w tym zakresie. Ponadto, ekspert ds. ochrony informacji niejawnych, w tym aktywny Pełnomocnik ds. OIN. Specjalizuję się także w ocenie zagrożeń oraz konstruowaniu polityk bezpieczeństwa dla systemów IT przetwarzających informacje niejawne. Aktywny nauczyciel akademicki oraz autor wielu publikacji z obszaru zarządzania i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

 

dr Piotr Uchroński

Obecnie pracuje w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach na stanowisku Kierownika Pionu Bezpieczeństwa. Zajmuje się organizacją ochrony lotniska w celu
przeciwdziałania aktom bezprawnej ingerencji. Wewnętrzny Audytor Kontroli Jakości, Instruktor w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz pilot BSP VLOS.  Prawnik, absolwent studiów magisterskich w Uniwersytecie Śląskim. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Adiunkt w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Autor i współautor kilkudziesięciu prac dot. wieloaspektowego spojrzenia na ochronę lotnictwa cywilnego.

Mateusz Romowicz

Mateusz Romowicz jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie morskim, w prawie europejskim, w regulacjach dot. wind offshore, w prawie międzynarodowym oraz w transgranicznych sprawach podatkowych. Mateusz Romowicz ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo, Chicago-Kent College of Law, Szkołę Prawa Amerykańskiego, pełny kurs prawa amerykańskiego, University of Cambridge, Board of Continuing Education, Faculty of Law, Centre for European Legal Studies - a course by correspondence with tutoring, oraz szkolenie aplikacyjne w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, które zakończył zdaniem egzaminu radcowskiego w roku 2010. W 2006 roku Mateusz Romowicz założył i rozwinął Kancelarię Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz, której działalność obecnie skupia się m.in. na: transgranicznych negocjacjach, prawie handlowym, prawie transportowym, sprawach stoczniowych, prawie gospodarczym, prawie europejskim. Radca prawny Mateusz Romowicz jest autorem ponad 400 prawniczych publikacji w prasie specjalistycznej. Ponadto, stworzył sprawnie funkcjonujące departamenty prawne w dwóch grupach spółek o zasięgu międzynarodowym.

 

Łukasz Lisicki

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach z obszaru doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetycznego oraz unijnej Agencji ds. Współpracy Regulatorów Energetycznych (ACER) w Ljubljanie w Departamencie ds. gazu ziemnego. W latach 2015-2016 pracował w Ministerstwie Energii w Departamencie Ropy i Gazu, gdzie zajmował się przede wszystkim legislacją UE w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, rynku gazu ziemnego UE oraz kwestiami związanymi z dyplomacją energetyczną. W latach 2016-2018 pełnił funkcję attache ds. energii w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Reprezentował Polskę w posiedzeniach Grupy roboczej ds. energii Rady UE. Z początkiem 2019 roku rozpoczął pracę, jako ekspert narodowy, w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmuje się wspólnym rynkiem energii elektrycznej i gazu ziemnego UE. Jest autorem publikacji w zakresie polityki energetycznej UE oraz rzecznictwa interesów gospodarczych w UE.

Piotr Słupczyński, MBA

Absolwent studiów MBA na Wydziale Informatyki w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Od 2009 roku prowadzący własną firmę „Usługi Informatyczno – Edukacyjne” wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr 2.14/00170/2020. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” oraz absolwent Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu „Prawa dowodowego i nauk pokrewnych”. Od ponad dwudziestu lat związany z bezpieczeństwem informatycznym. Były aplikant, a następnie kurator zawodowy w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi. Od piętnastu lat zajmujący się ochroną informacji niejawnych, biznesowych i osobowych. Zaangażowany szkoleniowiec zajmujący się podnoszeniem świadomości uczestników w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, cyberbezpieczeństwa, socjotechnik itp. Wykładowca na studiach Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autor szeregu fachowych artykułów z zakresu cyberbezpieczeństwa opublikowanych m.in. w dwumiesięczniku „Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu” oraz wielu autorskich programów szkoleń odwołujących się do metodyki nauczania. Członek zespołu ds. wdrożenia i implementacji RODO. Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Uczestnik i prelegent w specjalistyczny szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach, kongresach. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez różne instytucje. A prywatnie – człowiek lubiący wyzwania, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Hobby: żeglarstwo, golf.

Bartłomiej Derski

Prawnik, ekonomista i dziennikarz od ponad dekady piszący o energetyce, górnictwie i elektromobilności. Współtwórca opiniotwórczego portalu WysokieNapiecie.pl. Wielokrotnie nagradzany za swoje artykuły, w tym m.in. nagrodą specjalną kapituły prestiżowego konkursu NBP im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. Współautor książki „Wiek energetyków”, opisującej rozwój elektroenergetyki w Polsce od XVIII do XXI wieku, uznanej przez Dziennik Gazetę Prawną za jedną z najlepszych książek ekonomicznych 2019 roku.

Wojciech Jakóbik

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: politologia i stosunki międzynarodowe. Analityk rynku energii. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl