Wojciech Jakóbik (moderator)

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: politologia i stosunki międzynarodowe. Analityk rynku energii. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl

Udział w VI Konferencji (2021) potwierdzili:

 

PN

Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta, były wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.


 

 

Pruchnik NOW00283Tymoteusz Pruchnik – Prawnik, DBA – od kilku lat związany z Grupą Kapitałową PGNiG. Początkowo pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Komunikacji, a w 2016 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Gas-Trading S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje menadżerskie w instytucjach samorządowych i państwowych jak również w spółkach prawa handlowego. Działa w wielu różnych organizacjach pozarządowych pełniąc funkcje  w organach zarządczych.


 

 

Dominik_P._Jankowski_photo

Dominik P. Jankowski – Ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata oraz think-tanker. Obecnie pracuje jako doradca polityczny i kierownik Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. Wcześniej pracował m.in. jako naczelnik Wydziału ds. OBWE i Wschodniego Wymiaru Bezpieczeństwa w MSZ RP oraz naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Karierę zaczynał w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Jego publikacje, w tym w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo, ukazały się w ponad 20 państwach na świecie. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademię Dyplomatyczną w Wiedniu. Prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (2013) oraz ukończył Bucerius Summer School organizowaną przez Fundację „Die ZEIT” (2014). Otrzymał prestiżowe stypendia od German Marshall Fund (2012 Marshall Memorial Fellow), Ministerstwa Obrony Francji (2012 Personnalité d’avenir défense) oraz Center for European Policy Analysis (2019 James S. Denton Transatlantic Fellow). Od 2014 r. należy do Munich Young Leaders (inicjatywa Fundacji Körbera i Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa).


Maciej Kolaczkowski

Maciej Kołaczkowski – World Economic Forum

Community Lead, Oil & Gas Industry, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie, gdzie zajmuje sie rozwojem relacji z szefami wiodących firm paliwowych oraz kształtuje intelektualna agenda w zakresie ropy i gazu, w szczególności odnośnie głównych trendów i związanych z nimi wyzwań. Wcześniej w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w negocjacje gazowe, przygotowania do budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz współpracę energetyczna w Grupie Wyszehradzkiej. Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategia handlowa i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Mannheim, SGH i w Genewie. Członek komitetu audytu w Geneva Petroleum Club.


at Rice University's Baker Institute in Houston. (Photo by Michael Stravato)dr Anna Mikulska – jest pracownikiem naukowym w Centrum Studiów Energetycznych w Baker Institute for Public Policy w Rice University (USA).

Jej badania koncentrują się na geopolityce bezpieczeństwa gazu ziemnego i bezpieczeństwie energetycznym w UE, byłym bloku sowieckim i Rosji. Ponadto zajmuje się ona tematyką rewolucji łupkowej w USA oraz globalnej transformacji energetycznej. Mikulska pełni także funkcje senior fellow w Kleinman Center for Energy Policy na University of Pennsylvania, gdzie prowadzi seminaria w zakresie polityki energetycznej. Jest ona również członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Posługuje się językiem polskim, angielskim, niemieckim, perskim i rosyjskim. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, tytuł magistra stosunków międzynarodowych na University of Windsor w Kanadzie oraz stopień doktora politologii na University of Houston, USA.


Kamil BasajKamil Basaj – jest założycielem i prezesem Fundacji INFO OPS Polska. Kieruje pracami zespołów ds. reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT.  Twórca procesów bezpieczeństwa środowiska informacyjnego. CEO zespołu reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT (Information Environment Emergency Response Team) Sp. z o.o. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Członek zespołu doradczego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie konsultacji procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym. Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego, psychologicznego, bezpieczeństwa środowiska informacyjnego, bezpieczeństwa procesu decyzyjnego. Współtwórca narzędzi INFO OPS COMMANDER™. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Prowadzi badania nad procesami poznawczymi, w tym modelami kontroli obitej. Pomysłodawca i koordynator pierwszych w Polsce ćwiczeń z bezpieczeństwa środowiska informacyjnego INFO OPS EXE™ obejmujących działania z zakresu aktywnych i pasywnych zdolności rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym. Redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawiskach manipulacji środowiskiem informacyjnym Disinfo Digest. Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów powołania organizacji CYBEROT, CYBERON, Disinfo Digest prowadzących działania na rzecz bezpieczeństwa środowiska informacyjnego. Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.

Rafał kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz – Adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe). Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

 

 

 


Mariusz Ruszel

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Ekspert, Prezes Zarządu oraz założyciel Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Politolog, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego KPRP (2012-2013). Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz związanych z polityką energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, elektromobilnością. Obecnie koncentruje się na polityce energetycznej Republiki Federalnej Niemiec.

 

wojciech-jakobik-profiloweWojciech Jakóbik – Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: politologia i stosunki międzynarodowe. Analityk rynku energii. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl