SPONSOR
GŁÓWNY
 
 
SPONSORZY
WSPIERAJĄCY
 
PATRONATY
MEDIALNE
 
PATRONATY
HONOROWE
 

To już druga edycja Konkursu, organizowanego cyklicznie w skali ogólnopolskiej przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 września 2022 r. - podczas pierwszego dnia VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.


Szanowani Państwo, Drodzy Samorządowcy,

w imieniu Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy współpracy z Partnerem Strategicznym - Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., pragniemy zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Dodatkowo, projekt nakierowany jest na zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym samym zachęcanie mieszkańców regionu do pełnienia roli aktywnych i świadomych użytkowników oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Ocenianie będą następujące obszary działalności:

  • Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
  • Inwestycja Roku z zakresu transportu;
  • Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej.

Dodatkowo, Kapituła Konkursu nagrodzi samorządy szczególnie zasłużone w danym obszarze i przyzna wyróżnienia oraz tytuły:

  • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa;
  • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu;
  • Propagator Wiedzy o Energii Roku.

Ponadto każda gmina, która uzyska podczas oceny merytorycznej co najmniej 50% możliwych do zdobycia, otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

W tym roku rozszerzamy Konkurs o nową kategorię. We współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. proponujemy Państwu udział w dodatkowej kategorii Konkursu pn.:

  • Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa.

Nagroda główną w tej Kategorii będzie zaproszenie do realizacji przedsięwzięcia tj. procesu inwestycyjnego dla wybranej ciepłowni w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. gmina nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem akceptacji i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach instrumentu ELENA.

Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do 22 lipca 2022 r., zaś rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, w dniu 12 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Warto dodać, że Sponsorami Konkursu zostali: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Sponsor Główny) Bank Gospodarstwa Krajowego (Sponsor Wspierający), PGE Obrót S.A. (Sponsor Wspierający).

Dziękując Państwu za zainteresowanie i planowany udział w Konkursie, wierzymy, że doceniając działania najefektywniejszych jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiednio je nagradzając i promując w skali całego kraju, przyczynimy się do przyspieszenia procesu zrównoważonej transformacji regionalnych elementów struktury energetycznej. Wydarzenie będzie impulsem dla lokalnych samorządów do większej determinacji w poszukiwaniu i implementowaniu innowacji energetycznych.

Na koniec chcielibyśmy wskazać najważniejsze dla Państwa korzyści w przypadku wzięcia udziału w Konkursie:

I miejsce: status Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce oraz statuetka, dyplom;

II miejsce: status Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce oraz statuetka, dyplom;

III miejsce: status drugiego Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce oraz statuetka, dyplom;

IV – X miejsce: statuetka, dyplom.

Ponadto dziesięć gmin, z najwyższą liczbą punktów, jako nominowani do nagrody głównej otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym rozdaniu nagród podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w dniu 12 września 2022 r.

Każda gmina, która uzyska co najmniej 50 punktów (50% możliwych do zdobycia), otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

W celu uhonorowania gmin szczególnie zasłużonych w danym obszarze, Kapituła Konkursu spośród gmin, które uzyskają maksymalną liczbę punktów w poszczególnych obszarach przyzna wyróżnienia trzem samorządom oraz tytuły:

  • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa wraz ze statuetką i dyplomem,
  • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu wraz ze statuetką i dyplomem,
  • Propagator Wiedzy o Energii Roku wraz ze statuetką i dyplomem.

Z kolei w ramach nowej kategorii Konkursu, zwycięzca otrzyma tytuł: Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa, a także statuetkę, dyplom oraz nagrodę główną. W ramach niniejszej Kategorii, będzie to zaproszenie do realizacji przedsięwzięcia tj. procesu inwestycyjnego dla wybranej ciepłowni w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. gmina nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem akceptacji i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach instrumentu ELENA.

Co więcej, każdy Uczestnik tej Kategorii, otrzyma prawo uczestnictwa w warsztatach na temat możliwości pozyskania środków z programu ELENA, który przeprowadzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii.


Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu: 22 czerwca 2022 r. - 22 lipca 2022 r.

Baner-2022-bez-sponsorów2

 
SPONSOR GŁÓWNY

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

arp_podstawowy

SPONSORZY WSPIERAJĄCY

Bank Gospodarstwa Krajowego

PGE Obrót SA

 

BGK LPGE

 

Podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (2021)

Ulotka I Ulotka II