W dniu 12 września 2022 r. podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród. Przypominamy, że gminy wałczyły o status Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu, a także o status Liderów poszczególnych obszarów, w ramach których Kapitała Konkursu oceniała dokonania gmin w zakresie realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej.:

 • I miejsce zajęła gmina Gdynia (woj. pomorskie);
 • II miejsce – Przywidz (woj. pomorskie);
 • III miejsce – Płońsk (woj. mazowieckie);
 • IV miejsce – Potęgowo (woj. pomorskie);
 • V miejsce – Rzeszów (woj. podkarpackie);
 • VI miejsce – Tychy (woj. śląskie);
 • VII miejsce – Krosno (woj. podkarpackie);
 • VIII miejsce – Besko (woj. podkarpackie);
 • IX miejsce – Michałowice (woj. mazowieckie);
 • X miejsce – Dzierzgoń (woj. pomorskie).

Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w ramach poszczególnych obszarów i nadała tytuły:

 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa – gmina Przywidz (woj. pomorskie);
 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu – gmina Płońsk (woj. mazowieckie);
 • Propagator Wiedzy o Energii Roku – gmina Gdynia (woj. pomorskie).

Kapituła Konkursu postanowiła przyznać dla wyróżniających się samorządów Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu następującym gminom:

 • Besko (woj. podkarpackie)
 • Dzierzgoń (woj. pomorskie)
 • Gdynia (woj. pomorskie)
 • Hrubieszów (woj. lubelskie)
 • Kalety (woj. śląskie)
 • Krosno (woj. podkarpackie)
 • Michałowice (woj. mazowieckie)
 • Płońsk (woj. mazowieckie)
 • Potęgowo (woj. pomorskie)
 • Przywidz (woj. pomorskie)
 • Rzeszów (woj. podkarpackie)
 • Tychy (woj. śląskie)
 • Wojaszówka (woj. podkarpackie)

Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w ramach II Kategorii Konkursu:

 • Koło (woj. wielkopolskie)
 • Krosno (woj. podkarpackie)
 • Miastko (woj. pomorskie)

Zwycięzcą w II Kategorii Konkursu oraz tytuł Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa zdobyła gmina:

 • Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie)

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 
SPONSOR
GŁÓWNY
 
 
SPONSORZY
WSPIERAJĄCY
 
PATRONATY
MEDIALNE
 
PATRONATY
HONOROWE
 

łukasiewicz


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH 

INFORMACJE O WARSZTATACH 


To już druga edycja Konkursu, organizowanego cyklicznie w skali ogólnopolskiej przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 września 2022 r. - podczas pierwszego dnia VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.


TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU
22 czerwca – 19 sierpnia 2022 r.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 


Szanowani Państwo, Drodzy Samorządowcy

W imieniu Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy współpracy z Partnerem Strategicznym - Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., pragniemy zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Dodatkowo, projekt nakierowany jest na zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym samym zachęcanie mieszkańców regionu do pełnienia roli aktywnych i świadomych użytkowników oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Ocenianie będą następujące obszary działalności:

 • Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
 • Inwestycja Roku z zakresu transportu;
 • Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej;

Dodatkowo, Kapituła Konkursu nagrodzi samorządy szczególnie zasłużone w danym obszarze i przyzna wyróżnienia oraz tytuły:

 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa;
 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu;
 • Propagator Wiedzy o Energii Roku.

Ponadto każda gmina, która uzyska podczas oceny merytorycznej co najmniej 50% możliwych do zdobycia, otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

W tym roku rozszerzamy Konkurs o nową kategorię. We współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. proponujemy Państwu udział w dodatkowej kategorii Konkursu pn.:

 • Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa

Dla gmin, które wezmą udział w II kategorii Konkursu, zostanie przeprowadzony warsztat na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, który zostanie przeprowadzony wspólnie przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii, Bank Gospodarstwa Krajowego, SBB Energy S.A. i Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza*.


Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do 8 sierpnia 2022 r., zaś rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, w dniu 12 września 2022 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Warto dodać, że Sponsorami Konkursu zostali: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Sponsor Główny) Bank Gospodarstwa Krajowego (Sponsor Wspierający), PGE Obrót S.A. (Sponsor Wspierający).


Dziękując Państwu za zainteresowanie i planowany udział w Konkursie, wierzymy, że doceniając działania najefektywniejszych jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiednio je nagradzając i promując w skali całego kraju, przyczynimy się do przyspieszenia procesu zrównoważonej transformacji regionalnych elementów struktury energetycznej. Wydarzenie będzie impulsem dla lokalnych samorządów do większej determinacji w poszukiwaniu i implementowaniu innowacji energetycznych.

Na koniec chcielibyśmy wskazać najważniejsze dla Państwa korzyści w przypadku wzięcia udziału w Konkursie:

I miejsce: status Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce oraz statuetka, dyplom
II miejsce: status Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce oraz statuetka, dyplom
III miejsce: status drugiego Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce oraz statuetka, dyplom
IV – X miejsce: statuetka, dyplom

 

Ponadto dziesięć gmin, z najwyższą liczbą punktów, jako nominowani do nagrody głównej otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym rozdaniu nagród podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w dniu 12 września 2022 r.

Każda gmina, która uzyska co najmniej 50 punktów (50% możliwych do zdobycia), otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

W celu uhonorowania gmin szczególnie zasłużonych w danym obszarze, Kapituła Konkursu spośród gmin, które uzyskają maksymalną liczbę punktów w poszczególnych obszarach przyzna wyróżnienia trzem samorządom oraz tytuły:

 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa wraz ze statuetką i dyplomem,
 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu wraz ze statuetką i dyplomem,
 • Propagator Wiedzy o Energii Roku wraz ze statuetką i dyplomem.

Z kolei w ramach nowej kategorii Konkursu, zwycięzca otrzyma tytuł:

 • Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa, a także statuetkę, dyplom oraz nagrodę główną.

W ramach niniejszej Kategorii, będzie to zaproszenie do realizacji przedsięwzięcia tj. procesu inwestycyjnego dla wybranej ciepłowni w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. gmina nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem akceptacji i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach instrumentu ELENA.

Co więcej, każdy Uczestnik tej Kategorii, otrzyma prawo uczestnictwa w warsztatach na temat możliwości pozyskania środków z programu ELENA, który przeprowadzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Serdecznie zapraszamy!


JST grafika