Patronat honorowy
Sponsor główny
Partnerzy

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” serdecznie zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą sektora energii. Podczas paneli plenarnych poruszone zostaną zagadnienia związane z ropą naftową oraz gazem ziemnym, elektroenergetyką oraz elektromobilnością. Czy dalsze kupowanie ropy naftowej oraz gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej jest uzasadnione? Czego możemy się spodziewać w sektorze elektroenergetyki, biorąc pod uwagę założenia pakietu energetyczno-klimatycznego UE? Jakie są szanse i wyzwania związane z elektromobilnością, a także jakie nowe gałęzie przemysłu jesteśmy w stanie rozwijać? Zasadniczym wyzwaniem staje się określenie priorytetów polskiej polityki energetycznej. Kształt oraz tempo procesów transformacji energetycznej odnosił się będzie nie tylko do struktury bilansu energetycznego, ale również do nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Podczas paneli tematycznych podjęte zostaną zagadnienia: bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej, transformacji energetycznej, otoczenia regulacyjnego sektora energii, efektywności energetycznej, rynku energii, gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego i brunatnego, elektromobilności, elektroenergetyki, inteligentnych sieci (ang. smart grids), magazynowania energii, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii, nowych technologii, a także nowych materiałów dla sektora energii.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przygotowania i dostarczenia po konferencji artykułów naukowych, które mogą zostać opublikowane (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) w monografii wieloautorskiej (20 punktów – zaproszeni zostaną wybrani prelegenci), zeszytach naukowych „Humanities and Social Science” (14 punktów), Czasopiśmie Technicznym "Technical Transactions. Electrical Engineering" (13 punktów), kwartalniku naukowym "Sprawy Międzynarodowe" (12 punktów), czasopiśmie naukowym „Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal” (10 punktów), „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów), czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów), czasopiśmie naukowym "Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój" (6 punktów).Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministra Energii, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat medialny udzieliły: Rzeczpospolita - Życie Regionów, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, „Nowa Energia”, „Czysta Energia”, „Napędy i Sterowanie”, Gazeta Codzienna „Nowiny”, Gazeta Politechniki, BiznesAlert.pl, WysokieNapiecie.pl, Euractiv.pl, Glob Energia, GospodarkaPodkarpacka.pl, Grupa medialna Rzeszownazywo.pl, Akademickie Radio Centrum, Radio Via, Rynek Energii Odnawialnej, "Energetyka", Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Mój Rzeszów - Portal miejski. Sponsorem główny jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz URSUS. Partnerem Konferencji: Polska Grupa Górnicza, GC Energy, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), MEDCOM. Sponsorami wspierającymi Konferencji są firmy: ENEA, GAZ-SYSTEM, Asseco Poland, Geotermia Mazowiecka, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Rzeszów, Elektromontaż Rzeszów.Firmy zainteresowane współpracą w charakterze sponsora konferencji prosimy o kontakt: konferencja@instytutpe.plSzczegółowe informacje o Konferencji również na stronie wydarzenia na: https://www.facebook.com/events/233452970424396/?active_tab=discussionKomitet Organizacyjny w 2016 r. zorganizował I edycję: https://www.youtube.com/channel/UCbTNxMMts_5TZGZG26xkjHQNatomiast w 2015 r. zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE” (28 kwietnia 2015 r.) – https://www.youtube.com/watch?v=U4wPN3T9J0Yfipr-baner-715x465px-mod-01-2017-1-cdr01-strona-1