Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza współuczestniczył w wydaniu lub wydał następujące publikacje naukowe:

 

0001 - Copy

„Transformacja energetyczna – pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a konkurencyjnością gospodarki”

ISBN: 978-83-7934-415-4

red. nauk. A. Kucharska, J. Prugar, M. Ruszel

wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Streszczenie 

Spis treści 

 

 

 

 

 


Bez tytułu


 

 

Okładka-klastry-energii (1)Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

ISBN: 978-83-946727-7-5

e-ISBN: 978-83-946727-8-2

Recenzenci:

Piotr D. Moncarz, Ph.D., PE, NAE, Stanford University
Dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pobierz streszczenie:

Pobierz streszczenie – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

Pobierz bezpłatną wersję e-book:

Pobierz e-book – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

 

Wydawca:                                Partner wydania:

IPE LOGO


Bez tytułu


 

 

MR OKLADKA MONOGRAFIA 1-frontBezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania – wyzwania – innowacje, red. M. Ruszel, S. Podmiotko, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2019.

ISBN: 978-83-946727-6-8

Recenzent:

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pobierz bezpłatną wersję e-book:

Pobierz e-book – Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy

IPE LOGO

 

 

 

 


Bez tytułu


 

 

71142183_2973221602903955_5925247584896548864_n

P. Franaszek, P. Grata, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski, A Prometheus on a Human Scale – Ignacy Łukasiewicz!, Peter Lang, Berlin 2019.

ISBN: 978-3-631-80107-9
DOI: https://doi.org/10.3726/b16091

Publication financed by The Ignacy Łukasiewicz Oil and Gas Industry Museum in Bóbrka, GAZ-SYSTEM, PERN and Bank Gospodarstwa Krajowego.

The Reviewers: Alison Frank Johnson, Krzysztof Broński

 

Publikacja powstała przy wsparciu merytorycznym Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

 

 

 


Bez tytułu


 

 

plik-2jpg-2Energy Policy Transition – The Perspective of Different States, ed. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017.

ISBN: 978-83-946727-2-0

Reviewers:
Władysław Mielczarski, Full Professor, Lodz University of Technology
Piotr D. Moncarz, NAE, Adjunct Professor, Stanford University

Zadanie Energy Policy Transition – The Perspective of Different States finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pobierz bezpłatną wersję e-book:

Energy Policy Transition – The Perspective of Different States

mnisw

 

 


Bez tytułu


 

 

Wspólny-rynek-gazu-Unii-Europejskiej

Gędek S., Nowacki M., Polak S., Ruszel M., Zajdler R., Wspólny rynek gazu UE, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

ISBN: 978-83-62751-43-3

Publikacja powstała przy wsparciu merytorycznym Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

 

 

 

 

 

 

 


Bez tytułu


 

 

BEnWREU-OKLADKA-KSIAZKI-4

Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, red. S. Gędek, M. Ruszel, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

ISBN: 978-83-62751-38-9

Publikacja powstała przy wsparciu merytorycznym Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

 

 

 

 

 

 

 


Bez tytułu


 

 

global-lng-market

Marcin Gałczyński, Mariusz Ruszel, Paweł Turowski, Robert Zajdler, Aleksander Zawisza, Global LNG Market, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów-Warszawa 2017.

Zadanie Global LNG Market finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pobierz pełną wersję – bezpłatnego e-book:
Global LNG Market

mnisw

 

 

 

 

 

 


Bez tytułu


 

Globalny-rynek-LNG

 

Gałczyński, M. Ruszel, P. Turowski, R. Zajdler, A. Zawisza, Globalny rynek LNG, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

ISBN: 978-83-627-5136-5

Publikacja powstała przy wsparciu merytorycznym Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza