Formatka do abstraktów (zostanie opublikowana wkrótce)

Formularz oceny posteru

Oświadczenie – poster 

Regulamin VI Konferencji Naukowej 2021 

Regulamin sesji w trybie zdalnym 

Regulamin Księgi Abstraktów 

Wytyczne dla autorów posterów naukowych  (zostaną opublikowane wkrótce)

Regulamin Konkursu na najlepszy poster naukowy 

Wytyczne dla autorów abstraktów do księgi abstraktów 

Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa podczas Konferencji 

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 

Pytania związane z udziałem w V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”:

  1. Do kiedy należy ostatecznie wpłacić opłatę konferencyjną?

Ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej mija 4 września 2021 r. w przypadku udziału czynnego (z referatem lub wystąpieniem) w Konferencji.

W przypadku wyłącznie uczestnictwa biernego (z materiałami konferencyjnymi, przerwami kawowymi, obiadowymi oraz udziałem w uroczystym bankiecie) termin ten upływa 13 września 2021 r.

  1. Czy istnieje możliwość zwrotu opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji (20-21 września 2021 r.)?

Istnieje taka możliwość do 20 lipca 2021 r. W celu uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty konferencyjnej prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: konferencja@instytutpe.pl

  1. Do kiedy ostatecznie można zarejestrować swój czynny udział w VI Konferencji Naukowej – 20-21 września 2021 r.?

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do czynnego udziału, tj. z referatem lub posterem w VI Konferencji Naukowej upływa 23 sierpnia 2020 r.

  1. Do kiedy ostatecznie można zarejestrować bierny udział w VI Konferencji Naukowej – 20-21 września 2021 r.?

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do biernego udziału w V Konferencji Naukowej to 10 września 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że termin wpłat konferencyjnych za udział bierny obowiązuje do 13 września 2021 r.

  1. Do kiedy ostatecznie można zgłosić chęć uczestnictwa w wyjeździe do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce?

Chęć udziału w zwiedzaniu zgłasza się w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego, zatem możliwe jest zgłoszenie do 10 września 2021 r.

  1. Do kiedy ostatecznie można przesłać abstrakty referatów naukowych / posterów naukowych?

Zgodnie z regulaminem księgi abstraktów, gotowe, odpowiednio sformatowane abstrakty należy przesłać do dnia 23 sierpnia 2021 r.


Pytania związane z prezentacją referatów naukowych:

  1. Czy istnieje możliwość zmiany tematu wystąpienia w jesiennej edycji Konferencji (20-21 września 2021 r.)? W jakim terminie?

Do końca terminu przyjmowania zgłoszeń, tj. do 23 sierpnia 2021 r., istnieje jednorazowa możliwość dowolnej zmiany tematu wystąpienia.


Pytania związane z publikacją artykułów naukowych:

  1. Do kiedy należy przesłać gotowy artykuł naukowy?

Gotowy artykuł naukowy należy przesłać do 15 czerwca 2021 r. (I tura). W przypadku późniejszego zgłoszenia, artykuły naukowe można przesyłać do 15 września 2021 r.).

Przypominamy, że warunkiem publikacji artykułu naukowego jest uzyskanie pozytywnych recenzji zgodnie z wymogami czasopism.

Możliwość zgłaszania artykułów naukowych do publikacji w czasopismach naukowych współpracujących z V Konferencją Naukową jest możliwa po zgłoszeniu udziału w wydarzeniu oraz dokonaniu opłaty konferencyjnej.

  1. Czy istnieje możliwość publikacji artykułu naukowego  bez udziału w VI Konferencji „Bezpieczeństwo energetycznej – filary i perspektywa rozwoju”?

Istnieje możliwość publikacji artykułu naukowego bez udziału w Konferencji. Wówczas należy poinformować o powyższym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.


Pytania związane z sesją posterową:

  1. Do kiedy należy przesłać, gotowe postery naukowe?

Zgodnie z regulaminem konkursu na najlepszy poster naukowy podczas VI Konferencji, gotowe postery należy przesłać do dnia 1 września 2021 r. na adres: postery@instytutpe.pl

Przypominamy, że wraz z posterem naukowym konieczne jest przesłanie opisu celu badawczego i wniosków towarzyszących posterowi oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie przesłanych materiałów i danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu.


Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt:

Pytania w sprawie parkingu na terenie PRz: dr inż. Artur Stec, e-mail: artistec@prz.edu.pl

Pytania dotyczące pomocy z zakwaterowaniem: dr inż. Artur Stec, e-mail: artistec@prz.edu.pl

Pytania dotyczące odbioru z lotniska: mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz,
e-mail: tymekmaz@prz.edu.pl

Pytania w sprawie referatów, prezentacji multimedialnej lub wymagań związanych ze sprzętem IT do prezentacji:
dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, e-mail: marzenah@prz.edu.pl

Pytania w sprawie posterów: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, e-mail: marzenah@prz.edu.pl

Pytania w sprawie publikacji artykułów naukowych: mgr Maria Kubacka,
e-mail: mkubacka@instytutpe.pl

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji – Przemysław Ogarek e-mail: pogarek@instytutpe.pl