IPE KONKURS JTS finał

Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej. Konkurs ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. Dodatkowo, wydarzenie celuje w zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska lokalnych społeczności, a tym samym dąży do zachęcania mieszkańców do pełnienia roli aktywnych konsumentów oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania transformacji energetycznej polskiego sektora energii.

Konkurs ma za zadanie motywować do aktywnego udziału w modernizacji struktury energetycznej regionu, doceniając działania najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiednio je nagradzając i promując w skali całego kraju. Wydarzenie ma być impulsem dla lokalnych samorządów do większej determinacji w poszukiwaniu i implementowaniu innowacji energetycznych.

PKN ORLEN S.A. – Sponsor Główny

logo orlen

Polska Spółka Gazownictwa – Sponsor Srebrny

PSG_znak_podstawowy_rgb

Więcej szczegółów dotyczących konkursu już wkrótce.