ipe-slider-chmura-slow-1-cdr01Zespół ekspertów Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, posiadając specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie specjalizuje się również w opracowywaniu i przygotowywaniu analiz, raportów rynkowych, monitoringu rynku, sporządzaniu strategii rozwojowych, a także analiz i propozycji działań legislacyjnych.

Na podstawie danych pozyskanych bądź dostarczonych przez Klienta Instytut oferuje przygotowanie kompleksowego i szczegółowego opracowania w dowolnie określonej formie, np. raportu, strategii bądź pogłębionej analizy (badania):

 • rozwiązań stosowanych w poszczególnych państwach;
 • rozwoju rynku, bądź jego poszczególnych segmentów w Polsce i Europie;
 • rynków zbytu produktów i ich potencjału wraz z identyfikacją barier rozwoju eksportu o charakterze formalno- i materialno-prawnym oraz handlowym;
 • uwarunkowań rynku i możliwości prowadzenia na nim działalności biznesowej;
 • prognoz ekonomicznych oraz światowych i europejskich trendów sektorowych;
 • prawodawstwa krajowego i unijnego z uwzględnieniem najistotniejszych problemów prawnych oraz kierunków zmian.

Oprócz powyższych Instytut oferuje także usługi w zakresie doradztwa i pomocy w przygotowaniu i realizacji inwestycji, polegające na:

 • opracowaniu strategii biznesowej w zakresie rozwoju działalności przedsiębiorstwa;
 • wsparciu w negocjacjach;
 • opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej;
 • wystąpieniu wspólnie z Klientem o dotacje na prowadzenie działalności i/ lub na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i pełnej obsłudze procesu jego pozyskiwania;
 • prowadzeniu badań w oparciu o pozyskane przez Klienta dofinansowanie;
 • organizacji dedykowanych szkoleń, warsztatów i konferencji.

W przypadku skorzystania z oferty Instytutu Klient w ramach usługi otrzymuje kompleksowe i szczegółowe opracowanie sporządzone przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy, najlepszych praktyk i zachowaniu najwyższej staranności, a także wsparcie w interesującym Państwa zakresie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza zapraszamy do kontaktu: biuro@instytutpe.pl

Eksperci Instytutu