Szczegółowy zakres tematyczny VI edycji Konferencji chcielibyśmy przedyskutować oraz skonsultować w gronie tworzonego Komitetu Naukowego, dlatego też na tym etapie nie definiujemy go w sposób ostateczny. Interesuje nas problematyka polityczna, ekonomiczna, technologiczna, ekologiczna oraz społeczna.

Robocza wersja programu VI edycji Konferencji Naukowej zostanie opublikowana w późniejszym terminie.


Program V Konferencji (2020)