[STRONA ARCHIWALNA - VIII edycja Konferencji 2023]

 

VIII Konferencja Naukowa
“Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

11–12 września 2023 r.
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
(Bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów)

 Facebook           Twitter           YouTube           LinkedIn

CHECK OUT THE ENGLISH VERSION OF THE WEBSITE

 
 
 
PARTNER
STRATEGICZNY
 
PARTNER
GENERALNY
 
PARTNER
STRATEGICZNY
 
PARTNERZY
SREBRNI
 
PARTNERZY
BRĄZOWI
 
PATRONATY
HONOROWE
 
PARTNER
MERYTORYCZNY
PARTNERZY
WSPIERAJĄCY
PATRONATY
MEDIALNE
CZASOPISMA
NAUKOWE

W VIII edycji Konferencji uczestniczyło ponad 320 osób. W 25 panelach wystąpiło ponad 150 prelegentów, w tym wielu gości z zagranicy. Uczestnicy reprezentowali 46 ośrodków naukowych oraz 116 instytucji i firm. Wydarzenie wsparło 26 partnerów, 18 patronów honorowych oraz 22 patronów medialnych. Serdecznie dziękujemy wszystkich Partnerom konferencji za wsparcie merytoryczne i finansowe.

Podsumowanie -> https://www.instytutpe.pl/inne/dni-debaty-o-bezpieczenstwie-energetycznym 
Fotorelacja
 -> https://1drv.ms/f/s!AhEOh-mokDzw2joe1Oc24sjW_WlU?e=Ieg3lz  
Wywiady oraz nagrania paneli konferencyjnych -> www.youtube.com/@instytutpolitykienergetycznej   

 

podumowanie-IPE-2023

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (IPE) we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza (PRz) oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej.

Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczynia się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Głównym wątkiem tegorocznych dyskusji było bezpieczeństwo energetyczne w kontekście transformacji energetycznej oraz zawirowań na rynku energii. Poszczególne panele plenarne i tematyczne dotyczyły m.in.:

 • znaczenia atomu w polityce energetycznej,
 • kierunków rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce,
 • analizy wpływu wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego na procesy transformacji energetycznej,
 • strategii NATO w obszarze bezpieczeństwa energetycznego,
 • rozwoju morskiej energetyki wiatrowej,
 • bezpieczeństwa obiektów jądrowych,
 • dezinformacji sektora energetyki,
 • dekarbonizacji ciepłownictwa,
 • efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii OZE,
 • znaczenia systemu transportowego dla infrastruktury energetycznej,
 • współpracy cywilno-wojskowej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego,
 • dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (RED III) w kontekście pochłaniania CO2 na gruntach leśnych i plantacjach roślin energetycznych
 • systemów antydronowych w kontekście zagrożeń dla infrastruktury krytycznej,
 • a także historycznej działalności osób zasłużonych dla rozwoju przemysłu naftowego.

Tradycyjnie podczas konferencji zostały wręczone Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza dla osób i instytucji zaangażowanych w kreowanie bezpieczeństwa energetycznego.


PARTNERZY i PATRONATY VIII KONFERENCJI 2023

 

Więcej informacji w zakładce: PARTNERZY i PATRONATY


 

Czasopisma naukowe współpracujące w ramach VIII Konferencji: