Artykuły naukowe, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych.

Organizatorzy Konferencji po konsultacjach z członkami Komitetu Naukowego zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów  do publikacji w wybranych czasopismach naukowych.


Opłata za publikację artykułu naukowego bez udziału w Konferencji wynosi 300 zł brutto.


Formularz zgłoszeniowy: https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/formularz-zgloszeniowy-2021

WARUNKIEM PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW SĄ POZYTYWNE RECENZJE NAUKOWE!


WYTYCZNE DLA AUTORÓW ABSTRAKTÓW DO KSIĘGI ABSTRAKTÓW
POBIERZ TUTAJ (PDF) (zostaną opublikowane wkrótce)

FORMATKA DO ABSTRAKTÓW 
POBIERZ TUTAJ (PDF)

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁU NAUKOWEGO DO RECENZOWANEJ PRACY ZBIOROWEJ POD REDAKCJĄ 
POBIERZ TUTAJ (PDF) 


Czasopisma naukowe współpracujące z nami w ramach VI Konferencji:

  • Stan na dzień 01.03.2021 r.

Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej (70 pkt) (nauki o polityce i administracji, historia)

International Agrophysics (70 pkt) (inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

Journal of Elementology (40 pkt) (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o zdrowiu, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki o bezpieczeństwie, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku)

Przegląd Europejski (20 pkt) (nauki o polityce i administracji)

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (20 pkt) (nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji)

Energy Policy Journal (20 pkt) (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

Polityka i Społeczeństwo (20 pkt) (nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji)

Studia i Materiały (20 pkt) (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne)

Sprawy Międzynarodowe (20 pkt) (ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, historia)

Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie (5pkt) (nauki o zarządzaniu i jakości)

Energy Policy Studies (5pkt) (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości)