[STRONA ARCHIWALNA – VI edycja Konferencji 2021]

 

Artykuły naukowe, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych.

Organizatorzy Konferencji po konsultacjach z członkami Komitetu Naukowego zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów  do publikacji w wybranych czasopismach naukowych.


Opłata za publikację artykułu naukowego bez udziału w Konferencji wynosi 300 zł brutto.


Formularz zgłoszeniowy: https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/formularz-zgloszeniowy-2021

WARUNKIEM PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW SĄ POZYTYWNE RECENZJE NAUKOWE!


WYTYCZNE DLA AUTORÓW ABSTRAKTÓW DO KSIĘGI ABSTRAKTÓW
POBIERZ TUTAJ (PDF) (zostaną opublikowane wkrótce)

FORMATKA DO ABSTRAKTÓW 
POBIERZ TUTAJ (PDF)

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁU NAUKOWEGO DO RECENZOWANEJ PRACY ZBIOROWEJ POD REDAKCJĄ 
POBIERZ TUTAJ (PDF) 


Czasopisma naukowe współpracujące z nami w ramach VI Konferencji:

  • Stan na dzień 06.04.2021 r.

Sustainability (70 pkt) (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa, inżynieria mechaniczna) [koszt publikacji ok. 1500 CHF + dodatkowy rabat]

Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej (70 pkt) (nauki o polityce i administracji, historia)

International Agrophysics (70 pkt) (inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

Sprawy Międzynarodowe (70 pkt) (ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, historia)

Journal of Elementology (40 pkt) (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o zdrowiu, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki o bezpieczeństwie, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku)

Studia Wschodnioeuropejskie (40 pkt) (prawo i polityka wewnętrzna, polityka i współpraca zagraniczna, ekonomia, kultura i społeczeństwo)

Environment, Development and Sustainbility (40 pkt) (środowisko, zrównoważony rozwój, rozwój społeczno-gospodarczy)

Przegląd Europejski (40 pkt) (nauki o polityce i administracji)

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (20 pkt) (nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji)

Eastern Review (20 pkt) (nauki o polityce i administracji)

Energy Policy Journal (20 pkt) (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

Polityka i Społeczeństwo (20 pkt) (nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji)

Studia i Materiały (20 pkt) (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne)

Instal (20 pkt) (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

Problemy Jakości (20 pkt) (zarządzanie jakością, systemy zarządzania jakością, audyt)

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (5 pkt) (nauki o Ziemi, techniczne, ekonomia)

Forum Eksploratora (5 pkt) (eksploatacja obiektów i urządzeń gospodarki wodno-ściekowej)

Gaz, Woda i Technika Sanitarna (5 pkt) (gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, technologia wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osiedli, unieszkodliwianie odpadów miejskich i przemysłowych, instalacje sanitarne)

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie (5 pkt) (nauki o zarządzaniu i jakości)

Energy Policy Studies (5 pkt) (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości)