IX Konferencja Naukowa
“Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

9–10 września 2024 r.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
(Bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów)

 Facebook           Twitter           YouTube           LinkedIn

CHECK OUT THE ENGLISH VERSION OF THE WEBSITE

 

[WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE]

 
 
PARTNER
STRATEGICZNY
 
PARTNER
GENERALNY
 
PARTNER
STRATEGICZNY
 
PARTNERZY
SREBRNI
 
PARTNERZY
BRĄZOWI
 
PATRONATY
HONOROWE
 
PARTNER
MERYTORYCZNY
PARTNERZY
WSPIERAJĄCY
PATRONATY
MEDIALNE
CZASOPISMA
NAUKOWE

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (IPE) we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza (PRz) oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej.

Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczynia się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Tradycyjnie podczas konferencji zostaną wręczone Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza dla osób i instytucji zaangażowanych w kreowanie bezpieczeństwa energetycznego.


PARTNERZY i PATRONATY IX KONFERENCJI 2024

 
PARTNER GENERALNY:
PARTNERZY STRATEGICZNI:
PARTNERZY SREBRNI
PARTNER MERYTORYCZNY:
PARTNERZY BRĄZOWI
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
PATRONATY HONOROWE
PATRONATY MEDIALNE

Więcej informacji w zakładce: PARTNERZY i PATRONATY


Czasopisma naukowe współpracujące w ramach IX Konferencji: