IX Konferencja Naukowa
“Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

9–10 września 2024 r.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów)

 Facebook           Twitter           YouTube           LinkedIn

CHECK OUT THE ENGLISH VERSION OF THE WEBSITE

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II".
 
PARTNER
STRATEGICZNY
 
PARTNER
GENERALNY
 
PARTNER
STRATEGICZNY
 
 
PARTNERZY
SREBRNI
 
PARTNERZY
BRĄZOWI
 
PATRONATY
HONOROWE
 
PARTNER
MERYTORYCZNY
PARTNERZY
WSPIERAJĄCY
PATRONATY
MEDIALNE
CZASOPISMA
NAUKOWE

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (IPE) we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza (PRz) oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej.

Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczynia się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Tradycyjnie podczas Konferencji zostaną wręczone Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza dla osób i instytucji zaangażowanych w kreowanie bezpieczeństwa energetycznego. Więcej informacji w zakładce: Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza

W ramach udziału w Konferencji istnieje możliwość publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach. Więcej informacji w zakładce: Publikacje w czasopismach


POPRZEDNIA EDYCJA 2023

W VIII edycji Konferencji 2023 uczestniczyło ponad 320 osób. W 25 panelach wystąpiło ponad 150 prelegentów, w tym wielu gości z zagranicy. Uczestnicy reprezentowali 46 ośrodków naukowych oraz 116 instytucji i firm. Wydarzenie wsparło 26 partnerów, 18 patronów honorowych oraz 22 patronów medialnych. Serdecznie dziękujemy wszystkich Partnerom konferencji za wsparcie merytoryczne i finansowe.

Podsumowanie -> https://www.instytutpe.pl/inne/dni-debaty-o-bezpieczenstwie-energetycznym 
Fotorelacja
 -> https://1drv.ms/f/s!AhEOh-mokDzw2joe1Oc24sjW_WlU?e=Ieg3lz
Wywiady oraz nagrania paneli konferencyjnych -> www.youtube.com/@instytutpolitykienergetycznej

 

podumowanie-IPE-2023

 

PARTNERZY i PATRONATY IX KONFERENCJI 2024

 

 

Czasopisma naukowe współpracujące w ramach IX Konferencji: