Główni Partnerzy
Srebrni Partnerzy
Brązowi Partnerzy

 

W dniach 20-21 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbędzie się VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza. Rolę koordynatora do spraw realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Współorganizatorami są Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

Celem wydarzenia jak co roku będzie wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Planujemy, aby tematyka VI edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i wodoru, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore, cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji w sektorze energetycznym, stabilności systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych, energetyce jądrowej, odnawialnych źródłach energii, nowych technologiach w sektorze energetycznym, a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni. Dostrzegając zmieniające się uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, będziemy dyskutować o projektach energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego. Chcemy szukać odpowiedzi, w jaki sposób tworzyć źródła przewag konkurencyjnych przez państwo, a także przedsiębiorstwo.

 

Konferencja (20-21.09.2021 r.) odbędzie się w formule HYBRYDOWEJ (stacjonarnej oraz zdalnejonline)

 

#BezpiecznaVIKonferencja

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, planujemy podczas VI edycji, podobnie, jak podczas tegorocznej zastosować następujące środki ostrożności:

  • zastosowanie bezdotykowego czytnika pomiaru temperatury;
  • zautomatyzowanie rejestracji uczestników przy użyciu identyfikatorów wykorzystujących kody QR;
  • ozonowanie przekazywanych dokumentów;
  • dezynfekcję sal oraz powierzchni części wspólnych (toalet, uchwytów, klamek, wind, mikrofonów, pilotów, wskaźników laserowych itp.) w cyklu jednogodzinnym;
  • cyrkulację powietrza dzięki specjalnemu systemowi wentylacji nawiewno-wywiewnej auli, pobierającej świeże powietrze z zewnątrz, co pozwoli na uzyskanie efektu otwartego okna;
  • monitorowanie ilości osób (przy użyciu systemu 3D) przebywających w salach – stosownie do wytycznych dotyczących kubatury pomieszczeń;
  • obowiązkowe noszenie okrycia twarzy oraz rękawiczek jednorazowych;
  • konieczną dezynfekcję dłoni;
  • serwowanie posiłków oraz organizację przerw kawowych, zgodnie z odpowiednio opracowanymi zasadami bezpieczeństwa;
  • zastosowanie robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C.

Wideo-podsumowanie - Zabezpieczenia V Konferencja (2020)

W trakcie VI Konferencji zostanie przyznana doroczna nagroda im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne. W roku 2020 nagrody otrzymali: dr Michał Kurtyka (Minister Klimatu i Środowiska) – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24) oraz Pan Piotr Woźniak (Prezes PGNiG w latach 2016-2020) – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski. W imieniu Ministra Kurtyki nagrodę odebrał Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Pan Ireneusza Zyska.

Wideo-podsumowanie V Konferencji (2020)

W poprzedniej V edycji Konferencji udział wzięło 250 uczestników (reprezentujących 30 ośrodków naukowych), 120 prelegentów (59 stacjonarnie oraz 61 w formule online) oraz blisko 29 tys. internautów. Posty zamieszczone na platformie Facebook, z odnośnikiem do relacji na żywo z Konferencji, uzyskały ponad 95 tys. wyświetleń. Łącznie w pięciu edycjach Konferencji udział wzięło 1 tys. uczestników (reprezentujących 50 ośrodków naukowych), około 4 tys. studentów oraz blisko 140 tys. internautów. Wśród uczestników gościliśmy wielu przedstawicieli administracji publicznej, a także reprezentantów spółek energetycznych.

W pierwszym dniu, 12.10.2020 r. odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej. Panele poruszały tematykę współczesnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w obliczu globalnych trendów transformacyjnych tego sektora. Prelegenci podjęli tematy z zakresu zastosowań wodoru w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego wobec transformacji tego sektora oraz występujących w nim zagrożeń, morskiej energetyki wiatrowej, a także innowacji w sektorze energii, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji. Problematyka technologii wodorowych zdominowała tegoroczną debatę na temat sektora energetycznego. Równolegle do paneli plenarnych, w sesjach popołudniowych przeprowadzono dyskusje na temat istniejących zagrożeń dotykających dział energetyczny, na który składają się systemy zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa. Zagrożenia te były rozpatrywane w aspekcie działań o charakterze sabotażowym, terrorystycznym oraz informacyjnym.

Drugiego dnia, 13.10.2020 r. w 13 panelach tematycznych udział wzięło 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online. W trakcie obrad poruszano zagadnienia dotyczące strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej. Dyskusje prowadzone były także na temat dywersyfikacji zarówno źródeł jak i kierunków dostaw oraz idącej za tym konieczności rozbudowy infrastruktury. W tym ujęciu debacie poddano bezpieczeństwo dostaw surowców, w szczególności gazu ziemnego, do państw Trójmorza. Pytania, na które uczestnicy debat starali się znaleźć odpowiedzi, to czy poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej wzmocni się odporność regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz jak należy dywersyfikować kierunki dostaw gazu w dobie transformacji energetycznej.

Partnerzy V Konferencji (2020): 

Główni Partnerzy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.OGP GAZ-SYSTEM S.A.PKN ORLEN S.A.PGNiG S.A., ARP S.A.

Srebrni Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów
ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN.

Brązowi Partnerzy: Gas-Trading S.A., Asseco PolandFundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A., DFE SECURITYControlTec.

VI Konferencja Naukowa (2021) została objęta patronatem medialnym przez: Polska Agencja Prasowa BiznesBiznesAlert.plCentrum Informacji Rynku Energii (cire.pl)TVP3 RzeszówPolskie Radio RzeszówWysokieNapiecie.plBiomasaISBnewsGlobEnergia.plGospodarkaPodkarpacka.plGreen-News.plMiesięcznik InstalWarsaw Institute ReviewEnergetykaNapędy i Sterowanie, Portal StoczniowyWiadomości Naftowe i GazowniczeCNG-LNG.plWprostNowa EnergiaSmart-Grids.plWydawnictwo Seidel-PrzyweckiEnergetyka WodnaForum Polskiej GospodarkiGram w zieloneTeraz Środowisko, Świat OZEGazeta PolitechnikiMój Rzeszów, Radio VIARadio Centrum

Patronat honorowy na wydarzeniem objęli (2021): Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Przewodniczący Komisji Gospodarki  i Rozwoju Sejmu RPKomisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT)Wojewoda PodkarpackiRektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Czasopisma naukowe współpracujące z nami w ramach VI Konferencji: Sustainability (70 pkt)Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej (70 pkt), International Agrophysics (70 pkt)Journal of Elementology (40 pkt), Studia Wschodnioeuropejskie (40 pkt)Przegląd Europejski (40 pkt)Environment, Development and Sustainbility (40 pkt)Sprawy Międzynarodowe (20 pkt)Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (20 pkt), Eastern Review (20 pkt)Energy Policy Journal (20 pkt)Polityka i Społeczeństwo (20 pkt)Studia i Materiały (20 pkt), Instal (20  pkt), Problemy Jakości (20 pkt), Forum Eksploratora (5 pkt), Gaz, woda i Technika Sanitarna (5 pkt),  Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie (5pkt), Energy Policy Studies (5pkt).

 

Materiały pokonferencyjne (2020):
Fotorelacja z wydarzenia
Księga abstraktów wyd. 2 (ISBN: 978-83-946727-9-9)
Księga posterów (ISBN: 978-83-958517-0-4)

 

Uprzejmie przypominamy krótkie filmy prezentujące:

V edycję Konferencji (2020): https://youtu.be/duPSZAwUQ60

IV edycję Konferencji (2019): https://youtu.be/Zj9R879F5jw

III edycję Konferencji (2018): https://youtu.be/_oiGZvF1Z9Q 

II edycję Konferencji (2017): https://youtu.be/uQdUOQkudN0 

I edycję Konferencji (2016): https://youtu.be/ti6TYNHr8EM