[STRONA ARCHIWALNA - VI edycja Konferencji 2021]

This Conference is supported by

NATOhor_CMYK_HR

Partnerzy Strategiczni

3

This Conference is supported by

NATOhor_CMYK_HR

Partnerzy Strategiczni

 

Partner Główny
Srebrni Partnerzy
Brązowi Partnerzy
Sponsorzy Wspierający

 

W dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełnił Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Współorganizatorami byli Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”. Konferencja była wpierana przez NATO.

Ideą organizatorów Konferencji było zbudowanie instrumentu wspomagającego rozwój określonych obszarów wiedzy, powiązanych z bezpieczeństwem energetycznym. Dzięki zapewnieniu płaszczyzny do dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy gospodarczych oraz studentów niewątpliwie przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

W dwóch dniach Konferencji czynny udział wzięło ponad 190 prelegentów oraz uczestników sesji posterowej, w tym ponad 20 z zagranicy, w tym m.in.:

 • dr Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • dr hab. Marcin Warchoł, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,
 • Theodore J. Garrish, Były Asystent Sekretarza w Biurze Spraw Międzynarodowych w Departamencie Energii USA (2018-2021),
 • David van Weel, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa,
 • dr Bryan Wells, Przewodniczący Rady Naukowo-Technologicznej NATO,
 • Can Ögütcü, Political and Security Analysis Group, Comprehensive Crisis and Operations Management Centre, NATO SHAPE,
 • ppłk rez. Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • dr Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • dr hab. Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu PGE Baltica Sp. z o.o.,
 • Dawid Cycoń, Prezes Zarządu, współzałożyciel ML System S.A.,
 • Grzegorz Strzelczyk, Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A,
 • Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
 • dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A.,
 • Mateusz Radecki, Wiceprezes Zarządu PERN S.A.,
 • Andrzej Bondyra, Wiceprezes Zarządu Agencji Rynku Energii S.A, wydawca portalu Cire.pl,
 • Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu, Naftoserwis Sp. z o.o.,
 • Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu Gas-Trading S.A.,
 • dr Frank Umbach, Kierownik Centrum Badawczego Europejskiego Klastra na rzecz Klimatu, Energii i Bezpieczeństwa Surowcowego, Uniwersytet w Bonn,
 • Michał Horubała, Dyrektor 4Prime Sp. z o.o

Celem VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne − filary i perspektywa rozwoju” było wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką, obejmującą obszar polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Tematyka VI edycji wydarzenia koncentrowała się na transformacji energetycznej, jednocześnie będąc kontynuacją dyskusji naukowych podjętych we wcześniejszych latach. Kluczowe obszary, które zostały poruszone, to: energetyka jądrowa, wodór, materiały kwantowe, morska energetyka wiatrowa, zagrożenia w cyberprzestrzeni, współpraca w cyberbezpieczeństwie, magazynowanie energii, operacje wpływu w kontekście rosyjskich projektów energetycznych, bezpieczeństwo energetyczne państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej, infrastruktura energetyczna na Bałtyku, nowe technologie w bezpieczeństwie obiektów sektora energetycznego oraz w lotnictwie cywilnym, a także bezpieczeństwo energetyczne w świecie po pandemii.

 

Obrady tradycyjnie rozpoczęły się od wręczenia Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza, wręczanej osobom zaangażowanym w umacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne za prowadzenie działań w ramach polsko-amerykańskiego strategicznego dialogu energetycznego, którego celem jest rozwój partnerstwa pomiędzy krajami w sektorze energii otrzymał Theodor J. Garrish, amerykański polityk, urzędnik państwowy i menedżer. Dodatkową Nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne za wkład w rozwój energetyki odnawialnej, a także zaangażowanie w implementację rozwiązań opartych o ideę zrównoważonego rozwoju otrzymał Dawid Cycoń, prezes spółki ML System S.A.

W trakcie wydarzenia rozstrzygnięty został także Ogólnopolski Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Laureatem nagrody głównej została gmina Przywidz (województwo pomorskie). Kolejne miejsca zajęły: Potęgowo (województwo pomorskie) oraz Sopot (województwo pomorskie). Kapituła Konkursu przyznała także wyróżnienia w poszczególnych obszarach:

 • Inwestor Roku – Potęgowo (województwo pomorskie),
 • Innowator Roku – Rzeszów (województwo podkarpackie)
 • Propagator Wiedzy o Energii Roku – Lubartów (województwo lubelskie)

Swoje wystąpienie dr Piotr Naimski, keynote speaker Konferencji, skupił wokół zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w trakcie transformacji: „Rewolucje zarządzane politycznie to rzecz niebezpieczna. Wymagają pewnych regulacji, pewnych relacji pomiędzy tymi, którzy decydują a tymi, których te decyzję dotyczą. Mówię to dlatego, że w naszym kraju, w Polsce, mamy szczególnie trudny okres przed sobą. Odchodzimy od węgla i to jest decyzja polityczno-administracyjna. Zatem musimy także na poziomie polityczno-administracyjnym sobie uświadomić, że ten węgiel, którego się pozbywamy, musi być czymś zastąpiony. Zastąpiony tym co jest dostępne, a nie tym, co jest wyimaginowane – co jest być może przyszłością, ale na razie tego jeszcze nie ma. W związku z tym w perspektywie, o której możemy myśleć podejmując decyzje, będzie to gaz, energetyka nuklearna i odnawialne źródła energii, które znamy – czyli słońce i wiatr. Równowaga między tymi technologiami, zróżnicowanie między nimi, jest tak samo ważne jak różnicowanie kierunków dostaw surowców energetycznych.

Następnie swoje przemówienie wygłosił Theodore J. Garrish, w pierwszych słowach podkreślając, że Polska znajduje się na dobrej drodze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. „Każdy kraj potrzebuje różnorodności dostaw zasobów i źródeł energii, a także dróg transportu, by je uzyskać. Jeżeli energia importowana jest spoza kraju, potrzebna jest konkurencja na rynkach. Różnorodność jest ważna, ale ważne jest również posiadanie podstawowych zasobów źródeł energii. Pod tym względem Polska jest dalekowzroczna, na tyle, że dostrzega znaczenie atomu.

W pierwszym dniu Konferencji (13 września 2021 r.) odbyło się 12 paneli plenarnych z udziałem 47 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 33 prelegentów w formie zdalnej. Sesje plenarne oglądało łącznie 15 200 internautów (2400 na kanale YouTube, 1300 na LinkedIn i 11 500 na platformie Facebook). Prelegenci podjęli tematy z zakresu:

 • energetyki jądrowej jako elementu transformacji energetycznej,
 • wpływu zmian klimat na bezpieczeństwo transatlantyckie (w języku angielskim),
 • wodoru – nowy wyścig,
 • morskiej energetyki wiatrowa – szans, wyzwań i zagrożeń,
 • transformacji energetycznej Polski,
 • operacji wpływu jako stały element towarzyszący rosyjskim projektom energetycznym, krytycznych minerałów (w języku angielskim),
 • zagrożeń w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwa przemysłowego i bezpieczeństwa energetycznego,
 • magazynowania energii,
 • bezpieczeństwa energetycznego państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej (w języku angielskim),
 • wyzwań lokalnych w kontekście transformacji energetycznej Polski,
 • nowych technologii w lotnictwie cywilnym – drony, napędy i paliwa lotnicze niedalekiej przyszłości, bezpieczeństwo energetyczne infrastruktury lotnictwa cywilnego.

Drugiego dnia, w 24 panelach tematycznych udział wzięło 98 uczestników w formule tradycyjnej oraz 43 online. W trakcie obrad poruszano rozmaite zagadnienia, których tematami były:

 • nowe technologie w bezpieczeństwie obiektów sektora energetycznego wobec współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych,
 • bezpieczeństwo energetyczne w świecie post-pandemicznym (w języku angielskim),
 • jak zabezpieczyć infrastrukturę energetyczną na Morzu Bałtyckim – przypadek nowych i przełomowych technologii (w języku angielskim),
 • materiały kwantowe przyszłością energetyki,
 • energetyka i gospodarka w obiegu zamkniętym,
 • nezprzewodowa sieć łączności jako kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania nowoczesnych sieci energetycznych,
 • w jaki sposób transformacja energetyczna będzie budowała potęgę w oparciu o geoekonomię?
 • projektowanie i organizacja bezpieczeństwa w obiektach energetycznych rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne,
 • Bałtyk energetyczną infrastrukturą krytyczną – wyzwania oraz zagrożenia,
 • nowoczesne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa stosowane w praktyce,
 • wyzwania bezpieczeństwa energetycznego,
 • transformacja energetyczna Polski,
 • Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego,
 • rozwój morskiej energetyki wiatrowej i zwiększenie dostaw gazu ziemnego drogą morską – szansa dla polskiego przemysłu i nauki,
 • efektywność energetyczna,
 • Współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju,
 • BIPV VisiON – building and PV fusion,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • wyzwania i możliwości dla rynku wodoru w Europie i USA (w języku angielskim),
 • transformacja energetyczna z perspektywy młodzieżowej,
 • nowoczesne fotowoltaiczne systemy energetyczne (w języku angielskim).

Dyskusje panelowe w drugim dniu Konferencji oglądało łącznie 13 600 internautów (2450 na kanale YouTube, 950 na platformie LinkedIn i 10 200 na platformie Facebook).

Podsumowując, dwudniowe wydarzenie łącznie obejrzało 28 800 osób, wykorzystując różne dostępne formy przekazu.

Srebrni Partnerzy: OGP GAZ-SYSTEM S.A., PKN ORLEN S.A., Polska Spółka GazownictwaSamorząd Województwa Podkarpackiego, Olesiński i Wspólnicy, Asseco Poland, Electro Marine Service

Brązowi Partnerzy: Lotos S.A., PERN S.A., EuRoPol GAZ S.A., Towarowa Giełda Energii S.A.MPWiK Rzeszów, IBG Instalbud, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., INTEGRA, OMIS S.A.

Sponsorzy wspierający: Gas Trading S.A., 4Prime, Inżynieria Rzeszów S.A., FAKRO, ICsec S.A.DFE Security, Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., Euro-Eko Sp. z o.o.

Partner Instytucjonalny: Agencja Rynku Energii S.A.

Patronat medialny nad VI Konferencją objęli: Polska Agencja Prasowa Biznes, InteriaCentrum Informacji Rynku Energii CIRE.PLBiznesAlert.plBaltic Wind24/7CommunicationTVP3 Rzeszów,  Polskie Radio RzeszówEURACTIV.pl,  Wprost,  WysokieNapiecie.pl,  Energetyka24.com,  ISBnewsGram w zieloneGlobEnergia.plGreen-News.plCNG-LNG.plSmart-Grids.plBiomasaMiesięcznik InstalWiadomości Naftowe i GazowniczeNapędy i Sterowanie,  Nowa EnergiaWydawnictwo Seidel-PrzyweckiPolskie Towarzystwo Bezpieczeństwa NarodowegoEuropean Foreign Affairs,  EnergetykaInfo OPS PolskaEnergia i RecyklingPortal StoczniowyPortal Gospodarka MorskaGospodarkaPodkarpacka.plTrendy w EnergetyceTeraz Środowisko,  Świat OZEEnergetyka WodnaForum Polskiej Gospodarki,  Energetyka Cieplna i Zawodowa, EnergetykacieplnaElektroinżynieria, Ochrona i BezpieczeństwoRynek InwestycjiWodorowy Światportalkomunalny.plTankuj LNGNowiny24Mój RzeszówRadio VIAGazeta Politechniki, Gazeta Rzeszowa i Okolic, Radio Centrum

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezes Rady MinistrówMinister Klimatu i ŚrodowiskaMinister Aktywów Państwowych, Minister Edukacji i NaukiPrzedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Dyrektor Rządowego Centrum BezpieczeństwaSzef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezes Urzędu  Regulacji EnergetykiNarodowe Centrum Badań i Rozwoju, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowa Agencja Poszanowania EnergiiStowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Przewodniczący Komisji Gospodarki  i Rozwoju Sejmu RPKomisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,  Wojewoda PodkarpackiMarszałek Województwa PodkarpackiegoPrezydent Miasta RzeszowaRektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Czasopisma naukowe współpracujące w ramach VI Konferencji: Sustainability (70 pkt)Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej (70 pkt), International Agrophysics (70 pkt)Sprawy Międzynarodowe (70 pkt), Journal of Elementology (40 pkt), Studia Wschodnioeuropejskie (40 pkt)Przegląd Europejski (40 pkt)Environment, Development and Sustainbility (40 pkt)Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (20 pkt), Eastern Review (20 pkt)Energy Policy Journal (20 pkt)Polityka i Społeczeństwo (20 pkt)Studia i Materiały (20 pkt), Instal (20 pkt), Problemy Jakości (20 pkt), Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (5 pkt), Forum Eksploratora (5 pkt), Gaz, Woda i Technika Sanitarna (5 pkt),  Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie (5 pkt), Energy Policy Studies (5 pkt)

 

Ważne dokumenty

FAQ

 
 

Filmy prezentujące poprzednie edycje Konferencji:

V edycja Konferencji (2020): https://youtu.be/duPSZAwUQ60

IV edycja Konferencji (2019): https://youtu.be/Zj9R879F5jw

III edycja Konferencji (2018): https://youtu.be/_oiGZvF1Z9Q 

II edycja Konferencji (2017): https://youtu.be/uQdUOQkudN0 

I edycja Konferencji (2016): https://youtu.be/ti6TYNHr8EM