Główni Partnerzy
Srebrni Partnerzy
Brązowi Partnerzy

Strona Konferencji na Facebook: https://www.facebook.com/events/1049007688843748

 

W dniach 20-21 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbędzie się VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowana przez Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Celem wydarzenia jak co roku będzie wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Planujemy, aby tematyka VI Konferencji stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach, dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej; wykorzystaniu wodoru; transporcie niskoemisyjnym oraz elektromobilności; energetyce wiatrowej offshore; cyberbezpieczeństwie w sektorze energetycznym; stabilności systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych; energetyce jądrowej; transformacji energetycznej; a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni. Dostrzegając zmieniające się uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, będziemy dyskutować o projektach energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego. Chcemy szukać odpowiedzi, w jaki sposób tworzyć źródła przewag konkurencyjnych przez państwo, a także przedsiębiorstwo.

 #BezpiecznaVIKonferencja

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, planujemy podczas VI edycji, podobnie, jak podczas tegorocznej zastosować następujące środki ostrożności:

  • zastosowanie bezdotykowego czytnika pomiaru temperatury;
  • zautomatyzowanie rejestracji uczestników przy użyciu identyfikatorów wykorzystujących kody QR;
  • ozonowanie przekazywanych dokumentów;
  • dezynfekcję sal oraz powierzchni części wspólnych (toalet, uchwytów, klamek, wind, mikrofonów, pilotów, wskaźników laserowych itp.) w cyklu jednogodzinnym;
  • cyrkulację powietrza dzięki specjalnemu systemowi wentylacji nawiewno-wywiewnej auli, pobierającej świeże powietrze z zewnątrz, co pozwoli na uzyskanie efektu otwartego okna;
  • monitorowanie ilości osób (przy użyciu systemu 3D) przebywających w salach – stosownie do wytycznych dotyczących kubatury pomieszczeń;
  • obowiązkowe noszenie okrycia twarzy oraz rękawiczek jednorazowych;
  • konieczną dezynfekcję dłoni,
  • serwowanie posiłków oraz organizację przerw kawowych, zgodnie z odpowiednio opracowanymi zasadami bezpieczeństwa.
  • zastosowanie robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C.

Wideo-podsumowanie - Zabezpieczenia V Konferencja (2020)

W trakcie VI Konferencji zostanie przyznana doroczna nagroda im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne. W roku 2020 nagrody otrzymali: dr Michał Kurtyka (Minister Klimatu i Środowiska) – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24) oraz Pan Piotr Woźniak (Prezes PGNiG w latach 2016-2020) – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski. W imieniu Ministra Kurtyki nagrodę odebrał Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Pan Ireneusza Zyska.

Wideo-podsumowanie V Konferencji (2020)

W poprzedniej V edycji Konferencji udział wzięło 250 uczestników (reprezentujących 30 ośrodków naukowych), 120 prelegentów (59 stacjonarnie oraz 61 w formule online) oraz blisko 29 tys. internautów. Posty zamieszczone na platformie Facebook, z odnośnikiem do relacji na żywo z Konferencji, uzyskały ponad 95 tys. wyświetleń. Łącznie w pięciu edycjach Konferencji udział wzięło 1 tys. uczestników (reprezentujących 50 ośrodków naukowych), około 4 tys. studentów oraz blisko 140 tys. internautów. Wśród uczestników gościliśmy wielu przedstawicieli administracji publicznej, a także reprezentantów spółek energetycznych.

W pierwszym dniu, 12.10.2020 r. odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej. Panele poruszały tematykę współczesnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w obliczu globalnych trendów transformacyjnych tego sektora. Prelegenci podjęli tematy z zakresu zastosowań wodoru w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego wobec transformacji tego sektora oraz występujących w nim zagrożeń, morskiej energetyki wiatrowej, a także innowacji w sektorze energii, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji. Problematyka technologii wodorowych zdominowała tegoroczną debatę na temat sektora energetycznego. Równolegle do paneli plenarnych, w sesjach popołudniowych przeprowadzono dyskusje na temat istniejących zagrożeń dotykających dział energetyczny, na który składają się systemy zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa. Zagrożenia te były rozpatrywane w aspekcie działań o charakterze sabotażowym, terrorystycznym oraz informacyjnym.

Drugiego dnia, 13.10.2020 r. w 13 panelach tematycznych udział wzięło 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online. W trakcie obrad poruszano zagadnienia dotyczące strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej. Dyskusje prowadzone były także na temat dywersyfikacji zarówno źródeł jak i kierunków dostaw oraz idącej za tym konieczności rozbudowy infrastruktury. W tym ujęciu debacie poddano bezpieczeństwo dostaw surowców, w szczególności gazu ziemnego, do państw Trójmorza. Pytania, na które uczestnicy debat starali się znaleźć odpowiedzi, to czy poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej wzmocni się odporność regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz jak należy dywersyfikować kierunki dostaw gazu w dobie transformacji energetycznej.

Partnerzy V Konferencji (2020): 

Główni Partnerzy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.OGP GAZ-SYSTEM S.A.PKN ORLEN S.A.PGNiG S.A., ARP S.A.

Srebrni Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów
ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN.

Brązowi Partnerzy: Gas-Trading S.A., Asseco PolandFundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A., DFE SECURITYControlTec.

VI Konferencja Naukowa (2021) została objęta patronatem medialnym przez: Polska Agencja Prasowa BiznesBiznesAlert.plCentrum Informacji Rynku Energii (cire.pl)Polskie Radio Rzeszów S.A.Green-News.plWysokieNapiecie.plBiomasaISBnewsGlobEnergia.plPortal StoczniowyGospodarkaPodkarpacka.plMiesięcznik Instal, EnergetykaNapędy i SterowanieWiadomości Naftowe i GazowniczeCNG-LNG.plNowa EnergiaSmart-Grids.plWydawnictwo Seidel-PrzyweckiEnergetyka WodnaGazeta PolitechnikiMój RzeszówRadio Centrum, TVP3 Rzeszów, Forum Polskiej Gospodarki, Warsaw Institute Review, Gram w zielone, Wprost.

Patronat honorowy na wydarzeniem objęli (2021): Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów PaństwowychPrzewodniczący Komisji Gospodarki  i Rozwoju Sejmu RP, Wojewoda PodkarpackiRektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Spodziewamy się kolejnych patronatów medialnych, a także honorowych.

Czasopisma naukowe współpracujące z nami w ramach VI Konferencji: Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej (70 pkt), International Agrophysics (70 pkt)Journal of Elementology (40 pkt)Przegląd Europejski (20 pkt)Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (20 pkt)Energy Policy Journal (20 pkt)Polityka i Społeczeństwo (20 pkt)Studia i Materiały (20 pkt)Sprawy Międzynarodowe (20 pkt)Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie (5pkt), Energy Policy Studies (5pkt).

 

Materiały pokonferencyjne (2020):
Fotorelacja z wydarzenia
Księga abstraktów wyd. 2 (ISBN: 978-83-946727-9-9)
Księga posterów (ISBN: 978-83-958517-0-4)

 

Uprzejmie przypominamy krótkie filmy prezentujące:

V edycję Konferencji (2020): https://youtu.be/duPSZAwUQ60

IV edycję Konferencji (2019): https://youtu.be/Zj9R879F5jw

III edycję Konferencji (2018): https://youtu.be/_oiGZvF1Z9Q 

II edycję Konferencji (2017): https://youtu.be/uQdUOQkudN0 

I edycję Konferencji (2016): https://youtu.be/ti6TYNHr8EM