Główni Partnerzy
Srebrni Partnerzy
Brązowi Partnerzy
Sponsorzy Wspierający

 

W dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbędzie się VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza. Rolę koordynatora do spraw realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Współorganizatorami są Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

- Aktualna sytuacja sektora energetycznego, w tym wpływ pandemii na jego rozwój, wymusza wręcz podjęcie debat, które dążyć będą do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, w obliczu występujących transformacji, dywersyfikacji dostaw surowców czy nowych kierunkach dla transportu niskoemisyjnego, w tym zastosowania wodoru. Organizowane wydarzenie bezpośrednio nawiązuje do zmieniających się uwarunkowań technologicznych, ekonomiczno-społecznych czy politycznych, szukając nowych możliwości dla utworzenia dźwigni rozwoju gospodarczego – stwierdza prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej.

Celem wydarzenia jak co roku będzie wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Planujemy, aby tematyka VI edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i wodoru, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore, cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji w sektorze energetycznym, stabilności systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych, energetyce jądrowej, odnawialnych źródłach energii, nowych technologiach w sektorze energetycznym, a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni. Dostrzegając zmieniające się uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, będziemy debatować o projektach energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego. Chcemy szukać odpowiedzi, w jaki sposób tworzyć źródła przewag konkurencyjnych przez państwo, a także przedsiębiorstwo.

 

Konferencja odbędzie się (13-14.09.2021) w formule HYBRYDOWEJ (stacjonarnej oraz zdalnejonline)

 

#BezpiecznaVIKonferencja

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, planujemy podczas VI edycji, podobnie, jak podczas tegorocznej zastosować następujące środki ostrożności:

  • zastosowanie bezdotykowego czytnika pomiaru temperatury;
  • zautomatyzowanie rejestracji uczestników przy użyciu identyfikatorów wykorzystujących kody QR;
  • ozonowanie przekazywanych dokumentów;
  • dezynfekcję sal oraz powierzchni części wspólnych (toalet, uchwytów, klamek, wind, mikrofonów, pilotów, wskaźników laserowych itp.) w cyklu jednogodzinnym;
  • cyrkulację powietrza dzięki specjalnemu systemowi wentylacji nawiewno-wywiewnej auli, pobierającej świeże powietrze z zewnątrz, co pozwoli na uzyskanie efektu otwartego okna;
  • monitorowanie ilości osób (przy użyciu systemu 3D) przebywających w salach – stosownie do wytycznych dotyczących kubatury pomieszczeń;
  • obowiązkowe noszenie okrycia twarzy oraz rękawiczek jednorazowych;
  • konieczną dezynfekcję dłoni;
  • serwowanie posiłków oraz organizację przerw kawowych, zgodnie z odpowiednio opracowanymi zasadami bezpieczeństwa;
  • zastosowanie robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C.

- Jako organizatorzy zapewnimy uczestnikom konferencji, którzy przybędą do gmachu Politechniki Rzeszowskiej, pełne bezpieczeństwo – zapowiada dr hab. Mariusz Ruszel. – Już w trakcie ubiegłorocznej edycji wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, które z sukcesem zostały wdrożone i wykorzystywane. Zapewnimy dezynfekcję sal, holu i korytarzy, ozonowanie przekazywanych dokumentów, monitorowanie ilości osób oraz pomiar temperatury uczestników, a także obowiązkowe maseczki i stacje do dezynfekcji dłoni. Ponownie zastosowana będzie automatyczna rejestracja uczestników oraz wykorzystany zostanie robot mobilny z lampami sterylizującymi UV-C – wszystko na celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Wideo-podsumowanie - Zabezpieczenia V Konferencja (2020)

W trakcie VI Konferencji zostanie przyznana doroczna nagroda im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne. W roku 2020 nagrody otrzymali: dr Michał Kurtyka (Minister Klimatu i Środowiska) – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24) oraz Pan Piotr Woźniak (Prezes PGNiG w latach 2016-2020) – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski. W imieniu Ministra Kurtyki nagrodę odebrał Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Pan Ireneusza Zyska.

- To szósta już edycja wydarzenia, które od początku organizowane jest na Politechnice Rzeszowskiej – przypomina prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej. – Na pewno będą rozwijane tematy poruszane w poprzednich latach, ale – ponieważ rzeczywistość cały czas się zmienia – liczymy na weryfikację nowych hipotez, odważne konkluzje, aktualizację wniosków dotyczących sektora energii na poziomie eksperckim, a także naukowym. Przyznane zostaną nagrody im. I. Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla prof. Piotr Koszelnik – Przewodniczący Kapituły Nagrody.

- We wszystkich panelach i dyskusjach plenarnych w mniejszym lub większym stopniu pojawiał się będzie temat transformacji energetycznej, zwłaszcza w kontekście ogłoszonej przez rząd strategii Polityki energetycznej Polski do 2040 – zapowiada dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej, pomysłodawca cyklu konferencji.

Srebrni Partnerzy: OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Brązowi Partnerzy: Lotos S.A., IBG Instalbud

Sponsorzy wspierający: 4PrimeZakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.

VI Konferencja Naukowa (2021) została objęta patronatem medialnym przez: Polska Agencja Prasowa BiznesBiznesAlert.plCentrum Informacji Rynku Energii (cire.pl)TVP3 RzeszówPolskie Radio RzeszówWysokieNapiecie.plBiomasaISBnewsGlobEnergia.plGospodarkaPodkarpacka.plGreen-News.plMiesięcznik InstalWarsaw Institute ReviewEnergetykaNapędy i Sterowanie, EURACTIV, Portal StoczniowyWiadomości Naftowe i GazowniczeCNG-LNG.plWprostNowa EnergiaSmart-Grids.plWydawnictwo Seidel-PrzyweckiEnergetyka WodnaForum Polskiej GospodarkiGram w zieloneTeraz Środowisko, Świat OZEGazeta PolitechnikiMój Rzeszów, Radio VIARadio Centrum, Energetyka24.com, Info OPS Polska, Portal Gospodarka Morska, Trendy w energetyce

Patronat honorowy na wydarzeniem objęli (2021): Minister Klimatu i ŚrodowiskaMinister Aktywów Państwowych, Minister Edukacji i NaukiPrezes Urzędu  Regulacji EnergetykiNarodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Główny Urząd StatystycznyStowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Przewodniczący Komisji Gospodarki  i Rozwoju Sejmu RPKomisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Marszałek Województwa PodkarpackiegoWojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta RzeszowaRektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Czasopisma naukowe współpracujące z nami w ramach VI Konferencji: Sustainability (70 pkt)Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej (70 pkt), International Agrophysics (70 pkt)Sprawy Międzynarodowe (70 pkt) Journal of Elementology (40 pkt), Studia Wschodnioeuropejskie (40 pkt)Przegląd Europejski (40 pkt)Environment, Development and Sustainbility (40 pkt)Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (20 pkt), Eastern Review (20 pkt)Energy Policy Journal (20 pkt)Polityka i Społeczeństwo (20 pkt)Studia i Materiały (20 pkt), Instal (20  pkt), Problemy Jakości (20 pkt), Forum Eksploratora (5 pkt), Gaz, woda i Technika Sanitarna (5 pkt),  Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie (5pkt), Energy Policy Studies (5pkt).

 

Materiały pokonferencyjne (2020):
Fotorelacja z wydarzenia
Księga abstraktów wyd. 2 (ISBN: 978-83-946727-9-9)
Księga posterów (ISBN: 978-83-958517-0-4)

 

Uprzejmie przypominamy krótkie filmy prezentujące:

V edycję Konferencji (2020): https://youtu.be/duPSZAwUQ60

IV edycję Konferencji (2019): https://youtu.be/Zj9R879F5jw

III edycję Konferencji (2018): https://youtu.be/_oiGZvF1Z9Q 

II edycję Konferencji (2017): https://youtu.be/uQdUOQkudN0 

I edycję Konferencji (2016): https://youtu.be/ti6TYNHr8EM