Zgłoszenia na Konferencję przyjmowane są również poprzez:

Formularz zgłoszeniowy [PDF]

Formularz zgłoszeniowy [DOC]


23 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do udziału czynnego.
3 września 2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń do udziału biernego w formie stacjonarnej.