III Konkurs Baner (1920x1080 px)III Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2023

 Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27 listopada 2023 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie


Szanowani Państwo, Drodzy Samorządowcy

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy współpracy z:

zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.


>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<
Termin przyjmowania zgłoszeń: od 7 sierpnia do 31 października 2023 r.

W celu ułatwienia przygotowania danych do formularza zgłoszeń pomiędzy wydziałami/referatami/samodzielnymi stanowiskami w gminach, udostępniamy Państwu formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej (.doc) >>> Zakładka: regulamin i dokumenty 


Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Dodatkowo, projekt nakierowany jest na zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym samym zachęcanie mieszkańców regionu do pełnienia roli aktywnych i świadomych użytkowników oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza.


Ocenianie będą następujące obszary działalności:

 • Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
 • Inwestycja Roku z zakresu transportu;
 • Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej;

Dodatkowo, Kapituła Konkursu nagrodzi samorządy szczególnie zasłużone w danym obszarze i przyzna wyróżnienia oraz tytuły:

 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa;
 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu;
 • Propagator Wiedzy o Energii Roku.

Ponadto każda gmina, która uzyska podczas oceny merytorycznej co najmniej 50% możliwych do zdobycia, otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.


Kolejny raz we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. proponujemy Państwu udział w dodatkowej kategorii Konkursu pn.:

 • Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa

Dla gmin, które wezmą udział w kategorii Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa, zostanie zorganizowany 9 października 2023 r. warsztat na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, który zostanie przeprowadzony wspólnie przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii, Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.


Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do 31 października 2023 r., zaś rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 27 listopada 2023 r. - podczas XX Kongresu Gmin Wiejskich w Jachrance.


Dziękując Państwu za zainteresowanie i planowany udział w Konkursie, wierzymy, że doceniając działania najefektywniejszych jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiednio je nagradzając i promując w skali całego kraju, przyczynimy się do przyspieszenia procesu zrównoważonej transformacji regionalnych elementów struktury energetycznej. Wydarzenie będzie impulsem dla lokalnych samorządów do większej determinacji w poszukiwaniu i implementowaniu innowacji energetycznych.

Na koniec chcielibyśmy wskazać najważniejsze dla Państwa korzyści w przypadku wzięcia udziału w Konkursie:

 • I miejsce: status Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce oraz statuetka, dyplom
 • II miejsce: status Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce oraz statuetka, dyplom
 • III miejsce: status drugiego Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce oraz statuetka, dyplom
 • IV – X miejsce: statuetka, dyplom

Ponadto dziesięć gmin, z najwyższą liczbą punktów, jako nominowani do nagrody głównej otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym rozdaniu nagród 27 listopada 2023 r. - podczas XX Kongresu Gmin Wiejskich w Jachrance.

Każda gmina, która uzyska co najmniej 50 punktów (50% możliwych do zdobycia), otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

W celu uhonorowania gmin szczególnie zasłużonych w danym obszarze, Kapituła Konkursu spośród gmin, które uzyskają maksymalną liczbę punktów w poszczególnych obszarach przyzna wyróżnienia trzem samorządom oraz tytuły:

 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa wraz ze statuetką i dyplomem,
 • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu wraz ze statuetką i dyplomem,
 • Propagator Wiedzy o Energii Roku wraz ze statuetką i dyplomem.

Z kolei w ramach kategorii Konkursu Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa, zwycięzca otrzyma tytuł:

Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa, a także statuetkę, dyplom oraz nagrodę główną.

Nagrodę główną stanowi zaproszenie do realizacji przedsięwzięcia tj. procesu inwestycyjnego dla wybranej ciepłowni w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. gmina nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem akceptacji i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach instrumentu ELENA.

Co więcej, każdy Uczestnik tej Kategorii, otrzyma prawo uczestnictwa w warsztatach na temat możliwości pozyskania środków z programu ELENA, który przeprowadzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Serdecznie zapraszamy!

Filmy:

Zobacz wypowiedź eksperta Agencji Rozwoju Przemysłu Szymona Płońskiego

Zobacz wypowiedź koordynatora konkurs dr inż. Sławomira Steca, eksperta Instytutu Politechniki Rzeszowskiej

Zobacz wypowiedź wójta Przywidza Marka Zimakowskiego, dwukrotnego laureata konkursu


Partner Generalny

 

Partner Strategiczny

 

Sponsor Główny

 

Sponsor Wspierający

 

Patronat medialny

 

Partner Srebrny