Sponsor Główny
Partner Srebrny
Partner Brązowy

W dniach 1-2 kwietnia 2019 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbyła się IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowana przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

 

W konferencji udział wzięło 300 uczestników w tym 77 prelegentów sesji tematycznych, 1200 studentów oraz słuchaczy biernych, 2500 internautów. Uczestnicy reprezentowali 31 ośrodków naukowych. Zaprezentowano 40 posterów naukowych.

Konferencja rozpoczęła uroczystością wręczenia Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne – za projekt dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego  do Europy dla Pana Larsa Chr. Lilleholta Ministra Energii i Klimatu Królestwa Danii – w imieniu Ministra wystąpił Thomas Rizk – Minister Radca, Regionalny Koordynator ds. Handlowych na Europę Środkową i Wschodnią W Ambasadzie Królestwa Danii w Polsce.

Prelegenci wzięli udział w 5 sesjach plenarnych oraz 16 tematycznych poświęconych między innymi: strategicznemu znaczeniu Trójmorza dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, źródłom dostaw gazu dla państw Trójmorza, energetyce wiatrowej oraz jej roli w rozwoju gospodarczym Polski, łańcuchowi wartości systemów ładowania dla elektromobilności, szansom i zagrożeniem wynikającym z integracji rynku elektroenergetycznego w UE, lokalnej dystrybucji gazu skroplonego LNG oraz wielu innym. Rozmawiano również o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym. Poruszono kwestię elastyczności systemu dostaw gazu ziemnego. Podczas Konferencji podjęto również tematykę regulowania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która w najbliższych latach będzie stanowiła jedną z najsilniej rozwijających się gałęzi polskiej energetyki. Rozważano możliwości wykorzystania mocy produkcyjnych polskiego przemysłu energetyki morskiej, budowania silnej pozycji na rynku europejskim i pozyskiwania nowych kompetencji w ramach panelu poświęconego energetyce offshore wind. Podczas paneli dyskutowano również czy ogniwa elektrochemiczne stanowią tzw. ropę przyszłości, jak i czy zasoby w Polsce umożliwiają rozszerzanie produkcji baterii litowo-jonowych. Ze względu, że przewidywany jest wzrost popytu na baterie do samochodów elektrycznych i magazynów energii, odbyła się dyskusja o rynku, produkcji oraz łańcuch wartości produkcji takich baterii.

W czasie obrad reprezentanci najważniejszych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce omówili bieżący stan polskiej gospodarki oraz perspektywy, które przed nią stoją. Ich opinie oraz poglądy stanowić będą fundament do dalszych prac nad rozwojem polskiego sektora energetycznego oraz wzmacnianiem bezpieczeństwa narodowego kraju – mówił dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe ma olbrzymi wpływ na stabilność i politykę państw. Poruszenie w debacie naukowo-eksperckiej kwestii związanych z ropą naftową, gazem ziemnym, elektroenergetyką czy źródłami dostaw surowców ułatwi zdefiniowanie priorytetów dla polskiego sektora energetycznego – dodał dr Ruszel.

Nagrania paneli plenarnych i tematycznych: https://www.youtube.com/channel/UCbTNxMMts_5TZGZG26xkjHQ/videos

Zdjęcia z Konferencji: https://drive.google.com/drive/folders/1FXsY9GiopKYPGok_004oa6CPgNvCwhcJ

Księga abstraktów: https://www.instytutpe.pl/inne/ksiega-abstraktow-iv-konferencji-naukowej-bezpieczenstwo/

Galeria posterów naukowych:  https://www.instytutpe.pl/inne/galeria-posterow-naukowych-z-iv-konferencji-naukowej-bezpieczenstwo-energetyczne-filary-i-perspektywa-rozwoju/

Sponsorami Głównymi byli: Asseco Poland, PGNiG

Srebrnym Partnerami byli: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Grupa LOTOS, MPWIK Rzeszów, GAZ-SYSTEM, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Towarowa Giełda Energii, TF - Kable, Polskie LNG, PERN

Brązowymi Partnerami byli: ML System, Aspamet, Polski Fundusz Rozwoju, GAS-Trading, Budmet Nocoń, Inżynieria Rzeszów, Grundfos - Pompy

Patronat medialny udzieliły: Polska Agencja Prasowa BiznesTVP InfoCentrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), WysokieNapiecie.pl, TVP3 RzeszówPolskie Radio RzeszówBiznesAlert.pl, Energetyka24, „Nowa Energia”, Euractiv.pl„Energetyka”GlobEnergia.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Napędy i Sterowanie, Gazeta Politechniki, GospodarkaPodkarpacka.pl, Radio Via, Grupa medialna Info, RzeszównaŻywo.pl, Cng-Lng.pl, miesięcznik Instal, wydawnictwo Seidel-Przywecki, Nowoczesne Technologie w Przemyśle, The Warsaw Institute Review, Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny24, Radio Centrum, Biomasa, Trendy w Energetyce.

Patronat honorowy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Parlamentarny Zespół ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwo Cyfryzacji, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki WiatrowejNarodowa Agencja Poszanowania EnergiiPrezydent Miasta RzeszowaWojewoda PodkarpackiMarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Czasopisma naukowe współpracujące z nami: Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” – JEMI (14 punktów), „Geology, Geophysics & Environment” (14 punktów), Sprawy Międzynarodowe(12 punktów), „Environmental Protection and Natural Resources” (12 punktów), „Problemy Jakości” (11 punktów), „Zarządzanie Publiczne” (11 punktów), "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" (11 punktów) Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (9 punktów), Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów), "Studia i Materiały" (9 punktów), Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (8 punktów), Transport Miejski i Regionalny" (7 punktów), Instal (7 punktów) „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój” (6 punktów), „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie(6 punktów), Forum Eksploatatora (4 punkty), ", „Energy Policy Studies”.