[STRONA ARCHIWALNA – VI edycja Konferencji 2021]

Dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Piotr Moncarz – Stanford University (USA)

Prof. Jakub Godzimirski – Norwegian Institute of International Affairs (Norwegia)

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak  – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus  – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – IGSMiE Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Bogdan Koszel – Uniwersytet Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Artur Gruszczak – Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. Daniel Słyś – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej Podraza – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. inż. Jakub Kupecki,  prof. IEn – Instytut Energetyki

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ  – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Leszek Jesień, prof. CC – Collegium Civitas w Warszawie

Dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ – Politechnika Śląska

Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN – Polska Akademia Nauk

Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE – IGSMiE Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa

Por. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. Paweł Borkowski, prof. ISP PAN – Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr hab. Marta Witkowska – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Beata Molo, prof. KAAFM – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr hab. Krzysztof Tomaszewski – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Michał Słowikowski – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Joanna Dyduch – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH  – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula – Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Dr Anna Mikulska – Baker Institute for Public Policy w Rice University

Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr inż. Michał Inglot, prof. PRz   Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr inż. Tomasz Mirowski – IGSMiE Polskiej Akademii Nauk

Dr Oktawia Jurgilewicz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza