Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza jest niezależnym think tankiem, który specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej oraz rynku energii.

Instytut zaprasza do współpracy instytucje administracji publicznej oraz firmy sektora energii. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza na zlecenie przygotowuje:
– analizy;
– ekspertyzy;
– raporty;
– opracowania związane z tematyką sektora energii. 

Instytut zaprasza również do współpracy partnerów biznesowych, ekspertów oraz naukowców zainteresowanych obszarem energii. Instytut dążąc wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego opiera swoją aktywność o zasady niezależności, transparentności oraz rzetelności. Instytut jest również otwarty na kontakt z mediami. Jeżeli są Państwo zainteresowani działalnością Instytutu lub potrzebują Państwo komentarz w sprawach związanych z sektorem energii prosimy o kontakt mailowy: biuro@instytutpe.pl.

EKSPERCI I NAUKOWCY

Zapraszamy do współpracy ekspertów i naukowców zainteresowanych włączeniem do grona ekspertów Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Prosimy o przesłanie swojego CV wraz z wykazem dotychczasowych publikacji naukowych. Komplet dokumentów prosimy wysłać w wersji elektronicznej (skany) na adres mailowy: biuro@instytutpe.pl wpisując w temacie “Ekspert”.

PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do odbycia praktyk absolwentów oraz studentów uczelni wyższych zainteresowanych problematyką sektora energii. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie swojego CV na adres mailowy: biuro@instytutpe.pl wpisując w temacie “Praktykant”.

SPONSORZY

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do współpracy do wsparcia finansowego lub rzeczowego inicjatyw naukowych i eksperckich, które organizuje tj. konferencje naukowe, seminaria eksperckie, publikacje naukowe. Podmioty lub osoby zainteresowane wsparciem określonych projektów lub wsparciem działalności statutowej Instytutu proszone są o bezpośredni kontakt z Zarządem Instytutu.