Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone

 

Akredytacja dziennikarska na Konferencję przyjmowana jest poprzez:

Akredytacja dziennikarska – formularz [PDF]

Akredytacja dziennikarska – formularz [DOC]