FIPR SLIDER PLHUN 2.cdr01 PL
Miło jest nam zakomunikować, że Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczyna realizację projektu pt. Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań zorientowanych na współpracę polsko-węgierską w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego obu państw. Projekt uwzględnia ocenę strategiczną dotychczasowych wektorów polityki energetycznej Polski i Węgier, którą znamionują określone różnice. Zadaniem projektu jest znalezienie wspólnego mianownika w działaniach obu państw z osadzeniem w istniejących realiach polityczno-strategicznych w taki sposób, aby wskazać pole do zacieśnienia współpracy Polski i Węgier.

Prowadzone prace w ramach projektu będą uwzględniały dwa istotne aspekty towarzyszące bezpieczeństwu energetycznemu we współczesnym świecie: (1) transformację energetyczną oraz (2) budowę konkurencyjności ekonomicznej. Nawiązanie do transformacji energetycznej obejmuje analizę przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo energetyczne i rozwój Polski oraz Węgier. Realizacja unijnych celów klimatycznych jest wyzwaniem dla obu tych państw, które borykają się z problemami zanieczyszczeń powietrza i wysokiej energochłonności swoich gospodarek.

Projekt będzie poświęcony, w pierwszym kroku, identyfikacji obszarów, w których obydwa państwa mogą szukać dźwigni dla swojego rozwoju gospodarczego. W drugim kroku, badania będą się koncentrowały na wypracowaniu rozwiązań koncentrujących się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób można poprzez efektywność energetyczną doprowadzić do modernizacji gospodarczej oraz uzyskać przy tym korzyści klimatyczne i środowiskowe? W efekcie dążeniem projektu jest wypracowanie rozwiązań służących budowie konkurencyjności gospodarek Polski i Węgier oraz realizacji przez te państwa unijnych celów transformacji.

 

Instytucje realizujące projekt:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza – instytucja koordynująca

IPE LOGO

Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture  – członek projektu

corvinus_egyesulet copy

 

 

 

 

 

Kwota dofinansowania:

59.500,00 zł

Czas trwania projektu:

15.04.2021 – 15.11.2021

Felczak-4K-1

 

Zadanie publiczne sfinansowane z dotacji celowej Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im W. Felczaka – wniosek nr 51/2 o wsparcie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.