Główni Partnerzy
Srebrni Partnerzy
Brązowi Partnerzy

Strona Konferencji na Facebook: https://www.facebook.com/events/702153286927859/ 

 

W dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbyła się V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowana przez Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Celem wydarzenia jak co roku było wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA podczas V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

 

#BezpiecznaVKonferencja

Monitorując na bieżąco wytyczne przeciwepidemiczne, dotyczące wirusa SARS-CoV-2, dołożono wszelkich starań, aby wydarzenie cechowało się dbaniem o bezpieczeństwo uczestników, decydując się na wdrożenie formuły hybrydowej oraz zdalnej – online. Specjalistyczną ochronę sanitarno-epidemiologiczną podczas Konferencji w formie stacjonarnej zapewniła firma DFE Security. Bezpieczeństwo było priorytetem, dlatego na terenie Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza zdecydowano się na następujące rozwiązania:

  • zastosowanie bezdotykowego czytnika pomiaru temperatury;
  • zautomatyzowanie rejestracji uczestników przy użyciu identyfikatorów wykorzystujących kody QR;
  • ozonowanie przekazywanych dokumentów dzięki urządzeniu, które zapewnione zostanie przez PGE Dystrybucja S.A.;
  • dezynfekcję sal oraz powierzchni części wspólnych (toalet, uchwytów, klamek, wind, mikrofonów, pilotów, wskaźników laserowych itp.) w cyklu jednogodzinnym;
  • cyrkulację powietrza dzięki specjalnemu system wentylacji nawiewno-wywiewnej auli, pobierającej świeże powietrze z zewnątrz, co pozwoli na uzyskanie efektu otwartego okna;
  • monitorowanie ilości osób (przy użyciu systemu 3D) przebywających w salach – stosownie do wytycznych dotyczących kubatury pomieszczeń;
  • obowiązkowe noszenie okrycia twarzy oraz rękawiczek jednorazowych, które zapewnią organizatorzy oraz sponsorzy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKN ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza;
  • konieczną dezynfekcję dłoni dzięki licznym stanowiskom do dezynfekcji Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Województwa Podkarpackiego, a także żelom dezynfekcyjnym sponsorowanym przez ML System;
  • serwowanie posiłków oraz organizację przerw kawowych, zgodnie z odpowiednio opracowanymi zasadami bezpieczeństwa.
  • Istotnym elementem bezpieczeństwa było zastosowanie robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C firmy ControlTec, który pozwala na kompleksową dezynfekcję pomieszczeń z bakterii, wirusów oraz innych szkodliwych drobnoustrojów. Pojazd jest całkowicie bezpieczny dla osób przebywających w jego pobliżu. Robot mobilny posiada potwierdzoną skuteczność – w trakcie 10-minutowej dezynfekcji neutralizuje ponad 99% bakterii i wirusów.

V Konferencja Naukowa została zainaugurowana w dniu 28 września 2020 r. podczas wystąpienia Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dr hab. Mariusza Ruszel, prof. PRz, w ramach otwarcia I etapu Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy, prowadzonego w tym roku w formule hybrydowej. Rozpoczynając sesję pytań, przewodniczący przedstawił partnerów Konferencji oraz poruszył kwestie bezpieczeństwa uczestników tegorocznej edycji wydarzenia.

W dniu 12 października 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Konferencji podczas, którego wystąpili Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz, Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z otoczeniem – Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek.

W trakcie V edycji Konferencji zostały przyznane Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24) dla Pana dra Michała Kurtyki, a także – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski dla Pana Piotra Woźniaka (prezesa PGNiG w latach 2016-2020).  Po uroczystym wręczeniu statuetek, odbyły się wystąpienia laureatów nagrody. W imieniu Ministra Kurtyki wystąpił, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Pan Ireneusza Zyska.

W pierwszym dniu odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej. Panele poruszały tematykę współczesnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w obliczu globalnych trendów transformacyjnych tego sektora. Prelegenci podjęli tematy z zakresu zastosowań wodoru w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego wobec transformacji tego sektora oraz występujących w nim zagrożeń, morskiej energetyki wiatrowej, a także innowacji w sektorze energii, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji. Problematyka technologii wodorowych zdominowała tegoroczną debatę na temat sektora energetycznego. Równolegle do paneli plenarnych, w sesjach popołudniowych przeprowadzono dyskusje na temat istniejących zagrożeń dotykających dział energetyczny, na który składają się systemy zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa. Zagrożenia te były rozpatrywane w aspekcie działań o charakterze sabotażowym, terrorystycznym oraz informacyjnym.

Drugiego dnia, w 13 panelach tematycznych udział wzięło 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online. W trakcie obrad poruszano zagadnienia dotyczące strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej. Dyskusje prowadzone były także na temat dywersyfikacji zarówno źródeł jak i kierunków dostaw oraz idącej za tym konieczności rozbudowy infrastruktury. W tym ujęciu debacie poddano bezpieczeństwo dostaw surowców, w szczególności gazu ziemnego, do państw Trójmorza. Pytania, na które uczestnicy debat starali się znaleźć odpowiedzi, to czy poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej wzmocni się odporność regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz jak należy dywersyfikować kierunki dostaw gazu w dobie transformacji energetycznej.

W sesji posterowej, która odbyła się 28 września 2020 r. ze zdalnym udziałem 35 prelegentów i stacjonarnym organizatorów, udział wzięło łącznie 4 329 internautów (4 100 na kanale YouTube, 56 na platformie Twitter i 173 na platformie Facebook).

W pierwszym dniu Konferencji (12 października 2020 r.) odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej. Sesje plenarne oglądało łącznie 15 762 internautów (1 372 na kanale YouTube, 590 na platformie Twitter i 13 500 na platformie Facebook).

Natomiast drugiego dnia (13 października 2020 r.)  w trakcie 13 równoległych paneli poruszono wiele zagadnień merytorycznych, a dyskusja toczyła się z udziałem 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online. Dyskusje panelowe w drugim dniu Konferencji oglądało łącznie 7 119 internautów (1 495 na kanale YouTube, 24 na platformie Twitter i 5 600 na platformie Facebook).

Post zamieszczony na platformie Facebook.com z odnośnikiem do relacji na żywo z Konferencji dotarł łącznie do 92 896 internautów (14 751 w czasie sesji posterowej, 56 953 w I dniu Konferencji oraz 21 192 w II dniu Konferencji). Na Twitterze post z odnośnikiem do relacji na żywo dotarł do 2 505 internautów.

Główni Partnerzy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.OGP GAZ-SYSTEM S.A.PKN ORLEN S.A.PGNiG S.A., ARP S.A.

Srebrni Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów
ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN

Brązowi Partnerzy: Gas-Trading S.A., Asseco PolandFundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A., DFE SECURITYControlTec

Patronat medialny udzieliły: Polska Agencja Prasowa Biznes, Interia, TVP Info, TVP3 Rzeszów, Biomasa, BiznesAlert.pl, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl),  Cng-Lng.plEnergetyka24, Energetyka, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta PolitechnikiGospodarkaPodkarpacka.plMój Rzeszów, Napędy i Sterowanie, Nowa Energia, Nowiny24Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Smart-Grids.plThe Warsaw Institute Review, Trendywenergetyce.plWiadomości Naftowe i Gazownicze, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, WysokieNapiecie.plGrupa medialna InfoRzeszównaŻywo.plRadio Centrum, Miesięcznik Instal, green-news.pl, Euractiv.pl, Biznes i Styl, GlobEnergia, Energia i Recykling, Portal Morski, Ochrona i Bezpieczeństwo, gospodarkamorska.pl

Patronat honorowy: Prezes Rady MinistrówMinister Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Szef Biura Bezpieczeństwa NarodowegoDyrektor Rządowego Centrum BezpieczeństwaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Parlamentarny Zespół Energii i Klimatu, Komisja do Spraw Energii i Skarbu PaństwaDyrektor Central Europe Energy Partners, Komisja Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki WiatrowejWojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Patronat: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czasopisma naukowe współpracujące z nami: "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" (70 punktów), "Polish Journal of Environmental Studies" (40 punktów), „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (20 punktów), "Sprawy międzynarodowe" (20 punktów), "Polityka energetyczna" (20 punktów), "Przegląd Europejski" (20 punktów), "Eastern Review" (20 punktów), "Polityka i Społeczeństwo" (20 punktów), "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" (20 punktów), Miesięcznik "Instal" (20 punktów), "Studia i Materiały (20 punktów), "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk(5 punktów), "Problemy Jakości" (5 punktów), "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" (5 punktów), "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury" (5 punktów), "Modern Management Review" (5 punktów), "Energy Policy Studies".

 

Retransmisje wszystkich paneli plenarnych i tematycznych oraz wywiady z uczestnikami V Konferencji
Fotorelacja z wydarzenia
Księga abstraktów wyd. 2 (ISBN: 978-83-946727-9-9)
Księga posterów (ISBN: 978-83-958517-0-4)

 

Uprzejmie przypominamy krótkie filmy prezentujące:

IV edycję Konferencji (2019): https://www.youtube.com/watch?v=Zj9R879F5jw

III edycję Konferencji (2018): https://www.youtube.com/watch?v=_oiGZvF1Z9Q

II edycję Konferencji (2017): https://www.youtube.com/watch?v=uQdUOQkudN0

I edycję Konferencji (2016): https://www.youtube.com/watch?v=ti6TYNHr8EM 

FIPR 2020 LOGOSY 14.cdr01 Strona 1