Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza przewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr inż. Sławomir Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Dr Anna Kucharska – Uniwersytet Jagielloński

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Maria Kubacka  Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Jan Polaszczyk – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Michał Kościółek – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Marek Stelmachowicz – Instytut Polityki Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mgr Daniel Czebiełko – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Mgr Jakub Prugar – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Inż. Jakub Jacyszyn – Politechnika Łódzka

Dominik Michalik – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Jadwiga Korszniak – Akademia Sztuki Wojennej

Norbert Drążek – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Alicja Grabowy – Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”

Paulina Bednarska – Studenckie Koło Naukowe Logistyków „LogON”

inż. Paulina Zwolenik – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza – zastępca sekretarza

Przemysław Ogarek – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza – sekretarz komitetu organizacyjnego