Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej
(możliwy udział stacjonarny lub zdalny - online)
w dniach 12–13 września 2022 r.
na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

 Facebook    Twitter    YouTube    LinkedIn

CHECK OUT THE ENGLISH VERSION OF THE WEBSITE

 
 
 
PARTNER
STRATEGICZNY
 
PARTNER
GŁÓWNY
 
 
PARTNER
SREBRNY
 
PARTNERZY
BRĄZOWI
 
SPONSORZY
WSPIERAJĄCY
 
PATRONATY
HONOROWE
PATRONAT
INSTYTUCJONALNY
PATRONATY
MEDIALNE
CZASOPISMA
NAUKOWE

Konferencja2022


Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.


Jednym z głównych wątków tegorocznych dyskusji będzie ocena bezpieczeństwa energetycznego państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej oraz analiza zmian zachodzących w globalnej polityce energetycznej w skutek wojny w Ukrainie z wyciągnięciem wniosków dla Polski i Europy Zachodniej. Planujemy analizę geoekonomicznego wymiaru kryzysu i kwestii związanych z wykorzystaniem ekonomii do celów politycznych oraz geopolitycznych.


IKONOGRAFIKA-program-VII_Konferencja_2022-IPE


Tematyką VII edycji Konferencji będzie również kontynuacja – podjętej w poprzednich edycjach – dyskusji naukowej o: polityce dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i wodoru; elektromobilności; energetyce wiatrowej offshore; cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji w sektorze energetycznym; stabilności systemów zaopatrzenia w energię, surowce oraz paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych; energetyce jądrowej; odnawialnych źródłach energii; nowych technologiach w sektorze energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem magazynów energii; a także o źródłach elastyczności i ich znaczeniu dla systemu elektroenergetycznego.

Jeden z paneli będzie poświęcony patronowi roku 2022Ignacemu Łukasiewiczowi (farmaceuta, przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej i wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, który większą część swojego życia spędził właśnie w okolicach Rzeszowa).

Ponadto, podczas Konferencji zostanie rozstrzygnięta II edycja Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd oraz odbędzie się wręczenie Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w dziedzinie bezpieczeństwo energetyczne. Laureatami do tej pory byli przedsiębiorcy, politycy czy urzędnicy m.in. dr Piotr Naimski, Lars Lilleholt (Minister Energii i Klimatu Królestwa Danii), dr Michał Kurtyka, Piotr Woźniak, Theodore J. Garrish (amerykański menedżer i polityk) czy Dawid Cycoń.

- W tym roku głównym tematem naszych paneli będzie po raz kolejny transformacja energetyczna. Chcemy pokazać nie tylko jej konieczność i nieuchronność ale także korzyści, które można dzięki transformacji osiągnąć mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu konferencji.  Transformacja dotyczy każdego obywatela, każdego samorządu, większych i mniejszych przedsiębiorstw, wreszcie całych krajów i podmiotów międzynarodowych jak Unia Europejska. W zagadnienia transformacji wpisują się właściwie wszystkie tematy dotyczące energetyki, jak na przykład prace na rzecz budowy polskiej elektrowni atomowej, gospodarka wodorowa czy elektromobilność.

FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr28 970x300

PARTNERZY i PATRONATY VII KONFERENCJI (2022)

 

Więcej informacji w zakładce: PARTNERZY i PATRONATY


Czasopisma naukowe:

Więcej informacji w zakładce: PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

POPRZEDNIA EDYCJA – VI KONFERENCJA (2021)

 IKONOGRAFIKA-liczby-VII_Konferencja_2022-IPE 

Więcej informacji w zakładce: POPRZEDNIA EDYCJA 2021