[STRONA ARCHIWALNA – VI edycja Konferencji 2021]

 

WAŻNE TERMINY:

15 czerwca 2021 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (I tura).

21 czerwca 2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń z rabatem 10%.

23 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do udziału czynnego (referat lub poster).

27 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania posteru naukowego (wraz z załącznikami – Regulamin Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy).

31 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie programu VI Konferencji.

1 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny.

2 września 2021 r. – I Etap Sesji Posterowej.

3 września 2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń do udziału biernego w formie stacjonarnej.

6 września 2021 r. – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej  –  udział bierny (materiały konferencyjne, przerwy kawowe/obiadowe oraz udział w bankiecie).

7 września 2021 r. – II Etap Sesji Posterowej.

8 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (II tura).

12 września 2021 r. – wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce (własny środek transportu).

13-14 września 2021 r. – VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.


OPŁATA KONFERENCYJNA po 23 sierpnia 2021 r. [udział bierny, stacjonarny]: 

 • 1200 zł brutto (975,61 zł netto) – opłata konferencyjna dla firm po 23 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

OPŁATY KONFERENCYJNE do 23 sierpnia 2021 r. [udział stacjonarny oraz udział zdalny (online)]:

 • 750 zł brutto (609,76 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem. Udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 750 zł brutto (609,76 zł netto) – opłata dla przedstawicieli firm / administracji publicznej z referatem lub bez – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych z wystąpieniem / referatem naukowym. Udział stacjonarny tylko 14.09.2021 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Nie obejmuje noclegu.
 • 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla przedstawicieli firm energetycznych oraz administracji publicznej z referatem lub bez. Udział stacjonarny tylko 14.09.2021 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Nie obejmuje noclegu.
 • 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla doktorantów z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem. Obejmuje udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji (kwalifikacja na podstawie abstraktu), materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 300 zł brutto (243,90 zł netto) – opłata dla studentów z posterem naukowym. Obejmuje udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe. Nie obejmuje noclegu.
 • 350 zł brutto (284,55 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem. Udział zdalny (online). Obejmuje materiały konferencyjne.
 • 350 zł brutto (284,55 zł netto) – opłata dla przedstawicieli firm oraz administracji publicznej z referatem. Udział zdalny (online). Obejmuje materiały konferencyjne.
 • 100 zł brutto (81,30 netto) – opłata dla doktorantów z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem. Udział zdalny (online) (kwalifikacja na podstawie abstraktu). Obejmuje materiały konferencyjne.
 • 50 zł brutto (40,65 netto) – opłata dla studentów z posterem naukowym. Udział zdalny (online).
 • 300 zł brutto (243,90 zł netto) – opłata za publikację artykułu naukowego bez udziału w Konferencji. Publikacja artykułów jest uwarunkowana pozytywnymi recenzjami naukowymi.
 • 0 zł – pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (z referatem naukowym / posterem naukowym).
 • 0 zł – eksperci Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza (z referatem naukowym / posterem naukowym).
 • 0 zł – członkowie Komitetu Naukowego (z referatem naukowym / posterem naukowym).
 • 0 zł – zaproszeni przez Organizatorów przedstawiciele administracji publicznej. W przypadku braku zaproszenia obowiązuje opłata konferencyjna 750 zł brutto (609,76 zł netto).
 • 0 zł – studenci oraz osoby (bez zaproszenia) zainteresowane udziałem biernym w formie stacjonarnej w panelach plenarnych i tematycznych VI Konferencji w 2 dniach – udział bezpłatny (bez materiałów konferencyjnych, przerw obiadowych, przerw kawowych oraz udziału w bankiecie, a także bez możliwości zgłaszania referatów naukowych i posterów naukowych).

Uczestnikom poprzednich edycji konferencji przysługuje 20% rabatu.

 • Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu przez Organizatorów, a tym samym zwiększeniem opłaty konferencyjnej o koszty noclegu w jednym z hoteli oferujących rabaty dla uczestników VI Konferencji proszone są o kontakt: dr inż. Artur Stec, e-mail: astec@instytutpe.pl (szczegóły: Sugerowane hotele – zniżki).

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
mBank
Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Prosimy dokonywać wpłaty z dopiskiem: „Konferencja 13-14.09.2021 – Imię i Nazwisko”


W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

 • Możliwość wygłoszenia referatu naukowego / zaprezentowania posteru naukowego.
 • Możliwość publikacji artykułu naukowego – pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych – [przesłanego do 15 czerwca 2021 r. / 8 września 2021 r. (I Tura / II Tura) na adres mailowy: mkubacka@instytutpe.pl (mgr Maria Kubacka), szczegóły: Informacje o czasopismach naukowych i zasadach publikacji)]. Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku uzyskania negatywnych recenzji naukowych artykuł nie zostanie opublikowany. Procedura recenzji realizowana jest przez każde czasopismo stosownie do informacji zawartych na stronach internetowych czasopism naukowych.
 • Poczęstunek podczas konferencji (całodniowe przerwy kawowe, obiady).
 • Uroczysty bankiet w Hotelu (wejście za okazaniem imiennych zaproszeń).
 • Materiały konferencyjne (teczki konferencyjne, długopis, notatnik, program konferencji, materiały promocyjne, czasopisma branżowe partnerów medialnych).
 • Publikację naukową, która zostanie wydana po konferencji (zostanie wysłana pocztą) – pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości artykułów naukowych od uczestników konferencji.
 • Zdjęcia z konferencji, które zostaną umieszczone na stronie internetowej po konferencji (dodatkowo zostanie przesłany link do strony).
 • Retransmisje paneli plenarnych i tematycznych, dostępne na kanale YouTube.com.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji i wygłoszenie referatu naukowego.