WAŻNE TERMINY:

15 czerwca 2021 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (I tura).

21 czerwca 2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń z rabatem 10%.

23 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do udziału czynnego (referat lub poster).

1 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania posteru naukowego (wraz z załącznikami – Regulamin Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy).

4 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny.

6 września 2021 r. – ogłoszenie programu VI Konferencji.

7 września 2021 r. – sesja posterowa – I Etap Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy VI Konferencji Naukowej.

10 września 2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń do udziału biernego w formie stacjonarnej.

13 września 2021 r. – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej  –  udział bierny (materiały konferencyjne, przerwy kawowe/obiadowe oraz udział w bankiecie).

14 września 2021 r. – II Etap Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy VI Konferencji Naukowej.

15 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (II tura).

19 września 2021 r. – wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce oraz zwiedzania trasy podziemnej Rzeszowa.

20-21 września 2021 r. – VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.


OPŁATY KONFERENCYJNE:750 zł brutto

 • 750 zł brutto (609,76 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem. Udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 750 zł brutto (609,76 zł netto) – opłata dla przedstawicieli firm energetycznych / administracji publicznej z referatem lub bez – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla doktorantów z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem – udział w 2 dniach konferencji (kwalifikacja na podstawie abstraktu). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych z wystąpieniem / referatem naukowym oraz przedstawicieli firm energetycznych (z referatem lub bez) – udział tylko 21.09.2021 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Nie obejmuje noclegu.
 • 300 zł brutto (243,90 zł netto) – opłata dla studentów z posterem naukowym. Obejmuje udział w 2 dniach konferencji, materiały konferencyjne; w formie tradycyjnej dodatkowo – przerwy kawowe, obiadowe. Nie obejmuje noclegu.
 • 300 zł brutto (243,90 zł netto) – opłata za publikację artykułu naukowego bez czynnego udziału w Konferencji.
 • 0 zł – pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (z referatem naukowym / posterem naukowym).
 • 0 zł – eksperci Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza (z referatem naukowym / posterem naukowym).
 • 0 zł – członkowie Komitetu Naukowego (z referatem naukowym / posterem naukowym).
 • 0 zł – zaproszeni przez Organizatorów przedstawiciele administracji publicznej oraz spółek energetycznych [W przypadku braku zaproszenia obowiązuje opłata konferencyjna 750 zł brutto (609,76 zł netto)].
 • 0 zł – studenci oraz osoby zainteresowane udziałem biernym w formie stacjonarnej w panelach plenarnych i tematycznych VI Konferencji w 2 dniach – udział bezpłatny (bez materiałów konferencyjnych, przerw obiadowych, przerw kawowych oraz udziału w bankiecie, a także bez możliwości zgłaszania referatów naukowych i posterów naukowych).
 • 0 zł – udział bierny online w 2 dniach Konferencji.

Uczestnikom poprzednich edycji konferencji przysługuje 20% rabatu.

 • Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu przez Organizatorów, a tym samym zwiększeniem opłaty konferencyjnej o koszty noclegu w jednym z hoteli oferujących rabaty dla uczestników VI Konferencji proszone są o kontakt: dr inż. Artur Stec, e-mail: artistec@prz.edu.pl (szczegóły: Sugerowane hotele – zniżki).

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
mBank
Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Prosimy dokonywać wpłaty z dopiskiem: „Konferencja 20-21.09.2020 – Imię i Nazwisko”


W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

 • Możliwość wygłoszenia referatu naukowego / zaprezentowania posteru naukowego.
 • Możliwość publikacji artykułu naukowego – pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych – [przesłanego do 15 czerwca 2021 r. / 15 września 2021 r. (I Tura / II Tura) na adres mailowy: mkubacka@instytutpe.pl (mgr Maria Kubacka), szczegóły: Informacje o czasopismach naukowych i zasadach publikacji)]. Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku uzyskania negatywnych recenzji naukowych artykuł nie zostanie opublikowany. Procedura recenzji realizowana jest przez każde czasopismo stosownie do informacji zawartych na stronach internetowych czasopism naukowych.
 • Poczęstunek podczas konferencji (całodniowe przerwy kawowe, obiady).
 • Uroczysty bankiet w Hotelu (wejście za okazaniem imiennych zaproszeń).
 • Materiały konferencyjne (teczki konferencyjne, długopis, notatnik, program konferencji, materiały promocyjne, czasopisma branżowe partnerów medialnych).
 • Publikację naukową, która zostanie wydana po konferencji (zostanie wysłana pocztą) – pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości artykułów naukowych od uczestników konferencji.
 • Zdjęcia z konferencji, które zostaną umieszczone na stronie internetowej po konferencji (dodatkowo zostanie przesłany link do strony).
 • Retransmisje paneli plenarnych i tematycznych, dostępne na kanale YouTube.com.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji i wygłoszenie referatu naukowego.

Uprzejmie informujemy, że Konferencja będzie transmitowana online w Internecie, telewizji internetowej oraz nagrywana, zaś po konferencji transmisje ze wszystkich paneli zostaną umieszczone na portalu: YouTube.com oraz rozesłane na płytach DVD do wybranych bibliotek akademickich w Polsce.

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym informujemy w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.