Wytyczne dotyczące sesji posterowej (2021):

Formularz oceny posteru

Oświadczenie – poster 

Wytyczne dla autorów posterów naukowych (zostaną opublikowany wkrótce)

Regulamin Konkursu na najlepszy poster naukowy 

 

➡ Księga Posterów Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
V Konferencja 2020

 

II etap Konkursu na najlepszy Poster Naukowy V Konferencji Naukowej, 12-13 października 2020