[STRONA ARCHIWALNA – VI edycja Konferencji 2021]

 

 

Jak co roku w ramach Konferencji zorganizowana zostanie sesja posterów naukowych. Jej tegoroczna edycja odbędzie się w formule zdalnej-online. Integralną częścią tego wydarzenia jest Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy VI Konferencji, w ramach którego przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Sesja posterowa to część Konferencji, polegająca na przedstawieniu w formie graficznej (tj. plakatu naukowego) najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia. Prezentacja taka umożliwia bieżącą wymianę poglądów oraz wskazówek, prowadzoną z osobami uczestniczącymi w niej w roli widzów.

Sesja posterowa podzielona zostanie na II etapy:

I etap – zdalna prezentacja posterów naukowych połączona z sesją pytań od internautów.

II etap – indywidualna rozmowa z członkami Jury Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy (wybrane postery).


WAŻNE TERMINY:

23 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do udziału czynnego.

27 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania posteru naukowego wraz z załącznikami.

1 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny.

2 września 2021 r. – I Etap Sesji Posterowej.

7 września 2021 r. – II Etap Sesji Posterowej.

13 września 2021 r. – Ogłoszenie wyników Konkursu (zakończenie sesji posterowej).


DOKUMENTY:

Formularz oceny posteru

Oświadczenie – poster 

Wytyczne dla autorów posterów naukowych 

Regulamin Sesji Posterowej

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy ➡ postery@instytutpe.pl  

 


 Księga Posterów Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” ISBN: 978-83-958517-0-4

 

II etap Konkursu na najlepszy Poster Naukowy V Konferencji Naukowej, 12-13 października 2020 r.