Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowego “Eurointegracja” serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2016 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową dotyczącą przyszłości polityki energetycznej UE. Istotne znaczenie ma proces rozwoju koncepcji Unii Energetycznej, gdyż będzie on wpływał na poziom bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich oraz konkurencyjność ich gospodarek narodowych. Wyzwaniem stanie się kwestia modernizacji energetycznej. Polska będzie musiała odpowiedzieć na pytanie, jak przeprowadzić transformację polskiego sektora energii, aby wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne oraz zwiększać przewagę konkurencyjną polskiego przemysłu.

Podczas paneli plenarnych dyskusja dotyczyć będzie perspektyw rozwoju Unii Energetycznej oraz transformacji polskiej polityki energetycznej. Natomiast w trakcie sesji tematycznych podjęte zostaną zagadnienia: bezpieczeństwa energetycznego UE, wspólnego rynku energii, transformacji energetycznej w państwach UE, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, inteligentnych sieci oraz badań i rozwoju innowacyjnych technologii obszaru energii.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przygotowania i dostarczenia po konferencji artykułów naukowych, które mogą zostać opublikowane (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) w monografii wieloautorskiej (20 punktów – zaproszeni zostaną wybrani prelegenci), zeszytach naukowych “Humanities and Social Science” (14 punktów), Przegląd Organizacji (13 punktów), Gaz, Woda i Technika Sanitarna (11 punktów), czasopiśmie naukowym “Polityka Energetyczna” (10 punktów), “Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów), czasopiśmie naukowym “Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów), czasopiśmie “Poliarchia” (4 punkty), monografii zbiorowej (4 punkty).

Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministra Energii, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat medialny udzieliły: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Finansowa, “Nowa Energia”, “Czysta Energia”, “Napędy i Sterowanie”, Gazeta Codzienna “Nowiny”, Gazety Politechniki, BiznesAlert.pl, WysokieNapiecie.pl, Centrum Informacji Rynku Energii (Cire.pl), GospodarkaPodkarpacka.pl, Pomia.pl, Rynek Energii Odnawialnej (Reo.pl), Inzynieria.com, Grupa medialna Rzeszownazywo.pl. Partnerem głównym jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem wspierającym konferencji są: Geotermia Mazowiecka, PGNiG, Towarowa Giełda Energii, Gaz-System, Fakro, ML System.

Komitet organizacyjny w ubiegłym roku zorganizował ogólnopolską konferencję naukową “Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE” (28 kwietnia 2015 r.) – https://www.youtube.com/watch?v=U4wPN3T9J0Y

Firmy zainteresowane współpracą w charakterze sponsora konferencji prosimy o kontakt (ipeil@instytutpe.pl).

Logo Konferencji 25-26.04.2016