[STRONA ARCHIWALNA – VI edycja Konferencji 2021]

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Pytania związane z udziałem w VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”:

  1. Do kiedy należy ostatecznie wpłacić opłatę konferencyjną?

Ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej mija 1 września 2021 r. w przypadku udziału czynnego (z referatem lub wystąpieniem) w Konferencji.

W przypadku wyłącznie uczestnictwa biernego (z materiałami konferencyjnymi, przerwami kawowymi, obiadowymi oraz udziałem w uroczystym bankiecie) termin ten upływa 6 września 2021 r.

  1. Czy istnieje możliwość zwrotu opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji (13-14 września 2021 r.)?

Istnieje taka możliwość do 20 lipca 2021 r. W celu uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty konferencyjnej prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: konferencja@instytutpe.pl

  1. Do kiedy ostatecznie można zarejestrować swój czynny udział w VI Konferencji Naukowej – 13-14 września 2021 r.?

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do czynnego udziału, tj. z referatem lub posterem w VI Konferencji Naukowej upływa 23 sierpnia 2021 r.

  1. Do kiedy ostatecznie można zarejestrować bierny udział w VI Konferencji Naukowej – 13-14 września 2021 r.?

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do biernego udziału w V Konferencji Naukowej to 3 września 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że termin wpłat konferencyjnych za udział bierny obowiązuje do 6 września 2021 r.

  1. Do kiedy ostatecznie można zgłosić chęć uczestnictwa w wyjeździe do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce?

Chęć udziału w zwiedzaniu zgłasza się w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego, zatem możliwe jest zgłoszenie do 3 września 2021 r.

  1. Do kiedy ostatecznie można przesłać abstrakty referatów naukowych / posterów naukowych?

Zgodnie z regulaminem księgi abstraktów, gotowe, odpowiednio sformatowane abstrakty należy przesłać do dnia 23 sierpnia 2021 r.


Pytania związane z prezentacją referatów naukowych:

  1. Czy istnieje możliwość zmiany tematu wystąpienia w jesiennej edycji Konferencji (13-14 września 2021 r.)? W jakim terminie?

Do końca terminu przyjmowania zgłoszeń, tj. do 23 sierpnia 2021 r., istnieje jednorazowa możliwość dowolnej zmiany tematu wystąpienia.


Pytania związane z publikacją artykułów naukowych:

  1. Do kiedy należy przesłać gotowy artykuł naukowy?

Gotowy artykuł naukowy należy przesłać do 15 czerwca 2021 r. (I tura). W przypadku późniejszego zgłoszenia, artykuły naukowe można przesyłać do 8 września 2021 r.).

Przypominamy, że warunkiem publikacji artykułu naukowego jest uzyskanie pozytywnych recenzji zgodnie z wymogami czasopism.

Możliwość zgłaszania artykułów naukowych do publikacji w czasopismach naukowych współpracujących z V Konferencją Naukową jest możliwa po zgłoszeniu udziału w wydarzeniu oraz dokonaniu opłaty konferencyjnej.

  1. Czy istnieje możliwość publikacji artykułu naukowego  bez udziału w VI Konferencji „Bezpieczeństwo energetycznej – filary i perspektywa rozwoju”?

Istnieje możliwość publikacji artykułu naukowego bez udziału w Konferencji. Wówczas należy poinformować o powyższym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.


Pytania związane z sesją posterową:

  1. Do kiedy należy przesłać, gotowe postery naukowe?

Zgodnie z regulaminem konkursu na najlepszy poster naukowy podczas VI Konferencji, gotowe postery należy przesłać do dnia 27 sierpnia 2021 r. na adres: postery@instytutpe.pl

Przypominamy, że wraz z posterem naukowym konieczne jest przesłanie opisu celu badawczego i wniosków towarzyszących posterowi oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie przesłanych materiałów i danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu.


Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt:

Pytania w sprawie parkingu na terenie PRz – dr inż. Artur Stec, e-mail: astec@instytutpe.pl

Pytania dotyczące pomocy z zakwaterowaniem – dr inż. Artur Stec, e-mail: astec@instytutpe.pl

Pytania dotyczące odbioru z lotniska  – mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz, e-mail: tmazurkiewicz@instytutpe.pl

Pytania w sprawie referatów, prezentacji multimedialnej lub wymagań związanych ze sprzętem IT do prezentacji  – dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, e-mail: mhajduk@instytutpe.pl

Pytania w sprawie posterów – dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, e-mail: mhajduk@instytutpe.pl

Pytania w sprawie publikacji artykułów naukowych – mgr Maria Kubacka e-mail: mkubacka@instytutpe.pl

Zastępca sekretarza komitetu organizacyjnego Konferencji – mgr inż. Paulina Zwolenik, e-mail: pzwolenik@instytutpe.pl 

Sekretarz komitetu organizacyjnego konferencji – mgr Przemysław Ogarek, e-mail: pogarek@instytutpe.pl 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego – dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz, e-mail: mruszel@instytutpe.pl