[STRONA ARCHIWALNA – VIII edycja Konferencji 2023]

 

 • Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka
 • Prof. dr inż. Piotr D. Moncarz – Stanford University (USA)
 • Prof. Jakub Godzimirski  Norwegian Institute of International Affairs (Norwegia)
 • Prof. dr hab. inż. Daniel Słyś – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Sebastian Werle – Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Kamiński – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. inż. Lech Lichołai – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej
 • Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Andrzej Podraza – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Bogdan Koszel – Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Prof. dr hab. Artur Gruszczak – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek  Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Paweł Grata – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Misiuk – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. Alexandra Galhano – University of Porto
 • Prof. António Tavares – University of Porto
 • Dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. inż. Agnieszka Stec, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • Kpt. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • Dr hab. Leszek Jesień – Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN – – Polska Akademia Nauk
 • Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Rafał Ulatowski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa
 • Dr hab. Paweł Borkowski, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego
 • Dr hab. Beata Molo, prof. KAAFM – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula – Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Marta Witkowska – Uniwersytet Warszawski, prof. UW
 • Dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Płk dr Andrzej Lis  Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP