VIII Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

(11-12 września 2023 r.)


Pytania dot. Konferencji prosimy kierować na adres e-mail:

konferencja2023@instytutpe.pl

Telefon kontaktowy w sprawie Konferencji:

+48 737 335 709

Miejsce Konferencji

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Budynek V – Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

PRz-budynek-zdj01


Osoba kontaktowa dla Uczestników VIII Konferencji (rejestracja konfeo, noclegi, opłaty, logistyka)

dr inż. Artur Stec
e-mail: astec@instytutpe.pl
tel. kom.: +48 737 880 413


Sekretarz VIII Konferencji

Filip Ferenc
email: fferenc@instytutpe.pl
tel. kom.: +48 737 880 916

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Al. Powstańców Warszawy 8
bud. L, pok. 252A
35-959 Rzeszów


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Zarządu Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
e-mail: mruszel@instytutpe.pl
tel. kom.: +48 737 880 607


Kontakt dla mediów

dr Jolanta Stec-Rusiecka
e-mail: jrusiecka@instytutpe.pl

dr Justyna Marzec
e-mail: jmarzec@instytutpe.pl


Kontakt dla sponsorów

dr hab. inż. prof. PRz Agnieszka Stec
e-mail: as@instytutpe.pl


Koordynator Sesji posterowej

Kacper Bednarz
e-mail: kbednarz@instytutpe.pl


Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

dr inż. Sławomir Stec
e-mail: sstec@instytutpe.pl
tel. kom.: +48 737 880 769


Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Inkubator Technologiczny 4
Jasionka 954E
36-002 Jasionka

NIP: 517-036-99-59
REGON: 361537163
KRS: 0000558482

e-mail: biuro@instytutpe.pl
www.instytutpe.pl


Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Inkubator Technologiczny 4
Jasionka 954E
36-002 Jasionka

mBank

Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Tytuł przelewu: „Konferencja 11-12.09.2023 – Imię i Nazwisko”


Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Publikuje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.