[STRONA ARCHIWALNA - VIII edycja Konferencji 2023]

VIII Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

(11-12 września 2023 r.)


Pytania dot. Konferencji prosimy kierować na adres e-mail:

konferencja2023@instytutpe.pl

Telefon kontaktowy w sprawie Konferencji:

+48 737 880  916

(dane kontaktowe w poszczególnych sprawach można znaleźć poniżej)


 Miejsce Konferencji

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Budynek V - Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

[PARKING dla gości jest dostępny przed budynkiem]


 

ADRES DO WYSYŁKI MATERIAŁÓW

Sekretariat Zakładu Ekonomii
Wydział Zarządzania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
bud. L, pok. 252A
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów


Osoba kontaktowa dla Uczestników (rejestracja - system Konfeo, zakwaterowanie, opłaty)

dr inż. Artur Stec
astec@instytutpe.pl
+48 603 377 133


Sekretarz VIII Konferencji

Filip Ferenc
fferenc@instytutpe.pl
+48 737 880 916


Kontakt dla mediów
Kwestie dot. wywiadów

dr Jolanta Stec-Rusiecka
jrusiecka@instytutpe.pl
+48 698 663 130

inż. Daniel Wieliczko
dwieliczko@instytutpe.pl
+48 737 335 709


Publikacja artykułów naukowych

dr Maria Kubacka
mkubacka@instytutpe.pl


Księga abstraktów

ksiega@instytutpe.pl


Koordynator sesji posterowej

Kacper Bednarz
kbednarz@instytutpe.pl

Kontakt dla partnerów/sponsorów

dr hab. inż. Agnieszka Stec, prof. PRz 
as@instytutpe.pl


Koordynator ds. organizacyjnych
(kwestie dot. zmian w programie i na WWW)

Norbert Drążek
ndrazek@instytutpe.pl


Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

dr inż. Sławomir Stec
sstec@instytutpe.pl
+48 737 880 769


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
VIII Konferencji
Prezes Instytutu Polityki Energetycznej
im. Ignacego Łukasiewicza

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
mruszel@instytutpe.pl
+48 737 880 607


Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Inkubator Technologiczny 4
Jasionka 954E
36-002 Jasionka

NIP: 517-036-99-59
REGON: 361537163
KRS: 0000558482

biuro@instytutpe.pl
www.instytutpe.pl


Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

26 1140 2004 0000 3002 7568 6020 (mBank)

Tytuł przelewu:
„Konferencja 11-12.09.2023 – Imię i Nazwisko”

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Publikuje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.


Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.