TERMINY

 • 22 maja 2023 r. – ostateczny termin przesyłania posteru naukowego
 • 25 maja 2023 r. – spotkanie na platformie “Zoom” z autorami posterów, do których skierowano pytania
 • 17 czerwca 2023 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (I tura)
 • 22 czerwca 2023 r. – ostateczny termin zgłoszeń z rabatem 10% (w formularzu zgłoszeniowym należy podać kod rabatowy: “Konferencja2023-10”)
 • 22 sierpnia 2023 r.  ostateczny TERMIN ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU CZYNNEGO (wystąpienie/referat)
 • 2 września 2023 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny
 • września 2023 r. 6 września 2023 r. – ostateczny TERMIN ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU BIERNEGO 
 • 7 września 2023 r. – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej – udział bierny
 • 9 września 2023 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (II tura)
 • 11-12 września 2023 r. – VIII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Inkubator Technologiczny 4
Jasionka 954E
36-002 Jasionka

mBank

Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Tytuł przelewu: „Konferencja 11-12.09.2023 – Imię i Nazwisko”


OPŁATY

(dla zgłoszeń od 23 sierpnia do 6 września 2023)
Udział bezpłatny
 • 0 zł – Członkowie Komitetu Naukowego
 • 0 zł – Zaproszeni przez Organizatorów przedstawiciele administracji publicznej (w przypadku braku zaproszenia obowiązuje opłata konferencyjna)
 • 0 zł – Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej
 • 0 zł – Eksperci Instytutu Polityki Energetycznej
Opłata dla przedstawicieli firm oraz administracji publicznej
 • 2900 zł brutto (2357,72 zł netto) – Udział BIERNY stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata dla pracowników naukowych
 • 800 zł brutto – Udział BIERNY stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata dla doktorantów
 • 500 zł brutto – Udział BIERNY stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata dla studentów
 • 400 zł brutto – Udział BIERNY stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe. Nie obejmuje noclegu.
Opłata za publikację artykułu naukowego (BEZ UDZIAŁU w Konferencji)
 • 300 zł brutto (243,90 netto) – Publikacja artykułów jest uwarunkowana pozytywnymi recenzjami naukowymi.

Uczestnikom poprzednich edycji Konferencji przysługuje 15% rabatu.


OPŁATY
(dla zgłoszeń do 22 sierpnia 2023)
Opłata dla przedstawicieli firm oraz administracji publicznej
 • 2400 zł brutto (1951,21 zł netto) – Udział (bierny lub czynny) stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata dla pracowników naukowych
 • 750 zł brutto – Udział (bierny lub czynny) stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata dla doktorantów
 • 450 zł brutto – Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego (udział bierny lub czynny – kwalifikacja na podstawie abstraktu). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata dla studentów
 • 350 zł brutto – Udział bierny stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe. Nie obejmuje noclegu.
Opłata za publikację artykułu naukowego (BEZ UDZIAŁU w Konferencji)
 • 300 zł brutto (243,90 netto) – Publikacja artykułów jest uwarunkowana pozytywnymi recenzjami naukowymi.

W ramach opłaty konferencyjnej (w zależności od wybranej grupy cenowej) organizatorzy zapewniają:
 • Możliwość wygłoszenia referatu naukowego.
 • Możliwość publikacji artykułu naukowego (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych) – szczegóły na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja2023/publikacje-w-czasopismach/
 • Poczęstunek podczas Konferencji (przerwy kawowe, obiady).
 • Materiały konferencyjne (teczka, długopis, notatnik, program konferencji, materiały promocyjne, czasopisma branżowe partnerów medialnych).
 • Publikację naukową, która zostanie wydana po Konferencji – pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości artykułów naukowych.
 • Zdjęcia z Konferencji, które zostaną umieszczone na stronie internetowej po Konferencji.
 • Retransmisje paneli plenarnych i tematycznych, dostępne na kanale YouTube.com.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji i wygłoszenie referatu naukowego.