TERMINY

 • 22 maja 2023 r. – ostateczny termin przesyłania posteru naukowego
 • 25 maja 2023 r. – spotkanie na platformie “Zoom” z autorami posterów, do których skierowano pytania
 • 17 czerwca 2023 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (I tura)
 • 20 czerwca 2023 r. – ostateczny termin zgłoszeń z rabatem 10%  (w formularzu zgłoszeniowym należy podać kod rabatowy: “Konferencja2023-10”)
 • 22 sierpnia 2023 r.  ostateczny TERMIN ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU CZYNNEGO (wystąpienie/referat/poster)
 • 31 sierpnia 2023 r. – ogłoszenie programu VIII Konferencji
 • 1 września 2023 r. – I Etap Sesji Posterowej
 • 2 września 2023 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny
 • września 2023 r. – ostateczny TERMIN ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU BIERNEGO w formie stacjonarnej
 • 7 września 2023 r. – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej – udział bierny
 • 7 września 2023 r. – II Etap Sesji Posterowej
 • 9 września 2023 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (II tura)
 • 11-12 września 2023 r. – VIII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Inkubator Technologiczny 4
Jasionka 954E
36-002 Jasionka

mBank

Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Tytuł przelewu: „Konferencja 11-12.09.2023 – Imię i Nazwisko”


OPŁATY

(dla zgłoszeń od 23 sierpnia do 8 września 2023)

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Udział bezpłatny
 • 0 zł – członkowie Komitetu Naukowego / pracownicy Politechniki Rzeszowskiej / eksperci Instytutu Polityki Energetycznej
 •  – bierny udział online
  (DARMOWA TRANSMISJA będzie dostępna na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja2023)
Opłata dla przedstawicieli firm energetycznych oraz administracji publicznej
 • 2400 zł netto – Udział BIERNY stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata dla pracowników naukowych
 • 750 zł netto – Udział BIERNY stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata za publikację artykułu naukowego BEZ UDZIAŁU w Konferencji
 • 300 zł netto – Publikacja artykułów jest uwarunkowana pozytywnymi recenzjami naukowymi.

OPŁATY

(do 22 sierpnia 2023)
Udział bezpłatny
 • 0 zł – członkowie Komitetu Naukowego (z wystąpieniem / referatem / posterem lub udział bierny).
 • 0 zł – zaproszeni przez Organizatorów przedstawiciele administracji publicznej (w przypadku braku zaproszenia obowiązuje opłata konferencyjna).
 • 0 zł – pracownicy Politechniki Rzeszowskiej (z wystąpieniem / referatem / posterem lub udział bierny) i studenci Politechniki Rzeszowskiej (z posterem).
 • 0 zł – eksperci Instytutu Polityki Energetycznej (z wystąpieniem / referatem / posterem lub udział bierny).
Opłaty dla przedstawicieli firm energetycznych oraz administracji publicznej
 • 1900 zł netto – Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji (z wystąpieniem / referatem LUB UDZIAŁ BIERNY). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 900 zł netto – Udział stacjonarny tylko 12.09.2023 r. (z wystąpieniem / referatem LUB UDZIAŁ BIERNY). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad. Nie obejmuje noclegu.
Opłaty dla pracowników naukowych
 • 750 zł brutto – Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji (z wystąpieniem / referatem / posterem). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 450 zł brutto – Udział stacjonarny tylko 12.09.2023 r. (z wystąpieniem / referatem / posterem). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad. Nie obejmuje noclegu.
Opłaty dla doktorantów
 • 450 zł brutto – Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji (z wystąpieniem / referatem / posterem – kwalifikacja na podstawie abstraktu). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłaty dla studentów
 • 300 zł brutto zł – Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji (z posterem naukowym). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe. Nie obejmuje noclegu.
 • 0 zł – Udział zdalny – online (z posterem naukowym).
Opłata za publikację artykułu naukowego BEZ UDZIAŁU w Konferencji
 • 300 zł netto – Publikacja artykułów jest uwarunkowana pozytywnymi recenzjami naukowymi.

Uczestnikom poprzednich edycji Konferencji przysługuje 20% rabatu.


W ramach opłaty konferencyjnej (w zależności od wybranej grupy cenowej) organizatorzy zapewniają:
 • Możliwość wygłoszenia referatu naukowego / zaprezentowania posteru naukowego.
 • Możliwość publikacji artykułu naukowego (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych) – szczegóły na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja2023/publikacje-w-czasopismach/
 • Poczęstunek podczas Konferencji (całodniowe przerwy kawowe, obiady).
 • Materiały konferencyjne (teczka, długopis, notatnik, program konferencji, materiały promocyjne, czasopisma branżowe partnerów medialnych).
 • Publikację naukową, która zostanie wydana po Konferencji – pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości artykułów naukowych.
 • Zdjęcia z Konferencji, które zostaną umieszczone na stronie internetowej po Konferencji.
 • Retransmisje paneli plenarnych i tematycznych, dostępne na kanale YouTube.com.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji i wygłoszenie referatu naukowego.