[STRONA ARCHIWALNA - VIII edycja Konferencji 2023]

Udział w VIII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" potwierdzili: 
 • Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. odnawialnych źródeł energii
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Paweł Poncyliusz – Poseł na Sejm RP
 • dr Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • dr Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska (2019-2021) / Współprzewodniczący Grupy Roboczej, która ma wypracować strategię odbudowy ukraińskiej energetyki ze zniszczeń wojennych
 • Dominik P. Jankowski – Doradca polityczny w Gabinecie Sekretarza Generalnego NATO
 • prof. dr inż. Piotr Moncarz – Stanford University (USA) / Założyciel i Wiceprezes XGS Energy
 • dr inż. Tomasz Sikorski – Prezes PSE Polskich Sieci Elektroenergetycznych
 • prof. Leszek Jesień – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Oleksandr Havva – Prezes JSC Market Operator
 • Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa 
 • prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • Maciej Kołaczkowski – Advanced Energy Solutions Industry Manager, World Economic Forum
 • dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP
 • Dawid Cycoń – Prezes ML System
 • Mirosław Skowron – Prezes PERN
 • Robert Nowicki – Prezes ORLEN Neptun
 • Marcin Staniszewski – Prezes zarządu TAURON Ciepło 
 • Paweł Jakubowski – Dyrektor Wykonawczy Program FSRU, Gaz-System (b. Prezes Zarządu Polskie LNG) 
 • Mariusz Michałek – Wiceprezes PGE Energia Ciepła
 • Edyta Stanek – Wiceprezes Zarządu, współzałożycielka i wiodący akcjonariusz Spółki ML System S.A.
 • Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej PGE Dystrybucja S.A.
 • Tymoteusz Pruchnik – Prezes POL-MIEDŹ TRANS
 • Maciej Kluczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego
 • Jarosław Ziębiec – Dyrektor Biura Strategii i Projektów  Towarowa Giełda Energii S.A.
 • Tomasz Jakubowski – Członek Zarządu GC Energy
 • Dariusz Urbanik – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
 • Aleksander Zawisza – Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prezes Podkarpackiej Doliny Wodorowej / Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • prof. dr hab. Wacław Gudowski – NCBJ Narodowe Centrum Badań Jądrowych / KTH Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie
 • Philippe Van Exem, BEng – Co-Chairman NATO Petroleum Committee, NATO Headquarters, Defence Policy and Planning Division, Brussels
 • Henning Gloystein – Senior Director, Eurasia Group
 • Markus C. Kerber, PhD, Prof. – Technische Universität Berlin
 • Ricardo Prata, PhD, Auxiliar Prof. – Lusofona University
 • Jewhen Mahda, PhD – National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (NTUU KPI)
 • Cristina Parau, PhD – Dept. of Sociology and Political Science, Norwegian University of Science and Technology / DPIR & Wolfson College, University of Oxford
 • Julian Wieczorkiewicz – Analityk ds. bezpieczeństwa energetycznego, NATO
 • Katarzyna Pamuła-Wróbel – Dyrektor Działu Pomocy Publicznej Olesiński i Wspólnicy / Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • kmdr por. dr inż. Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej im. B. Westerplatte w Gdyni / Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła – Technical Support Manager w SAAB Technologies Poland
 • Justyna Siekierczak – Prezes AeroMind
 • Lucian Pugliaresi – Prezes Energy Policy Research Foundation - EPRINC (USA)
 • Paweł Jarzębowski – Prezes Zarządu CEDRUS
 • Marek Ustrobiński – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie
 • Łukasz Antas – Partner Zarządzający ESPERIS
 • Mateusz Kubiak – Partner Zarządzający ESPERIS
 • Łukasz Dziekoński – Prezes Montis Capital
 • Marcin Cabak – Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa, Alpetrol Sp. z o.o.
 • Paweł Skoczowski – Prezes PKP CARGO Connect
 • dr Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu PKP SA / Przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK
 • dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Tomasz Jamróz – Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Tomasz Paszkiewicz – Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa, PERN
 • Adrian Kondaszewski – Naczelnik Wydziału Polityki Energetycznej, Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • dr Tomasz Kończyło – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • płk Artur Bazydło – Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Jacek Pontek – Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • dr hab. Andrzej Majka, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr – World Trade Organization
 • dr Anna Mikulska – Baker Institute, Rice University (USA)
 • Andrzej Montwiłł – Prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego
 • dr Adam Nocoń – Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE
 • Remigiusz Nowakowski – Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
 • dr Karolina Wojtasik – Wiceprezes ds. naukowych, PTBN Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
 • płk dr Andrzej Lis – Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
 • Piotr Szufnara – Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej, RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • dr Marcin Sienkiewicz – Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. rynku gazu, TGE Towarowa Giełda Energii
 • dr inż. Jarosław Hercog – Zastępca Dyrektora ds. współpracy i rozwoju, Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
 • Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • dr Konrad Popławski – Ośrodek Studiów Wschodnich
 • dr Jakub Dąbrowski – Dyrektor Marketingu Grupy Veolia w Polsce
 • Dorota Jeziorowska – Dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych PTEZ
 • dr inż. Krzysztof Król – Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
 • dr Jarosław Cymerski – PTBN Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
 • dr Jędrzej Łukasiewicz – PTBN Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego / Politechnika Poznańska
 • dr Damian Szlachter – Ekspert, PTBN Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
 • dr Klaudia Rosińska – Ekspert ds. przeciwdziałania dezinformacji, NASK Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
 • Aleksander Markiewicz – Ekspert, analityk ds. dezinformacji
 • dr Michał Paszkowski – Instytut Europy Środkowej
 • Bożydar Neroj – Szef Produkcji, Dział Urządzania Lasu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mariusz Błasiak – Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
 • Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz, będącej Laureatem Konkursu IPE dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd - edycja 2021
 • Piotr Narloch – Kierownik Sekcji Symulacji i Bilansowania Sieci, PSG Polska Spółka Gazownicza
 • prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Przewodniczący Rady Dyscypliny, Kierownik Zakładu, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH – Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Tomasz Grosse – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jacek Kamiński – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Andrzej Podraza – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Daniel Słyś – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Mirosław Szukiewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP – Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Justyna Misiągiewicz – UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Paweł Borkowski, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego
 • dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Aleksandra Komorowska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • dr inż. Tomasz Mirowski – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • dr inż. Tomasz Włodek – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 • dr inż. Adam Mroziński – Politechnika Bydgoska
 • dr inż. Elżbieta Chmiel-Szukiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza / Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • dr inż. Sławomir Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza / Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • dr inż. Joanna Czarnota – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr Maximilian Piekut, LLM – Zastępca Kierownika, Uniwersytet Warszawski
 • dr Bożena Horbaczewska – SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Dolores Gracja Piwek – Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Tomasz Michalak – Lider zespołu badawczego, IDEAS NCBR / Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nycz-Wróbel – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr Janusz Rosiek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Marszałek – Radca prawny, wykładowca, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • dr Honorata Nyga-Łukaszewska – SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr Agata Surówka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • Tomasz Tarnawski – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
 • Maciej Skuza – Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Barbara Olejarz – Dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza
 • Anna Kołaczkowska – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • Katarzyna Paździorko – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rafał Kozieł – Ekspert Techniczny ds. fotowoltaiki, SMA Solar Technology
 • Piotr Błach – Kierownik zespołu ds. rynku OZE, Transition Technologies-Systems / Politechnika Warszawska
 • Piotr Leszczyński – Młodszy Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • Przemysław Ogarek – Szkoła Doktorska Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza / Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • Bartosz Sobik – SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Beata Piotrowska – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • Denys Suprun – Politechnika Gdańska

 

 • Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert
 • Mariusz Marszałkowski – Redaktor Naczelny POLON.PL
 • Michał Niewiadomski – Założyciel Klubu Energetycznego / publicysta energetyczno-klimatyczny
 • Zuzanna Nowak – Dyrektor ds. analiz, The Opportunity - Institute for Foreign Affairs

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw.

W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej.

W latach 2012 do 2015 prowadził kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracował z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występował w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej.

W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji.

Uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL. Miłośnik górskiej turystyki pieszej, polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Nadzoruje tematykę wdrażania funduszy unijnych w ramach programów: Rozwoju Społecznego, Polski Wschodniej oraz Programów Regionalnych. Do jej obowiązków należy także koordynacja wdrażania nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności). Wcześniej pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej. Od przeszło kilkunastu lat zajmuje się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i kwestiami samorządów.

Dr hab. Leszek Jesień

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

Dyrektor odpowiedzialny za relacje między OSP i innowacje. Ekspert z obszaru polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Doświadczenie zawodowe w energetyce zdobywał we współpracy z m.in. TSCNET Services GmbH, PSE Innowacje, Gas-Trading, Empower Energy, EDF Polska, BPI Polska oraz Gaz-System.

Autor wielu artykułów i książek o integracji i polityce energetycznej, np. New Electricity and New Cars. The Future of the European Energy Doctrine. Doktor habilitowany nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wcześniej doradca ds. europejskich i energetycznych trzech polskich premierów oraz ministrów gospodarki i środowiska

Prof. Piotr Moncarz, PhD, PE, F.ASCE, NAE

Uniwersytet Stanforda

Rozpoczął przygotowania do kariery inżyniera w Technikum Geodezyjno-Drogowym w Poznaniu i je zakończył doktoratem z inżynierii sejsmicznej na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Po ponad 40-letniej karierze w firmie Exponent Inc., wiodącej firmie światowej badającej przyczyny i metody zapobiegania katastrofom o naturze inżyniersko-naukowej przeszedł do założonej przez siebie firmy XGS Energy Inc. wprowadzającej na rynek światowy rozwiązanie pozwalające na wyprowadzanie na powierzchnię wysokiej temperatury ciepło skalne. Od ponad 30 lat jest profesorem-eksternem na Uniwersytecie Stanforda.

Dawid Cycoń

Prezes Zarządu, współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Spółki ML System S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Specjalności Zarządzanie Produkcją. Przez 12 lat piastował samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak: Optimus S.A., FAKRO Sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska Sp. z o.o.

Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML System S.A., która w  czerwcu 2018 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Spółce ML System S.A. pełni również funkcję Dyrektora Generalnego. Jest odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów w oparciu o  transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System S.A. Twórca 11 patentów, 3 zgłoszeń patentowych oraz 6  wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Od 2019 r. jest Członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, a od 2020 r. Członkiem Rady Gospodarczej Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Laureat nagrody przyznawanej przez Polską Radę Biznesu w kategorii ‘Wizja i Innowacje’ oraz szeregu nagród za rozwój Spółki ML System S. A., w tym m. in.: Spółka Roku z  indeksu sWIG80, Giełdowa Spółka Roku, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, European Leadership Awards.

Dominik P. Jankowski

Ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata, think-tanker. Obecnie doradca polityczny w Gabinecie Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga

Polski ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata, think-tanker. Obecnie doradca polityczny w Gabinecie Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga, odpowiedzialny m.in. za kwestie bezpieczeństwa energetycznego. W latach 2018-2022 pełnił funkcję doradcy politycznego i kierownika Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. Doświadczony negocjator – w ostatnich latach prowadził negocjacje nad m.in. pierwszym w historii NATO planem działań w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego (Climate Change and Security Action Plan), możliwością rozbudowy systemu paliwowego NATO (NATO Pipeline System) na wschodnią flankę Sojuszu oraz raportami energetycznymi na szczyty NATO w Londynie (2019), Brukseli (2021) oraz Madrycie (2022). Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Uniwersytetu Harvarda (2021-2022 Arms Control Negotiation Academy – ACONA), Akademii Sztuki Wojennej (2010) oraz Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (2009). W 2013 r. prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy). W 2019 r. był stypendystą think-tanku CEPA w Waszyngtonie (James S. Denton Transatlantic Fellowship). Regularnie współpracuje z najważniejszymi think-tankami na świecie (m.in. MSC, GMF, ACUS, RAND, CSIS, IISS, SWP, DGAP). Autor ponad 250 publikacji, które wydano w 20 państwach na świecie. Wybrane publikacje: “NATO in the Era of Unpeace: Defending Against Known Unknowns” (Instytut Europy Środkowej, Lublin-Bruksela, 2021), “NATO and the Future of Arms Control” (NATO Defense College, Rzym, 2021), “Russia and the Technological Race in an Era of Great Power Competition” (CSIS, Waszyngton, 2021), “Enhancing energy security on NATO’s eastern flank: the case of the NATO Pipeline System” (Instytut Polityki Energetycznej, Rzeszów, 2022). Wykładowca zarówno w Polsce (KSAP, ASzWoj, SGH), jak i zagranicą (m.in. Niemcy, Portugalia, Węgry, Gruzja, Belgia).

Dr Michał Kurtyka

Minister Klimatu i Środowiska (w latach 2019-2021)

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej École Polytechnique oraz stypendystą w dziedzinie optyki kwantowej National Institute of Standards and Technologies, mieszczącego się w pobliżu Waszyngtonu, gdzie pracował pod kierownictwem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Williama D. Phillipsa. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przemysłu i rynku, studiując pod kierunkiem prof. Jeana Tirole'a, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2014 r. W zakresie ekonomii międzynarodowej studiował na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve.

Od 1 stycznia 2016 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny i wdrażanie innowacji w sektorze energetycznym, realizację polityki klimatyczno-energetycznej w sektorze paliw i gazu, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Odpowiadał również za nadzór nad udziałem państwa w największych polskich firmach energetycznych z branży naftowo-gazowej.

27 kwietnia 2018 r. został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji COP24 - Szczytu Klimatycznego ONZ w Polsce. 2 grudnia 2018 r. został Prezydentem COP24, który zakończył się wielkim sukcesem umożliwiającym skuteczną realizację Porozumienia Paryskiego. Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. 15 listopada 2019 r. został powołany na pierwszego polskiego ministra w nowo utworzonym Ministerstwie Klimatu. W dniu 6 października 2020 r. jego tekę poszerzono, dzięki czemu stała się ona Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Posiada wyjątkowe doświadczenie międzynarodowe. Jako pierwszy Polak był prelegentem G7 ds. środowiskowych, Przewodniczącym Rady Ministrów Międzynarodowej Organizacji Energii (IEA) w 2019 roku oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2021 roku.

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kadencji 2020-2024

Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury w latach 2012–2019, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, specjalista w zakresie inżynierii środowiska w szczególności chemii środowiska.

Swoją działalność naukowo-badawczą skupia wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants) oraz badaniami nad eutrofizacją wód z wykorzystaniem analizy stabilnych izotopów.

Ma doświadczenie we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierował projektami finansowanymi z KBN/MNiSW/NCN oraz zadaniami w projektach finansowanych przez i w ramach NCBiR/POIR gdzie liderami były jednostki przemysłowe.

Wypromował czterech doktorów i wykonał ponad dwadzieścia recenzji w postępowaniach awansowych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (trzy kadencje), w której od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego oraz wielu innych organizacji branżowych.

Za swą działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dr inż. Tomasz Sikorski

Prezes Zarządu PSE S.A.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 1999 roku stopień doktora nauk technicznych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku na Politechnice Warszawskiej. W ramach działalności naukowo-badawczej zajmował się problematyką rynków energii elektrycznej oraz komputerowymi systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach konkurencji.

Od 1999 roku związany z PSE S.A. Do 2015 roku był zaangażowany w projektowanie oraz realizację procesów bilansowania polskiego systemu elektroenergetycznego, a od 2016 roku, jako Wiceprezes Zarządu nadzorował obszary zarządzania pracą krajowego systemu elektroenergetycznego, świadczenia usług przesyłania oraz współpracy międzynarodowej.

Prezes Zarządu PSE S.A. od 13 stycznia 2023 roku.

Mirosław Skowron

Prezes Zarządu PERN S.A.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, budowlanej i górniczej.

Posiada doświadczenie w tworzeniu strategii i transformacji organizacji, zarządzania projektami i ryzykiem, przez wiele lat związany z energetycznymi projektami.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada również dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ukończył także Stanford Business School oraz kurs Strategic Leadership Academy na ICAN Institute, organizowany przez Harvard Business Review.

W okresie 2018-2023 był Członkiem Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialnym m.in. za kwestie związane z produkcją, energetyką i utrzymaniem ruchu.

Wcześniej pełnił funkcję prezesa m.in. Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń S.A. w ramach Grupy KGHM, Polimex-Energetyka Sp. z o.o., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i Energa Invest S.A., a także PGE Elektrownia Opole S.A.

Robert Nowicki

Prezes Zarządu ORLEN Neptun

Od 2023 r. Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu spółki ORLEN Neptun odpowiadającej w Grupie ORLEN za rozwój projektów offshore wind. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarządzając krajowymi i międzynarodowymi projektami elektroenergetycznymi w sektorze prywatnym. W latach 2019-2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Należał do rad nadzorczych, w tym spółki PL.2012+ i Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Był także członkiem rady Sieci Łukasiewicz - jednej z największych sieci badawczych w Europie wspierającej politykę gospodarczą państwa.

Maciej Kluczyński

Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, a także spółek sektora energetycznego.
Autor publikacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jan Frania

Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Absolwent:
  *   Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej;
  *   Studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Kariera Zawodowa:
  *   w latach 1987 - 1988 Dyspozytor w Rejonowej Dyspozycji Mocy w Rejonie Energetycznym Janów Lubelski, Rzeszowski Zakład Energetyczny;
  *   od 1988 do 1992 r. Kierownik Oddziału Wykonawstwa w  Rejonie Energetycznym Janów Lubelski, Rzeszowski Zakład Energetyczny;
  *   od  1992 do 2007 r. Dyrektor Rejonu Energetycznego Janów Lubelski , Rzeszowski Zakład Energetyczny ;
  *   od 2006 do 2010 r. Radny Województwa Lubelskiego III kadencji i Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej;
  *   od 2007 do 2012 r. Dyrektor Rejonu Energetycznego Janów Lubelski ,  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów;
  *   od 2010 do 2014 r. Radny Województwa Lubelskiego IV kadencji i V-ce Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy zagranicznej;
  *   od 2013 do marca 2016 r. Zastępca Dyrektora Rejonu Energetycznego Stalowa Wola,  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów;
  *   od 2014 r. Radny Województwa Lubelskiego V kadencji i V-ce Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej;
  *   od 3 marca 2016 r. Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

Philippe Van Exem

Civil Co-Chair of the NATO Petroleum Committee

Mr. Philippe Van Exem graduated from the University of Ghent/HOWEST as a Chemical Engineer with a special degree in biochemistry. In 1983 he joined the Belgian Armed Forces as a Logistics Officer, and later served as the NATO fuel terminal and pipeline manager in the Antwerp region, Belgium; Deputy Head of Operations and Fuel Quality Manager for the Belgian and Luxembourg section of the Central Europe Pipeline System; Technical Director of the Belgian National Agency for Pipelines; Technical Authority for petroleum products in the Directorate for Material Resources of the Belgian Armed Forces where he put in place the structures and organization for petroleum reform for the Belgian Armed Forces. In 2005, Mr. Van Exem joined the NATO International Staff as the Petroleum Staff Officer, assuming the role of the Civil Co-Chair of the NATO Petroleum Committee in 2019.

Jarosław Ziębiec 

Dyrektor Biura Strategii i Projektów  Towarowa Giełda Energii S.A.

Od 25 lat specjalizuje się w tworzeniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju rynków finansowych i towarowych. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył m.in. we współpracy z krajowymi i zagranicznymi organami nadzoru. Posiada dobre zrozumienie procesów i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia kluczowych inicjatyw w zakresie funkcjonowania organizacji, a także zarządzania dużymi zespołami projektowymi.

W latach 1998-2010 związany był z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie jako Dyrektor ds. Instrumentów Pochodnych był odpowiedzialny za uruchomienie, rozwój i marketing rynku finansowych instrumentów pochodnych, a także za stworzenie rynku produktów strukturyzowanych oraz wprowadzenie pierwszego funduszu ETF.

W latach 2011-2013 pracował w Bloomberg LP w Londynie, gdzie w ramach Exchange Business Management Team odpowiadał za współpracę i relacje z giełdami Europy Środkowo-Wschodniej.

Z Towarową Giełdą Energii związany jest od marca 2014 r. Jako menedżer wysokiego szczebla i Doradca Zarządu odpowiadał m.in. za utworzenie rynku regulowanego oraz przygotowanie TGE do wdrożenia MIFiD II, w tym uzyskanie licencji dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Od 2015 r. jest członkiem grupy roboczej ds. rynków finansowych w europejskim stowarzyszeniu giełd energii (Europex Working Group on Financial Markets, Integrity & Transparency – WG FM). W latach 2016-2018 był członkiem grupy konsultacyjnej ds. towarowych instrumentów pochodnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych  (ESMA Commodity Derivatives Task Force Consultative Working Group).

Jarosław Ziębiec od lipca 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Strategii i Projektów w Towarowej Giełdzie Energii, gdzie odpowiedzialny jest za tworzenie i realizację strategii spółki oraz koordynację realizowanych projektów. Jest członkiem Komitetu Zarządzania Ryzykiem TGE. 

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 1993 r. ukończył studia na kierunku ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego. W latach 1993-1998 był pracownikiem naukowym Instytutu Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.

W swojej karierze prowadził wiele wykładów i seminariów na temat rynków finansowych oraz instrumentów pochodnych dla różnych grup odbiorców, w tym brokerów, banków, profesjonalistów rynku finansowego i studentów. 

Płk dr Andrzej Lis

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP

Płk dr Andrzej Lis jest Dyrektorem Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Artylerii Polowej w Toruniu (1999) oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2006). Służył w artylerii polowej i jednostkach logistycznych. Płk Lis łączy karierę wojskową z rozwojem naukowym. Ukończył studia magisterskie z zakresu Business Administration na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu(2001) oraz filologię angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013). Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2007) za rozprawę na temat procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu obronnego. Jest doświadczonym wykładowcą i badaczem w dziedzinie nauk o zarządzaniu, koncentrującym swoje zainteresowania na zagadnieniach zarządzania strategicznego i przywództwa, zarządzania wiedzą oraz logistyki wojskowej. Jest autorem ponad 150 prac opublikowanych w wysokiej jakości czasopismach naukowych oraz wygłosił referaty na ponad 60 krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych. Między innymi był gościem konferencji NATO Operations Research and Analysis Conference, NATO International Concept Development & Experimentation Conference, NATO Lessons Learned Conference oraz U.S. Joint Lessons Learned Conference. Od 2019 roku płk Lis jest jednym z kierowników projektów koordynujących z ramienia Szefa Sztabu Generalnego WP kampanię analiz strategicznych NUP 2X35 oraz międzynarodową konferencję naukową GlobState. Posiada doświadczenie akademickie jako adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (AACSB Accredited).

Dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Politolog, historyk, polityk i publicysta. Profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN, poseł na Sejm RP V, VI i IX kadencji, w latach 2006-2007 - sekretarz stanu w MSZ, 2009-2014 poseł do Parlamentu Europejskiego. Autor artykułów naukowych, analiz i książek na tematy transformacji w Europie Środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej.

Mieczysław Kasprzak

Poseł na Sejm RP
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Energii ,Klimatu i Aktywów Państwowych. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d/s Energii Odnawialnej. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2011-2013

Maciej Kołaczkowski

World Economic Forum

W Światowym Forum Ekonomicznym w Genewie buduje nowy segment skupiający się na zaawansowanych rozwiązaniach energetycznych takich jak czysty wodór, SAF, nowe nuklearne, składowanie energii, zarządzanie popytem i śladem węglowym. Wcześniej w Forum prowadzący sektor ropy i gazu. Uprzednio w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w negocjacje dostaw gazu, budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz współpracę energetyczną w UE i regionie. Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategią handlową i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Mannheim, SGH i w Genewie. Członek Rady Nadzorczej w Bogliasco Foundation. 

Marcin Staniszewski

Prezes zarządu TAURON Ciepło 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej na stanowiskach menedżerskich. Od 2012 roku pracował w TAURON Ciepło na stanowiskach: kierownika Działu Planowania i Nadzoru Wytwarzania, dyrektora ds. Operacyjnych i dyrektora Departamentu Produkcji TAURON Ciepło. Do lutego 2021 jako członek zarządu TAMEH Polska sp. z o.o. oraz TAMEH Czech s.r.o., był odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem produkcyjnym czterech elektrociepłowni w Polsce i Republice Czeskiej. Od marca 2022 roku jest prezesem zarządu TAURON Ciepło.

Mariusz Michałek

Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła

Mariusz Michałek posiada ponad 24 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. 

Mariusz Michałek jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również Fakultatywne Studium Przygotowania Pedagogicznego na Politechnice Częstochowskiej, Menedżerskie Studia Podyplomowe w WSB Dąbrowa Górnicza, Podyplomowe Studia w zakresie Prawo Gospodarcze i Handlowe na Uniwersytecie Śląskim oraz studia Executive MBA organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył także w wielu szkoleniach i seminariach z obszaru zarządzania, finansów, komunikacji i perswazji.

W trakcie kariery zawodowej m.in. ponad 4 lata pracował na stanowisku dyrektora PGE Energia Ciepła Oddziału nr 1 w Krakowie, 6 lat w Grupie Tauron, jako wiceprezes zarządu Tauron Wytwarzanie Serwis oraz jako dyrektor operacyjny - prokurent w Tauron Serwis, 14 lat w Danfoss Poland - części duńskiego koncernu Danfoss w okresie rozwoju sprzedaży oraz produkcji na rynku polskim. Uczestniczył w realizacji inwestycyjnych projektów w energetyce, strategicznych projektów związanych m.in. z poprawą efektywności biznesowej oraz projektów realizowanych w ramach Funduszy norweskich i EOG. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. 

Dr Anna Mikulska

Baker Institute for Public Policy na Rice University

Pracownik naukowy w Centrum Studiów Energetycznych w Baker Institute for Public Policy na Rice University. W tej roli współprowadzi program badawczy "Energia i Geopolityki w Regionie Eurazji." Jej badania koncentrują się na rynkach i geopolityce energetycznej w UE, byłym bloku sowieckim i Rosji. Jej obecne zainteresowania obejmują: 1) wykorzystanie gazu ziemnego jako narzędzia geoekonomicznego; 2) zbadanie sposobów wykorzystania eksportu LNG z USA w celu wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego; oraz 3) bezpieczeństwo energetyczne i transformacja energetyczna w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mikulska wpolpracuje rowniez z Instytutem Badań i Polityki Zagranicznej (Foreign Policy Research Institute) i prowadzi seminaria magisterskie z polityki energetycznej i geopolityki energetycznej na Uniwersytecie Pensylwanii (UPenn). Mikulska jest rowniez czlonkiem rady naukowej Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewcza w Rzeszowie. Jej prace naukowe ukazywały się w Journal of World Affairs, Orbis, European Journal of Political Research, Party Politics oraz Journal of Elections, Public Opinion and Party. Pisze także dla Hill, Forbes, Axios, The Conversation i Wall Street Journal. Mikulska mówi po polsku, angielsku, niemiecku,  persku (farsi) i rosyjsku. Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, zdobyla tytuł magistra stosunków międzynarodowych na University of Windsor w Kanadzie oraz tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Houston, USA.

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicz

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies". Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju". Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Od 2018 roku redaktor naczelny czasopisma naukowego "Energy Policy Studies". Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Samodzielny autor kilku monografii naukowych i ponad 60 artykułów naukowych. W 2022 roku nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Julian Wieczorkiewicz

Analityk ds. bezpieczeństwa energetycznego w Pionie Wyłaniających się Wyzwań Bezpieczeństwa NATO

Jest analitykiem bezpieczeństwa energetycznego, think tankerem i dyplomatą. Pracuje jako analityk ds. bezpieczeństwa energetycznego w Pionie Wyłaniających się Wyzwań Bezpieczeństwa NATO. W latach 2019-2023 Julian pracował jako oficer ds. Rosji w Pionie Spraw Politycznych i Polityki Bezpieczeństwa NATO. Wcześniej pracował jako dyplomata w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tym czasie (2014-2019) pracował w polskim przedstawicielstwie przy NATO. Pełnił również funkcję urzędnika ds. amerykańskich podczas pracy w siedzibie MSZ w Warszawie.  W latach 2013-2014 Julian pracował jako badacz w Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS), wiodącym think tanku z siedzibą w Brukseli. Zajmował się również wydarzeniami związanymi z energią, pracując dla Komisji Europejskiej w Brukseli i Algierii. Jest absolwentem Kolegium Europejskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest stypendystą Jamesa S. Dentona Transatlantic Fellow w Center for European Policy Analysis (CEPA). Publikował obszernie na temat rozwoju sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego oraz udzielił licznych wywiadów (np. dla Bloomberg TV lub Wall Street Journal) na te tematy.

Tomasz Jakubowski

Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar produkcji i rozwoju biznesu w Spółce GC Energy Sp. z o.o.

Absolwent elektrotechniki specjalność Elektroenergetyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz kierunku Electrotecnica e Computadores na Uniwersytecie w Porto. Dodatkowo ukończył studia MBA Energetyka, od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną. Pracował przy realizacji największych projektów branży energetycznej w Polsce, m.in. przy budowie bloków energetycznych Elektrowni Opole czy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice. W PKN ORLEN odpowiadał za realizację budowy bloku gazowo-parowego w Płocku  o mocy ok. 600 MWe (wartość Umowy ok 1,7 mld PLN). Przez ostatnie kilka lat w roli Dyrektora ds. Operacyjnych w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej w  Polskich Sieciach Elektroenergetycznych był odpowiedzialny za obszar techniczny oraz przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych w ramach portfela inwestycyjnego (portfel ok. 180 projektów o wartości 32 mld PLN). W ramach PSE był przewodniczącym Komitetu Sterującego projektu pod nazwą Harmony Link – budowy podmorskiego stałoprądowego połączenia HVDC między Polską a Litwą.

Dr Adama Nocoń

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Urządzeń OZE

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, Przedsiębiorca, Naukowiec z tytułem doktora nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako ekspert w spalaniu biomasy jest współautorem licznych prac naukowych i patentów z zakresu ograniczenia emisji pyłów w urządzeniach grzewczych.

Paweł Jarzębowski

Prezes Zarządu CEDRUS

Założyciel Firmy CEDRUS Sp. z o.o. Sp.k. gdzie zasiada na stanowisku prezesa zarządu. Jeden z Pionierów w dziedzinie zastosowania nowoczesnych rozwiązań i technologii do przetwarzania biomasy. Ponad 20 lat doświadczenia w zakresie realizacji licznych, również innowacyjnych projektów technologicznych. Wykonał wiele linii suszenia i granulacji. Członek zespołu badawczo-rozwojowego tworzenia innowacyjnych metod suszenia biomasy, odpadów i produktów ubocznych przemysłu owocowo- warzywnego.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa

Profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i optymalizacji procesów wytwarzania, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, pierwszy zastępca rektora w kadencji 2020–2024. W 1988 r. ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn, na obecnym Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i został zatrudniony w Zakładzie Technologii Maszyn, gdzie pracuje nieprzerwanie do dzisiaj.

W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2007 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Na podstawie postanowienia prezydenta RP z 28 lipca 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Działalność naukowo-badawcza prof. Jarosława Sępa skupia się wokół zagadnień związanych z dyscypliną inżynieria mechaniczna. Po objęciu funkcji prorektora Politechniki Rzeszowskiej aktywnie włączyła się w działania związane gospodarką wodorową. Uczestniczy miedzy innymi w tworzeniu Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Jest członkiem kilku organizacji, m.in. wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 2016 r.) - przewodniczy Sekcji Eksploatacji.

Brał udział w realizacji ponad 50 projektów naukowo-badawczych i prac zleconych przez podmioty zewnętrzne, jest autorem lub współautorem 30 ekspertyz i opinii. Otrzymał liczne nagrody rektora Politechniki Rzeszowskiej. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Pracowników Nauki. W 2016 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Aktualnie jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Autor 6 monografii i ponad 80 artykułów naukowych m.in.: _Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Energia - środowisko - klimat (2017), Energy Policy Transition - The Perspective of Different States (współautor 2017), Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu (2016)_.
Nauczyciel akademicki i dyplomata (m.in. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako 2017 - 2022, członek Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu 2017-2022.
Projekty badawcze w kraju i za granicą. Zainteresowania naukowo - badawcze: problematyka współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu, integracja europejska i polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji.

Edyta Stanek

Wiceprezes Zarządu ML System S.A., współzałożycielka i wiodący akcjonariusz Spółki ML System S.A.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku: Automatyka i Robotyka. Jest współzałożycielką Spółki ML System S.A. i jej wiodącym akcjonariuszem. Posiada doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu projektami (jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014), praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami z portfela badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta (B2B). Była odpowiedzialna za transformację Emitenta z firmy wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz za pozyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. W latach 2013-2015 pełniła funkcję Prezesa Zarządu ML System S.A. i odpowiedzialna była za zarządzanie wszystkimi obszarami działalności firmy. Do 30 listopada 2017 r. była kierownikiem transferu technologii w Spółce.

Twórca 6 patentów, 1 zgłoszenia patentowego i 1 wzoru użytkowego oraz autorką licznych artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki, a także członkiem Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W obu tych jednostkach pełni rolę Wiceprzewodniczącej. W  2022 r. znalazła się na   prestiżowej liście rankingu Forbes Women  „100 kobiet 2022 roku”. 

Tymoteusz Pruchnik

Prezes Zarządu Pol-Miedź Trans Sp. Z. o.o..

Prawnik, DBA– przez kila lat związany z Grupą Kapitałową PGNiG. Początkowo pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Komunikacji. W latach 2016-2023 r. Prezes Zarządu Gas-Trading S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje menadżerskie w instytucjach samorządowych i państwowych jak również w spółkach prawa handlowego. Działa w wielu różnych organizacjach pozarządowych pełniąc funkcje w organach zarządczych.

Jakub Dąbrowski

Dyrektor Marketingu Grupy Veolia w Polsce 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, absolwent Politechniki Gdańskiej. Autor publikacji m.in. w obszarze opłacalności inwestycji w OZE. Certyfikowany kierownik projektów, metodyk. W pracy zawodowej stawia na skuteczność, efektywność i innowacje. Jest autorem strategii rozwojowych firm sektora energetycznego, opracowuje i wdraża nowe produkty, prowadzi złożone projekty badawcze i analizy rynkowe, odpowiada za realizację strategii marketingowych.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w dużych firmach takich jak Grupa Orange, Grupa Energa czy Kompania Węglowa. Pracował także jako doradca zarządów dla sektora prywatnego małych i średnich przedsiębiorstw prowadząc przy tym własną działalność gospodarczą. Obecnie jest Dyrektorem Marketingu Grupy Veolia w Polsce oraz członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Dr Marcin Sienkiewicz

Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. Rynku Gazu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Z TGE związany od grudnia 2015 roku, gdzie odpowiada za rozwój giełdowego rynku gazu. Pracownik naukowy Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 do 2010 roku współpracował ekspercko w zakresie bezpieczeństwa narodowego
i energetycznego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz Kancelarią Prezydenta RP.
W latach 2016–2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

Wykładowca studium podyplomowego „Współczesne zagadnienia projektowania, budowy
i eksploatacji systemów gazociągowych”
na Politechnice Wrocławskiej. Autor ponad stu publikacji naukowych oraz opracowań eksperckich z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej współczesnych państw czy funkcjonowania międzynarodowych ryków energetycznych. Publicysta i recenzent „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych”, miesięcznika wydawanego przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Autor studium koncepcyjnego poświęconego utworzeniu w Polsce hubu gazowego.

Marcin Sienkiewicz jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych.

Wacław Gudowski

Królewski Instytut Technology - KTH, Sztokholm i w Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)

Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym - KTH, Sztokholm i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Wychowawca około 500 doktorów i magistrów fizyki reaktorowej, w tym wielu polskich absolwentów, Od połowy lat 70-ych prowadził badania w dziedzinie konstrukcji i zastosowań reaktorów wysokotemperaturowych oraz w bardzo innowacyjnej na tamte czasy dziedzinie zastosowania sztucznej inteligencji (AI) do sterowania reaktorami wyskotemperaturowymi. Od początku lat 80-tych prowadził bardzo aktywne badania naukowe stosując technikę rozpraszania neutronów. Prowadził eksperymenty na reaktorach w Studsvik (Szwecja) i w Instytucie Laue-Langevin (ILL) w Grenoble oraz na źródle spalacyjnym ISIS w Rutherford Laboratory (Wielka Brytania). W latach 1990-tych pracownik naukowo-badawczy w Narodowym Laboratiorium Los Alamos (LANL) w USA. Jeden z pionierów światowych badań nad podkrytycznymi systemami sterowanymi akceleratorem (ADS) dla transmutacji odpadów radioaktywnych i ekspert w dziedzinie reaktorów IV generacji. Pracuje nad rozwojem Małych Modularnych Reaktorów (SMR) W 1997 pracownik naukowy w Los Alamos National Laboratory i ekspert Departamentu Energii USA. W 2003 i 2005 - międzynarodowy ekspert Parlamentu Francuskiego w dziedzinie energetyki jądrowej i odpadów jądrowych. Koordynator trzech projektów europejskich w dziedzinie transmutacji i zarządzania odpadami radioaktywnymi oraz rozwoju nowych technologii jądrowych: IABAT, RED-Impact i Asia/Link. Expert w dzidzinie SMRów - malych modulowych reaktorów.

Prof. dr hab. inż. Daniel Słyś

Kierownik Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej PRz, Przewodniczący Rady Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka PRz

Od roku 2017 jest kierownikiem Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Politechniki Rzeszowskiej, a od roku 2019 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżyniera Środowiska, Górnictwo i Energetyka na Politechnice Rzeszowskiej. Był członkiem Rady Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (Słowacja) w kadencji 2018-2022. Członek Senatu Politechniki RzeszowskiejZainteresowania naukowe w szczególności skupiają się na zagadnieniach dotyczących rozwoju konstrukcji i metodologii projektowania innowacyjnych rozwiązań urządzeń i obiektów stosowanych w instalacjach i systemach infrastrukturalnych miast, zrównoważonej gospodarki wodnej, odzysku ciepła odpadowego i modelowania infrastruktury technicznej miast. Jest autorem i współautorem kilkunastu monografii naukowych i podręczników akademickich oraz licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych m.in. Science of the Total Environment, Energies, Journal of Hydrology, Energy, Journal of Clean Production, Energy and Buildings, Tunnelling and Underground Space Technology, Water Recycling and Water Management i Journal of Building Engineering. Jest autorem i współautorem blisko czterdziestu, a także kilkudziesięciu ich wdrożeń. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, rad programowych i komitetów naukowych konferencji. Jest promotorem siedmiu prac doktorskich w kraju i zagranicą z zakresu: oceny i zarządzania ryzykiem powodzi, modelowania systemów odwodnieniowych, retencji wód opadowych, optymalizacji innowacyjnych zbiorników kanalizacyjnych, odzysku ciepła odpadowego, generacji wodoru na potrzeby stabilizacji systemu energetycznego. Jego rozwiązania patentowe były wielokrotnie prezentowane i nagrodzone kilkudziesięcioma medalami i nagrodami na międzynarodowych wystawach wynalazków m.in. Brussels-Innova, International Exhibition of Inventions Geneva, Seoul International Invention Fair, Moscow International Salon of Inventions and Innivative TechnologiesW roku 2015 został uhonorowany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów honorowym medalem im. Tadeusza Sendzimira za działalność innowacyjną w zakresie inżynierii lądowej. Za działalność naukową i innowacyjną otrzymał kilkanaście nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej i nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. W roku 2011 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

 

Henning Gloystein

Director, Energy, Climate & Resources, Eurasia Group

Eurasia Group jest wiodącą na świecie firmą zajmującą się badaniami politycznymi i doradztwem, pomagającą firmom na całym świecie zarządzać ryzykiem i możliwościami wynikającymi z polityki.

Henning Gloystein jest starszym dyrektorem ds. energii, klimatu i zasobów naturalnych w Eurasia Group z siedzibą w Londynie. Zajmuje się ryzykiem geopolitycznym związanym z dostawami ropy naftowej i gazu ziemnego, przejściem z paliw kopalnych na energię odnawialną, a także ekologicznymi trendami przemysłowymi. Przed powrotem do Londynu w 2021 r. Henning przez siedem lat pracował w Singapurze, zajmując się wzrostem znaczenia Azji i Pacyfiku jako regionu o największym zużyciu zasobów naturalnych na świecie. Henning rozpoczął swoją karierę w analizie energetycznej w agencji cen towarowych Platts w 2007 roku, gdzie był odpowiedzialny za wycenę europejskich hurtowych rynków energii, gazu ziemnego i węgla. Henning uzyskał podwójny tytuł magistra historii, polityki oraz nauki i technologii na Uniwersytecie Humboldta i Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Katarzyna Pamuła-Wróbel

Dyrektor Działu Pomocy Publicznej Olesiński i Wspólnicy / Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2015 r. wykładowczyni Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Współautorka i współredaktorka książki „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia". Ekspertka wspierająca rozwój i wdrażanie prawa pomocy publicznej na Ukrainie, w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską na rzecz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.
Przez prawie 11 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej, gdzie przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu występowania pomocy publicznej oraz zapewnianiu jej zgodności z rynkiem wewnętrznym. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora departamentu pomocy publicznej w firmie doradczej Olesiński i Wspólnicy. Zawodowo zajmują ją istotne projekty, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), a także pomoc na energetykę oraz projekty badawczo-rozwojowe. W szczególności wspiera przedsiębiorców w realizacji projektów związanych z technologiami i infrastrukturą wodorową, OZE, rozwojem infrastruktury elektromobilności oraz CCUS.
Uczestniczyła w szeregu postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską, a także reprezentowała stronę polską w sprawach skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Z sukcesem prowadziła postępowania notyfikacyjne w sprawie IPCEI w sektorze bateryjnym oraz wodorowym, a także pomocy antykryzysowej, w tym tarcz finansowych PFR. Współtworzyła i komentowała prawo unijne oraz krajowe w obszarze pomocy publicznej.

Kmdr por. dr Rafał Andrzej Miętkiewicz

Adiunkt na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Doktor nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie), ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Absolwent AMW (2002) oraz Akademii Morskiej w Gdyni (studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kryzysowego). Oficer liniowy z kilkunastoletnim doświadczeniem na pokładach okrętów morskiej walki minowej, były dowódca ORP „Śniardwy” (645). Wykładowca akademicki na studiach wojskowych, kursach oraz studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański) i MBA (Collegium Civitas w Warszawie). Autor i współautor kilku monografii, podręczników akademickich i kilkudziesięciu artykułów, ogólnodostępnych raportów i analiz. Komentator publikujący na łamach portali branżowych (portalstoczniowy, biznesaert, balticwind.eu). Aktywny uczestnik programu Erasmus +. Uczestnik europejskich i narodowych programów badawczych (DAIMON, EU Interreg South Baltic, SABUVIS). Jego zainteresowania naukowe związane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii autonomicznych (bezzałogowych) w działaniach na morzu. Istotną rolę w badaniach zajmują kwestie bezpieczeństwa morskiego państwa oraz bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw surowców strategicznych oraz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej na polskich obszarach morskich.

Kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Absolwent studiów magisterskich z zakresu nawigacji i uzbrojenia okrętowego oraz studiów podyplomowy z zakresu hydrografii na Wydziale Nawigacji Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Słuchacz studiów podyplomowych „Morska Energetyka Wiatrowa" na Politechnice Gdańskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie okrętowe na które składała się służba na okrętach rakietowych, korwecie i fregacie oraz uprawnienia oficera wachtowego floty cywilnej. Obecnie doktorant i starszy wykładowca w Katedrze Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW. Obszar zainteresowań obejmuje rozwój morskiej energetyki wiatrowej na obszarach morskich RP, elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się również na wpływie wdrażanych nowoczesnych technologii energetycznych na poziom bezpieczeństwa narodowego. Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I.Łukasiewicza. Uczestnik „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska (Grupa robocza nr 2: Badania i rozwój). Autor opracowań i analiz dotyczących sektora energetycznego. Zastępca redaktora naczelnego Energy Policy Studies. Uczestnik projektu NATO SAS-163 (Energy Security in the Era of Hybrid Warfare) oraz współpracownik NATO Energy Security Centre of Excellence w Wilnie.

Kontakt: tchyla@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-3489-1185

Tomasz Paszkiewicz

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa PERN

Tomasz Paszkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego, miedzy innymi w zakresie zarządzania projektami strategicznymi dla polskiej gospodarki oraz korporacji międzynarodowych, a także audytu wewnętrznego w zakresie ciągów produkcyjnych, logistycznych i zakupów, zarządzania zmianą. Pracując w PKN Orlen S.A. na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa współpracował z instytucjami państwowymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa sektora paliwowego, zwalczania szarej strefy. Jako Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej Grupy Azoty S.A.  był odpowiedzialny za obszar kontroli wewnętrznej całej Grupy Kapitałowej Azoty, za proces centralizacji funkcji kontrolnej oraz zmniejszenie ryzyk operacyjnych Spółki poprzez wykorzystanie informacji z kontroli.

 

Tomasz Jamróz

Dyrektor w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ

Magister stosunków międzynarodowych SGH oraz japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny metod ilościowych w analizie rynków finansowych na SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Departamencie Azji i Pacyfiku, Biurze Polskim w Tajpej, Konsulacie Generalnym w Szanghaju oraz w Ambasadzie RP w Tokio.

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

Od 2018 prezes zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych DISE.W latach 2016-2021 wiceprezydent Pracodawców RP. W latach 2018-20 prezes zarządu PILE ELBUD SA. W latach 2016–19 – członek Rady Dyrektorów, EURELECTRIC. W latach 2015-16 – prezes zarządu, TAURON Polska Energia SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA.W latach 2008-2015 i 2020 dyrektor wykonawczy w Fortum, Heating & Cooling, Poland and Baltics. Z wykształcenia magister ekonomii oraz magister prawa – absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dorota Jeziorowska

Dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Aktualnie kończy również studia magisterskie na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz realizuje pracę doktorską na AGH w Krakowie. 

Od 2012 r. prowadziła działalność naukową w obszarze energetyki, współpracując m.in. z IGSMiE PAN. Od 2015 r. jej działalność zawodowa skupiała się na obszarze regulacji w energetyce. W tym czasie pracowała w administracji rządowej (w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych), odpowiadając za obszary ciepłownictwa i kogeneracji.

Prowadziła m.in. prace legislacyjne w zakresie przepisów taryfowych dla ciepła oraz proces notyfikacji do Komisji Europejskiej mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zajmowała się również procesami legislacyjnymi wprowadzającymi system wsparcia CHP do porządku prawnego oraz zapewniającymi jego właściwe funkcjonowanie. Brała udział w negocjacjach dokumentów w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej na forum UE oraz w pracach nad ich implementacją do prawodawstwa krajowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach branży energetycznej funkcjonujących w obszarach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ich przesyłu i dystrybucji (PGE Energia Ciepła S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.). Zajmowała się tematyką regulacji oraz rynku ciepła.

Jest również autorką kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych w zakresie energetyki w tym: ciepłownictwa, kogeneracji, efektywności energetycznej i problematyki transformacji energetycznej oraz górnictwa. 

Od września 2022 r. Dorota Jeziorowska pełni funkcję Dyrektora Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Marcin Cabak

Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa w grupie kapitałowej ONICO S.A.

Pan Marcin Cabak jest byłym funkcjonariuszem służb właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego z 25-letnim stażem w organach ścigania. Przez niemal 15 ostatnich lat służby pełnił wysokie stanowiska kierownicze. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany przez najwyższe władze państwowe w uznaniu za osiągane wyniki.

Od kilku lat Pan Marcin Cabak prowadzi działalność gospodarczą koncentrując się na świadczeniu usług w zakresie zarządzania bezpieczeństwem korporacyjnym i cyberbezpieczeństwem, a także wywiadu gospodarczego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ponadto Pan Cabak jest doświadczonym specjalistą, certyfikowanym rzeczoznawcą i wieloletnim biegłym sądowym w obszarze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

Obecnie Pan Marcin Cabak pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. bezpieczeństwa w grupie kapitałowej Onico S.A., w strukturze której działa sponsor wspierający spółka Alpetrol – operator dwóch terminali gazowych LPG w porcie morskim w Gdyni oraz w miejscowości Planta w pobliżu przejścia granicznego Siemianówka-Swisłocz.

Publiczne dossier kandydata znajduje się na profilu w portalu społecznościowym LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/in/marcin-cabak/.

Klaudia Rosińska

Adiunkt w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz ekspert ds. przeciwdziałania dezinformacji w NASK

Medioznawca, pedagog, teolog. Adiunkt w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz ekspert ds. przeciwdziałania dezinformacji w NASK Państwowym Instytucie Badawczym. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących obszarów: analiza jakościowa przekazów medialnych, techniki manipulacji w mediach, podatność na dezinformację w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz edukacja medialna, a zwłaszcza budowanie kompetencji informacyjnych w społeczeństwie obywatelskim. Autorka książki „Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie" oraz artykułów naukowych na temat psychologicznej podatności na dezinformację..

Mateusz Kubiak

Partner zarządzający w firmie doradczej Esperis.

Posiada wieloletnie doświadczenie analityczne i konsultingowe; doradzał przy realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych w Polsce w sektorze szeroko rozumianej energetyki. Jest współautorem rekomendacji mechanizmu wsparcia rozwoju rynku wodoru w Polsce, jaka została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska RP. Stale współpracuje m.in. z amerykańskim think-tankiem Jamestown Foundation czy polskim Emerging Futures Institute.

Marek Ustrobiński

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

Inżynier budownictwa. Ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Przez 16 lat był wiceprezydentem Rzeszowa. Odpowiadał za inwestycje miejskie i miejską infrastrukturę. W tym czasie Rzeszów realizował setki inwestycji dofinansowywanych przez Unię Europejską. Stworzono m. in. nowoczesny system uzdatniania wody, rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Znacznie usprawniono system komunikacyjny Rzeszowa, powstało wiele nowych budynków użyteczności publicznej m. in.: szkół, przedszkoli, hal sportowych. Rzeszów został skomunikowany z autostradą A4 i trasą szybkiego ruchu S19. Zmieniono strukturę taboru komunikacji miejskiej. Rzeszów był pierwszym miastem w Polsce, w którym większość miejskich autobusów jest zasilana gazem ziemnym. Po ulicach jeżdżą także autobusy elektryczne.

Większość miejskich inwestycji w wielu branżach w tym drogowej, energetycznej, informatycznej czy sanitarnej było nadzorowanych i koordynowanych przez wiceprezydenta Marka Ustrobińskiego.

Zarządzane przez Marka Ustrobińskiego MPWiK Rzeszów lokuje się wśród liderów w dziedzinie korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka posiada farmy fotowoltaiczne o powierzchni 4,5 hektara, buduje mniejsze instalacje na budynkach należących do firmy. Produkuje energię elektryczną i cieplną z biogazu wykorzystując proces kogeneracji. Rzeszowski MPWiK rozpoczął produkcję polepszacza gleby z osadów ściekowych.

Zanim Marek Ustrobiński objął funkcję wiceprezydenta Rzeszowa pracował m. in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów.

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracownik Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Obszary zainteresowań naukowych: kulturowe uwarunkowania polityk zrównoważonego rozwoju, kultura gospodarcza, międzynarodowe stosunki kulturowe, filozofia i socjologia zmian cywilizacyjnych, bezpieczeństwo kulturowe.

Dr Rafał Zgorzelski

Przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzanie Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, posiada również tytuł Executive MBA oraz DBA. Doświadczenia zawodowe zdobywał między innymi w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. ds. strategii i logistyki Grupa PKP. Przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK.

Dr Honorata Nyga-Łukaszewska

Szkoła Główna Handlowa

Ekonomistka, adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki światowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Recenzentka międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, dyplomacją gospodarczą i ekonomią międzynarodową.

Kontakt: hlukaszewska@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0003-1615-9991

Dr Michał Paszkowski

Starszy analityk w Zespole Bałtyckim, Instytut Europy Środkowej 

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ukończył Wydział Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (doktorat) oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (studia podyplomowe). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, myśli politycznej oraz partii politycznych w Polsce. Autor licznych artykułu naukowych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego.

Dr Bożena Horbaczewska

Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Wykładowca akademicki z ekonomii i finansów, autorka i współautorka ponad 30 artykułów naukowych i ekspertyz, w tym w zakresie ekonomicznych i finansowych zagadnień energetyki jądrowej oraz modeli biznesowych. Kierownik Studiów Podyplomowych Energetyka Jądrowa w SGH. Niezależny konsultant Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Autorka Raportu o modelach biznesowych w energetyce jądrowej, przygotowanego dla DEJ MKiŚ. Współautorka Modelu SaHo. Laureatka Nagrody indywidualnej I-go stopnia przyznanej przez Rektora SGH za osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój nauki. Członek Zespołu ds. Transformacji Energetycznej w UN Global Compact Network Poland.

Dr inż. Jarosław Hercog

Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju Instytutu Energetyki - Instytutu Badawczego

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, na którym ukończył studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalizacji energetyka cieplna, a następnie uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie mechanika. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej pn. „Systemy Zarządzania i Nowe Technologie w Energetyce i Ciepłownictwie" oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie pn. „Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń". W Instytucie Energetyki pracuje od maja 2008 r. Do 2022 r. związany ściśle z Zakładem Procesów Cieplnych Instytutu Energetyki. W latach 2015-2017 oraz w roku 2022 był Członkiem Rady Naukowej IEn. Uczestnik stażów zagranicznych w International Flame Research Foundation, Livorno, Włochy oraz w Universität Stuttgart, Institute of Combustion and Power Plant Technology, Stuttgart, Niemcy. Uczestnik i kierownik ponad 25 projektów B+R dofinansowanych ze środków KE, NCBR, MNiSW, MEiN, KBN oraz ponad 20 prac zleconych z przemysłu. Współautor ponad 40 publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych. Zainteresowania badawcze wiąże z: niskoemisyjnymi technologiami spalania, katalitycznymi i niekatalitycznymi metodami redukcji NOx, technologiami wychwytu, utylizacji i/lub sekwestracji CO2, dekarbonizacją przemysłu, produkcją i wykorzystaniem energetycznym i przemysłowym wodoru i jego nośników.

Dr Konrad Popławski

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Koordynator projektu "Powiązania gospodarcze w regionie". W latach 2020-2022 kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego, a wcześniej wieloletni analityk ds. gospodarki Niemiec. Autor wielu analiz i kilkunastu dłuższych opracowań dotyczących gospodarki Europy Środkowej i Niemiec. Koordynator i autor w międzynarodowych projektach badawczych w ramach konsorcjum think-tanków Grupy Wyszehradzkiej przygotowujących ekspertyzy dla resortów dyplomacji tych krajów. Obronił z wyróżnieniem doktorat w Szkole Głównej Handlowej z rozprawą pt. „Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro".

Dr Maximilian Piekut, LLM

Zastępca Kierownika Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin Wydziału Prawa i Administracji UW

Jest kierownikiem lub zastępcą kierownika grantów MNiSW oraz NAWA - Dialog, Ster, Welcome to Poland. Odbył staże naukowe w China University of Political Science and Law oraz w Southwest University of Political Science and Law w Chinach. Oprócz działalności naukowej, Maximilian praktykuje prawo w kancelarii SSW Pragmatic Solutions w departamencie prawa energetycznego i surowców naturalnych. Zdobył również doświadczenie zawodowe w PGNIG S.A. oraz w ówczesnym Ministerstwie Środowiska.

Dr inż. Sławomir Stec

Ekonomista, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ekspert ds. innowacji i innowacyjności. Ekspert ds. transferu technologii. Ekspert w Komisji Oceny Projektów (w tym Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ekspert w Komisji Oceny Projektów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej). Ekspert ds. Strategii rozwoju lokalnego kierowana przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Ekspert w Rzeszowskim Ośrodku Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W latach 2017 – 2019 był Dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2015 – 2016 pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle. Autor oraz współautor 70 publikacji.

Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze wpływu innowacji na bezpieczeństwo energetyczne samorządów.

Kontakt: sstec@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-5645-7507

Funkcja: Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Dr Karolina Wojtasik

Ekspert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Biegły sądowy, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, wiceprezes ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego (PTBN). Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, zwłaszcza w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa fizycznego i osobowego. Autorka książek pt. „Anatomia zamachu. O strategii i taktyce terrorystów”, „Ścieżki radykalizacji dżihadystycznej”; współautorka książki pt. „Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku” i wielu innych publikacji związanych z terroryzmem oraz bezpieczeństwem i budowaniem odporności infrastruktury krytycznej. Twórca kanału popularnonaukowego ANATOMIA ZAMACHU na YouTube.

 

Dr Jarosław Cymerski

Adiunkt Wydziału Humanistycznego Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, gdzie uzyskał stopień Master of Business Administration. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa w stopniu pułkownika. Adiunkt Wydziału Humanistycznego Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Członek Rady Naukowo-Technicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego.

Dr Marcin Marszałek

Radca prawny, wykładowca, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Od 2000 roku prawnik i doradca w sektorze energetycznym oraz sektorze produkcji przemysłowej. Specjalizuje się w strategicznych i operacyjnych zagadnieniach obszaru prawnego przedsiębiorstw (międzynarodowych, produkcyjnych i energetycznych), opracowywaniu i negocjowaniu umów, opracowywaniu rozwiązań prawnych i modeli biznesowych (w tym kooperacji gospodarczej), analizą i zarządzaniem ryzykiem prawnym. Łączy wiedzę prawniczą z ekonomiczną i biznesową.

Łukasz Antas

Ekspert w zakresie oceny ryzyka niefinansowego dla dużych projektów infrastrukturalnych na rynku gazu i energii

Ma ponad 15 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa strategicznego, regulacyjnego i business intelligence dla firm rynku gazowego i energetycznego. Doradzał w kluczowych, strategicznych projektach infrastrukturalnych w Polsce w sektorze gazu i energii, np. Baltic Pipe.

Mariusz Błasiak

Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Inżynier leśnik z wieloletnim doświadczeniem pracy na wszystkich poziomach organizacyjnych. W latach 2003-2012 naczelnik Wydziału Informatyki w DGLP w Warszawie, od roku 2014 odpowiada za realizację przedsięwzięć rozwojowych Lasów Państwowych.

Michał Niewiadomski

Założyciel Energy Club / dziennikarz zajmujący się tematyką energii i klimatu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Nauki Polityczne), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Handel ze Wschodem) i Politechniki Warszawskiej (Energetyka odnawialna dla biznesu). Związany z mediami od blisko trzech dekad. Pracował w Rozgłośni Harcerskiej/Radiostacji, Polskim Radiu, TVN CNBC i Rzeczpospolitej. Od 15 lat zajmuje się tematyką energii i klimatu. Założyciel Klubu Energetycznego, który organizuje ekskluzywne spotkania branży energetycznej z administracją. Organizator konferencji: nuclearconference.pl / HydrogenConference.pl / EnergyInnovationDay.pl 

Osobowość roku 2021 przyznana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

Analityk sektora energetycznego. Wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Janusz Rosiek 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie (UEK). Od 1994 roku związany zawodowo z tą uczelnią, najpierw jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i modelowania procesów i zjawisk zachodzących w jego ramach. Autor/współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz realizator kilkunastu projektów naukowo-badawczych z tego zakresu. Od roku 2016 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora UEK ds. Ośrodka Badań Europejskich im. J. Retingera, natomiast od roku 2017 funkcję Opiekuna Koła Naukowego Analiz Makroekonomicznych (KNAM).

Dr hab. Agnieszka Pilarska, prof. UPP 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, doktor nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej, od 2013 roku zatrudniona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 2019 roku doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, obecnie zajmuje stanowisko profesora uczelni Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół: metod biologicznego zagospodarowania odpadów organicznych, badań biochemicznego potencjału metanogennego substratów dla biogazowni, optymalizacji procesu wytwarzania metanu oraz oceny funkcjonalnej społeczności mikrobiologicznych w aspekcie potencjału biodegradacyjnego

Rafał Kozieł

Inżynier elektryk, absolwent Wydziału EAIiB Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Od 2012 roku zdobywał doświadczenie projektując i nadzorując produkcję rozdzielnic dla energetyki zawodowej. Lider wielu projektów szaf sterowniczych dla turbin wiatrowych onshore i offshore. Ostatnie kilka lat jako kierownik zespołu inżynierów. Od 2022 roku na stanowisku Eksperta Technicznego w SMA Solar Technology, wiodącego producenta inwerterów fotowoltaicznych, magazynów energii i kompletnych systemów zarządzania energią. Prywatnie szczęśliwy ojciec dwóch córek i pasjonat turystyki.