Dominik P. Jankowski

Ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata, think-tanker. Obecnie doradca polityczny w Gabinecie Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga

Polski ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata, think-tanker. Obecnie doradca polityczny w Gabinecie Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga, odpowiedzialny m.in. za kwestie bezpieczeństwa energetycznego. W latach 2018-2022 pełnił funkcję doradcy politycznego i kierownika Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. Doświadczony negocjator – w ostatnich latach prowadził negocjacje nad m.in. pierwszym w historii NATO planem działań w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego (_Climate Change and Security Action Plan_), możliwością rozbudowy systemu paliwowego NATO (_NATO Pipeline System_) na wschodnią flankę Sojuszu oraz raportami energetycznymi na szczyty NATO w Londynie (2019), Brukseli (2021) oraz Madrycie (2022). Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Uniwersytetu Harvarda (2021-2022 Arms Control Negotiation Academy – ACONA), Akademii Sztuki Wojennej (2010) oraz Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (2009). W 2013 r. prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy). W 2019 r. był stypendystą think-tanku CEPA w Waszyngtonie (James S. Denton Transatlantic Fellowship). Regularnie współpracuje z najważniejszymi think-tankami na świecie (m.in. MSC, GMF, ACUS, RAND, CSIS, IISS, SWP, DGAP). Autor ponad 250 publikacji, które wydano w 20 państwach na świecie. Wybrane publikacje: “NATO in the Era of Unpeace: Defending Against Known Unknowns” (Instytut Europy Środkowej, Lublin-Bruksela, 2021), “NATO and the Future of Arms Control” (NATO Defense College, Rzym, 2021), “Russia and the Technological Race in an Era of Great Power Competition” (CSIS, Waszyngton, 2021), “Enhancing energy security on NATO’s eastern flank: the case of the NATO Pipeline System” (Instytut Polityki Energetycznej, Rzeszów, 2022). Wykładowca zarówno w Polsce (KSAP, ASzWoj, SGH), jak i zagranicą (m.in. Niemcy, Portugalia, Węgry, Gruzja, Belgia).

Dawid Cycoń

Prezes Zarządu, współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Spółki ML System S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Specjalności Zarządzanie Produkcją. Przez 12 lat piastował samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak: Optimus S.A., FAKRO Sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska Sp. z o.o.

Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML System S.A., która w  czerwcu 2018 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Spółce ML System S.A. pełni również funkcję Dyrektora Generalnego. Jest odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów w oparciu o  transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System S.A. Twórca 11 patentów, 3 zgłoszeń patentowych oraz 6  wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Od 2019 r. jest Członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, a od 2020 r. Członkiem Rady Gospodarczej Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Laureat nagrody przyznawanej przez Polską Radę Biznesu w kategorii ‘Wizja i Innowacje’ oraz szeregu nagród za rozwój Spółki ML System S. A., w tym m. in.: Spółka Roku z  indeksu sWIG80, Giełdowa Spółka Roku, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, European Leadership Awards.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Nadzoruje tematykę wdrażania funduszy unijnych w ramach programów: Rozwoju Społecznego, Polski Wschodniej oraz Programów Regionalnych. Do jej obowiązków należy także koordynacja wdrażania nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności). Wcześniej pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej. Od przeszło kilkunastu lat zajmuje się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i kwestiami samorządów.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa

Profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i optymalizacji procesów wytwarzania, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, pierwszy zastępca rektora w kadencji 2020–2024. W 1988 r. ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn, na obecnym Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i został zatrudniony w Zakładzie Technologii Maszyn, gdzie pracuje nieprzerwanie do dzisiaj.

W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2007 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Na podstawie postanowienia prezydenta RP z 28 lipca 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Działalność naukowo-badawcza prof. Jarosława Sępa skupia się wokół zagadnień związanych z dyscypliną inżynieria mechaniczna. Po objęciu funkcji prorektora Politechniki Rzeszowskiej aktywnie włączyła się w działania związane gospodarką wodorową. Uczestniczy miedzy innymi w tworzeniu Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Jest członkiem kilku organizacji, m.in. wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 2016 r.) - przewodniczy Sekcji Eksploatacji.

Brał udział w realizacji ponad 50 projektów naukowo-badawczych i prac zleconych przez podmioty zewnętrzne, jest autorem lub współautorem 30 ekspertyz i opinii. Otrzymał liczne nagrody rektora Politechniki Rzeszowskiej. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Pracowników Nauki. W 2016 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Aktualnie jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Edyta Stanek

Wiceprezes Zarządu ML System S.A., współzałożycielka i wiodący akcjonariusz Spółki ML System S.A.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku: Automatyka i Robotyka. Jest współzałożycielką Spółki ML System S.A. i jej wiodącym akcjonariuszem. Posiada doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu projektami (jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014), praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami z portfela badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta (B2B). Była odpowiedzialna za transformację Emitenta z firmy wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz za pozyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. W latach 2013-2015 pełniła funkcję Prezesa Zarządu ML System S.A. i odpowiedzialna była za zarządzanie wszystkimi obszarami działalności firmy. Do 30 listopada 2017 r. była kierownikiem transferu technologii w Spółce.

Twórca 6 patentów, 1 zgłoszenia patentowego i 1 wzoru użytkowego oraz autorką licznych artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki, a także członkiem Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W obu tych jednostkach pełni rolę Wiceprzewodniczącej. W  2022 r. znalazła się na   prestiżowej liście rankingu Forbes Women  „100 kobiet 2022 roku”. 

Tomasz Młynarski, dr hab., prof. UJ

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Autor 6 monografii i ponad 80 artykułów naukowych m.in.: _Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Energia - środowisko - klimat (2017), Energy Policy Transition - The Perspective of Different States (współautor 2017), Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu (2016)_.
Nauczyciel akademicki i dyplomata (m.in. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako 2017 - 2022, członek Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu 2017-2022.
Projekty badawcze w kraju i za granicą. Zainteresowania naukowo - badawcze: problematyka współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu, integracja europejska i polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji.

Maciej Kołaczkowski

World Economic Forum

W Światowym Forum Ekonomicznym w Genewie buduje nowy segment skupiający się na zaawansowanych rozwiązaniach energetycznych takich jak czysty wodór, SAF, nowe nuklearne, składowanie energii, zarządzanie popytem i śladem węglowym. Wcześniej w Forum prowadzący sektor ropy i gazu. Uprzednio w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w negocjacje dostaw gazu, budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz współpracę energetyczną w UE i regionie. Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategią handlową i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Mannheim, SGH i w Genewie. Członek Rady Nadzorczej w Bogliasco Foundation. 

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Politolog, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”. Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce energetycznej państwa.

Dr hab. Agnieszka Pilarska, prof. UPP 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, doktor nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej, od 2013 roku zatrudniona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 2019 roku doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, obecnie zajmuje stanowisko profesora uczelni Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół: metod biologicznego zagospodarowania odpadów organicznych, badań biochemicznego potencjału metanogennego substratów dla biogazowni, optymalizacji procesu wytwarzania metanu oraz oceny funkcjonalnej społeczności mikrobiologicznych w aspekcie potencjału biodegradacyjnego

Kmdr por. dr Rafał, Andrzej Miętkiewicz

Adiunkt na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Doktor nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie), ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Absolwent AMW (2002) oraz Akademii Morskiej w Gdyni (studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kryzysowego). Oficer liniowy z kilkunastoletnim doświadczeniem na pokładach okrętów morskiej walki minowej, były dowódca ORP „Śniardwy” (645). Wykładowca akademicki na studiach wojskowych, kursach oraz studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański) i MBA (Collegium Civitas w Warszawie). Autor i współautor kilku monografii, podręczników akademickich i kilkudziesięciu artykułów, ogólnodostępnych raportów i analiz. Komentator publikujący na łamach portali branżowych (portalstoczniowy, biznesaert, balticwind.eu). Aktywny uczestnik programu Erasmus +. Uczestnik europejskich i narodowych programów badawczych (DAIMON, EU Interreg South Baltic, SABUVIS). Jego zainteresowania naukowe związane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii autonomicznych (bezzałogowych) w działaniach na morzu. Istotną rolę w badaniach zajmują kwestie bezpieczeństwa morskiego państwa oraz bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw surowców strategicznych oraz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej na polskich obszarach morskich.

Marek Ustrobiński

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

Inżynier budownictwa. Ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Przez 16 lat był wiceprezydentem Rzeszowa. Odpowiadał za inwestycje miejskie i miejską infrastrukturę. W tym czasie Rzeszów realizował setki inwestycji dofinansowywanych przez Unię Europejską. Stworzono m. in. nowoczesny system uzdatniania wody, rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Znacznie usprawniono system komunikacyjny Rzeszowa, powstało wiele nowych budynków użyteczności publicznej m. in.: szkół, przedszkoli, hal sportowych. Rzeszów został skomunikowany z autostradą A4 i trasą szybkiego ruchu S19. Zmieniono strukturę taboru komunikacji miejskiej. Rzeszów był pierwszym miastem w Polsce, w którym większość miejskich autobusów jest zasilana gazem ziemnym. Po ulicach jeżdżą także autobusy elektryczne.

Większość miejskich inwestycji w wielu branżach w tym drogowej, energetycznej, informatycznej czy sanitarnej było nadzorowanych i koordynowanych przez wiceprezydenta Marka Ustrobińskiego.

Zarządzane przez Marka Ustrobińskiego MPWiK Rzeszów lokuje się wśród liderów w dziedzinie korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka posiada farmy fotowoltaiczne o powierzchni 4,5 hektara, buduje mniejsze instalacje na budynkach należących do firmy. Produkuje energię elektryczną i cieplną z biogazu wykorzystując proces kogeneracji. Rzeszowski MPWiK rozpoczął produkcję polepszacza gleby z osadów ściekowych.

Zanim Marek Ustrobiński objął funkcję wiceprezydenta Rzeszowa pracował m. in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów.

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracownik Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Obszary zainteresowań naukowych: kulturowe uwarunkowania polityk zrównoważonego rozwoju, kultura gospodarcza, międzynarodowe stosunki kulturowe, filozofia i socjologia zmian cywilizacyjnych, bezpieczeństwo kulturowe.

dr Honorata Nyga-Łukaszewska

Ekonomistka, adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki światowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Recenzentka międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, dyplomacją gospodarczą i ekonomią międzynarodową.

Kontakt: hlukaszewska@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0003-1615-9991

Płk dr Andrzej Lis

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP

Płk dr Andrzej Lis jest Dyrektorem Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Artylerii Polowej w Toruniu (1999) oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2006). Służył w artylerii polowej i jednostkach logistycznych. Płk Lis łączy karierę wojskową z rozwojem naukowym. Ukończył studia magisterskie z zakresu Business Administration na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu(2001) oraz filologię angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013). Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2007) za rozprawę na temat procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu obronnego. Jest doświadczonym wykładowcą i badaczem w dziedzinie nauk o zarządzaniu, koncentrującym swoje zainteresowania na zagadnieniach zarządzania strategicznego i przywództwa, zarządzania wiedzą oraz logistyki wojskowej. Jest autorem ponad 150 prac opublikowanych w wysokiej jakości czasopismach naukowych oraz wygłosił referaty na ponad 60 krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych. Między innymi był gościem konferencji NATO Operations Research and Analysis Conference, NATO International Concept Development & Experimentation Conference, NATO Lessons Learned Conference oraz U.S. Joint Lessons Learned Conference. Od 2019 roku płk Lis jest jednym z kierowników projektów koordynujących z ramienia Szefa Sztabu Generalnego WP kampanię analiz strategicznych NUP 2X35 oraz międzynarodową konferencję naukową GlobState. Posiada doświadczenie akademickie jako adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (AACSB Accredited).

dr Konrad Popławski

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Koordynator projektu "Powiązania gospodarcze w regionie". W latach 2020-2022 kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego, a wcześniej wieloletni analityk ds. gospodarki Niemiec. Autor wielu analiz i kilkunastu dłuższych opracowań dotyczących gospodarki Europy Środkowej i Niemiec. Koordynator i autor w międzynarodowych projektach badawczych w ramach konsorcjum think-tanków Grupy Wyszehradzkiej przygotowujących ekspertyzy dla resortów dyplomacji tych krajów. Obronił z wyróżnieniem doktorat w Szkole Głównej Handlowej z rozprawą pt. „Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro".

Janusz Rosiek 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie (UEK). Od 1994 roku związany zawodowo z tą uczelnią, najpierw jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i modelowania procesów i zjawisk zachodzących w jego ramach. Autor/współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz realizator kilkunastu projektów naukowo-badawczych z tego zakresu. Od roku 2016 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora UEK ds. Ośrodka Badań Europejskich im. J. Retingera, natomiast od roku 2017 funkcję Opiekuna Koła Naukowego Analiz Makroekonomicznych (KNAM).

Michał Niewiadomski

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Nauki Polityczne), Szkoły Głównej Handlowej (Handel ze Wschodem) Politechniki Warszawskiej (Energetyka odnawialna dla biznesu), związany z mediami od blisko trzech dekad. Pracował w Rozgłośni Harcerskiej/Radiostacji, Polskim Radiu, TVN CNBC, Rzeczpospolitej. Od 15 lat zajmuje się tematyką energetyczną i klimatyczną. Założyciel Klubu Energetycznego który organizuje ekskluzywne spotkania branży energetycznej z administracją. Organizator konferencji nuclearconference.pl [11] hydrogenconference.pl [12] energyinnovayionday.pl [13] Osobowość roku 2021 przyznana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

Analityk sektora energetycznego. Wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w VIII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" potwierdzili: