[STRONA ARCHIWALNA – VIII edycja Konferencji 2023]


Artykuły naukowe, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych.

Organizatorzy Konferencji po konsultacjach z Członkami Komitetu Naukowego zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów do publikacji w wybranych czasopismach naukowych. Procedura recenzji realizowana jest przez każde czasopismo stosownie do informacji zawartych na stronach internetowych czasopism naukowych.

Opłata za publikację artykułu naukowego BEZ UDZIAŁU w Konferencji: 300 zł brutto (243,90 zł netto).

  • 9 września 2023 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (II tura)

Artykuły naukowe należy przesyłać do dr Marii Kubackiej na adres e-mail: mkubacka@instytutpe.pl


Czasopisma naukowe współpracujące w ramach VIII Konferencji:


 

 

FIPR 2023 BANERY_WWW 2.cdr18 twitter 1500x500