[STRONA ARCHIWALNA – VIII edycja Konferencji 2023]


 Księga Posterów – VIII Konferencja IPE 2023 (PDF) 


29 maja 2023 r. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza przeprowadził Sesję Posterową w formule online w ramach VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.


Sesja posterowa to część Konferencji, polegająca na przedstawieniu w formie graficznej (tj. plakatu naukowego) najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia. Prezentacja taka umożliwia bieżącą wymianę poglądów oraz wskazówek, prowadzoną z osobami uczestniczącymi w niej w roli widzów. Integralną częścią tego wydarzenia jest Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.


W tegorocznej edycji wyłoniono trzech laureatów:

I miejsce

Synteza i właściwości katalizatorów na bazie surowców odnawialnych do produkcji wodoru

  • Denys Suprun – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych
  • Natalia Łukasik – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych
II miejsce

Transformacja energetyczna. Konkluzje ze studium przypadku Polski na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

  • mgr inż. Bartosz Sobik – Szkoła Doktorska, SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
III miejsce

Siloksany mikrozanieczyszczeniem biogazu

  • mgr inż. Magda Podgórska – Polska Spółka Gazownictwa / Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  • mgr inż. Piotr Narloch – Polska Spółka Gazownictwa / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Ważne dokumenty dot. sesji posterowej 


 

SESJA POSTEROWA (5)