[STRONA ARCHIWALNA – VIII edycja Konferencji 2023]


 W dniu 7 września 2023 r. ukazała się Księga abstraktów VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” (11-12.09.2023 r.). Celem publikacji jest umieszczenie w jednym miejscu streszczeń artykułów naukowych oraz opisów prac prezentowanych podczas VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem.


 KSIĘGA ABSTRAKTÓW – VIII Konferencja IPE Rzeszów 2023 (PDF) 


REDAKCJA: Jakub Prugar

ISBN: 978-83-958517-7-3

WYDAWCA:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Inkubator Technologiczny 4, Jasionka 954E
36-002 Jasionka

www.instytutpe.pl
wydawnictwo@instytutpe.pl
biuro@instytutpe.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: ksiega@instytutpe.pl, jprugar@instytutpe.pl


Dokumenty:
Regulamin Księgi Abstraktów 2023
Formatka Księgi Abstraktów 2023
Wytyczne Księga Abstraktów 2023

Kontakt: ksiega@instytutpe.pl

Archiwalne edycje Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Księga Abstraktów VII Konferencji 2022

Księga Abstraktów VI Konferencji 2021

Księga Abstraktów V Konferencji 2020 

Księga Abstraktów IV Konferencji 2019