[STRONA ARCHIWALNA – VIII edycja Konferencji 2023]


Od kilku lat podczas konferencji wręczana jest Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza dla osób oraz instytucji szczególnie zasłużonych w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego.

W dniu 8 maja 2023 r. w Sali Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody. Podczas posiedzenia przedstawiono kandydatury do tegorocznej nagrody oraz przeprowadzono głosowanie. Wyniki głosowania, które wyłoniły laureata zostaną ogłoszone w pierwszym dniu Konferencji.


W poprzednich latach Nagrodę otrzymali:

 • VII edycja Konferencji – Dainius Kreivys, Minister Energetyki Litwy za dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego oraz wzmacnianie niezależności energetycznej Europy, a także Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM – za realizację strategicznych inwestycji na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego;
 • VI edycja Konferencji – Theodor J. Garrish, amerykański polityk, urzędnik państwowy i menedżer – za prowadzenie działań w ramach polsko-amerykańskiego strategicznego dialogu energetycznego, którego celem jest rozwój partnerstwa pomiędzy krajami w sektorze energii, a także Dawid Cycoń, prezes spółki ML System S.A. – za wkład w rozwój energetyki odnawialnej, a także zaangażowanie w implementację rozwiązań opartych o ideę zrównoważonego rozwoju;
 • V edycja Konferencji – dr Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24), a także Piotr Woźniak, prezes PGNiG w latach 2016-2020 – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski;
 • IV edycja Konferencji – Lars Christian Lilleholt, Minister Energii i Klimatu Królestwa Danii – za działania zmierzające do realizacji strategicznego projektu Baltic Pipe;
 • III edycja Konferencji – Minister dr Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – za projekt dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego do Polski.

Przewodniczący Kapituły Nagrody
 • prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej
Członkowie Kapituły Nagrody
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Prorektor ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej
 • dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz – Prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej
 • dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – Prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Rektor Politechniki Rzeszowskiej w latach 2016-2020, 1999-2005
 • prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Rektor Politechniki Rzeszowskiej w latach 2012-2016
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak – Rektor Politechniki Rzeszowski w latach 2005-2012
 • dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
Sekretarz Kapituły Nagrody
 • dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza / Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

 wz.prz.edu.pl/aktualnosci/posiedzenie-kapituly-nagrody-viii-konferencji-naukowej-1018.html

LDVQNIxwIeQdlSEVqWFM,dsc_5614_as