PARTNERZY STRATEGICZNI

ML System jest wysoce wyspecjalizowaną spółką technologiczną posiadającą własny zakład produkcyjny z nowoczesnym parkiem maszynowym oraz silne zaplecze B+R wyposażone w światowej klasy sprzęt laboratoryjny. Od 2018 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rozwija przełomowe technologie, które są idealną odpowiedzią na aktualne potrzeby procesu transformacji energetycznej - przejścia z konwencjonalnych na odnawialne źródła energii. Produkty oferowane przez ML System znajdują zastosowanie zarówno w klasycznych dachowych i gruntowych instalacjach fotowoltaicznych, w zrównoważonym budownictwie, w transporcie lądowym i wodnym oraz branży automotive. W 2021 r. firma uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną ze słońca – QGlass. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” było jednym z elementów ogłoszonej przez Spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.

PARTNERZY SREBRNI

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu.

Trwa także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją oraz projektowanie gazociągów lądowych, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym. Prowadzona jest również rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której o ponad połowę zwiększą się zdolności regazyfikacyjne tego obiektu.

PARTNERZY BRĄZOWI

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od ponad 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów. Więcej.

EuRoPol GAZ s.a. to polska firma funkcjonująca od 1993 roku. Jest właścicielem polskiej części gazociągu Jamał-Europa o długości ok. 684 kilometrów przebiegającego równoleżnikowo przez pięć województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie. Na polskim odcinku gazociągu rozmieszczonych jest pięć tłoczni gazu w: Kondratkach, Zambrowie, Ciechanowie, Włocławku i Szamotułach.

Od 2010 roku, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, funkcję operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego pełni Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 29 sierpnia 2022 roku ustalona została treść kolejnej umowy powierzającej OGP GAZ-SYSTEM SA funkcję operatora na tym gazociągu. Umowa ta weszła w życie 1 stycznia 2023 roku.

PARTNERZY WSPIERAJACY

Spółka Gas-Trading S.A. została powołana w 1992r. Obecnie spółka należy do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. – lidera rynku gazu ziemnego w Polsce. Siedziba spółki znajduje się w stolicy Polski - Warszawie.

Główna działalność Gas-Trading S.A. skupia się na dostawach skroplonego gazu LNG dla polskich przedsiębiorstw, stacji paliw oraz odbiorców indywidualnych. Drugim istotnym obszarem działalności jest oferowanie usług zwiazanych z efektywnością energetyczną. Przeprowadzamy audyty efektywności energetycznej oraz wykonujemy wszelkie czynności związane z jej poprawą. We współpracy z polską firmą Hadrone oferujemy także usługi wdrożenia systemów IT do zarządzania portfelem projektów.

Nasza wiedza i doświadczenie oraz dynamiczny rozwój naszej firmy pozwalają na dostarczanie naszym klientom odpowiednich usług. Oferując innowacyjne rozwiązania, zapewniamy bezpieczeństwo, usprawniamy procesy zakupowe  dodatkowo znacząco obniżając koszty.

W skład Gas-Trading S.A. wchodzi spółka zlokalizowana w Dębicy (Gas -Trading Podkarpacie), dysponującą własną bazą magazynową, terminalem przeładunkowym i bocznicą kolejową, która zajmuje się dystrybucją gazu płynnego na terenie Polski południowo-wschodniej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o. powstało w 1934 r. Misją firmy jest dostarczanie dobrej, zdrowej wody każdego dnia i oczyszczanie ścieków do ostatniej kropli. Obszar działania MPWiK obejmuje nie tylko teren samego miasta Rzeszowa, lecz także niektóre miejscowości sąsiednich gmin. MPWiK uzyskało tytuł: Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej jest powołana do podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich działań zmierzających do rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, a także do wspomagania i promowania inicjatyw i osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych i społecznych.
  • Stworzenie nowoczesnego, efektywnego i przyjaznego dla środowiska systemu zaopatrzenia miasta w ciepło,
  • Świadczenie usług na najwyższym poziomie,
  • Utrzymanie stabilnej ceny za ciepło,
  • Zapewnienie komfortu cieplnego Odbiorcom.
Inżynieria Rzeszów SA

Jesteśmy firmą budowlaną założoną w 1990 roku. Profil działalności naszej firmy to szeroko pojęte wykonawstwo robót budowlano-montażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca.

Wykonujemy roboty z zakresu: budownictwo inżynieryjne (obiekty ochrony środowiska), budownictwo kubaturowe, budownictwo przemysłowe, obiekty specjalistyczne, sieci zewnętrzne, roboty specjalistyczne (ścianki szczelne, przewierty sterowane, obiekty inżynierskie, umocnienie wykopów).

Obszarem naszej działalności jest obszar całej Polski, a przede wszystkim obszar Polski południowo - wschodniej (województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie oraz mazowieckie), gdzie od początku istnienia firmy zyskujemy dobre opinie Inwestorów z sektora publicznego jak i prywatnego co sprzyja pozyskiwaniu nowych kontraktów.

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE

ORGANIZATORZY