[STRONA ARCHIWALNA - VIII edycja Konferencji 2023]

PARTNER GENERALNY

ORLEN

Zintegrowany koncern multienergetyczny, prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewnia energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a zaawansowane produkty ORLENU dostępne są w blisko 100 krajach na 6 kontynentach.

Konsekwentnie buduje pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Działania ORLEN podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. 

PARTNERZY STRATEGICZNI

ML-SYSTEM-logo-z-polem-ochronnym

ML System jest wysoce wyspecjalizowaną spółką technologiczną posiadającą własny zakład produkcyjny z nowoczesnym parkiem maszynowym oraz silne zaplecze B+R wyposażone w światowej klasy sprzęt laboratoryjny. Od 2018 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rozwija przełomowe technologie, które są idealną odpowiedzią na aktualne potrzeby procesu transformacji energetycznej - przejścia z konwencjonalnych na odnawialne źródła energii. Produkty oferowane przez ML System znajdują zastosowanie zarówno w klasycznych dachowych i gruntowych instalacjach fotowoltaicznych, w zrównoważonym budownictwie, w transporcie lądowym i wodnym oraz branży automotive. W 2021 r. firma uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną ze słońca – QGlass. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” było jednym z elementów ogłoszonej przez Spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.

logo-PGE-pionA-RGB2

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Misją jest zapewnienie energii dla bezpiecznej przyszłości. Zgodnie z długoterminową wizją PGE ma zostać liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce.

PATRONATY HONOROWE

PARTNER MERYTORYCZNY

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowym skupiającym badaczy zajmujących się różnymi dziedzinami bezpieczeństwa publicznego. Towarzystwo utworzone zostało w październiku 2015 r. 

Celem Towarzystwa jest rozwój i upowszechnianie wiedzy na temat budowania odporności państwa wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

PARTNERZY SREBRNI

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE SA to:

 • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
 • zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
 • udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
 • tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki surowcowo-paliwowej. Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada ponad 4 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz ponad 2 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 36 mln ton ropy naftowej i 4 mln ton produktów naftowych rocznie. Prowadzi działalność w zakresie:

 • transportu i magazynowania ropy naftowej oraz paliw,
 • przeładunku paliw i ich składowania dla podmiotów zajmujących się handlem i dystrybucją paliw.

Grupa PERN świadczy także usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje badania laboratoryjne produktów naftowych, inspekcje stanu technicznego rurociągów, dzierżawi włókna światłowodowe, prowadzi transmisje danych internetowych, a także oferuje usługi kolokacji.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu.

Trwa także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją oraz projektowanie gazociągów lądowych, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym. Prowadzona jest również rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której o ponad połowę zwiększą się zdolności regazyfikacyjne tego obiektu.

Województwo Podkarpackie. Przestrzeń otwarta – na ludzi, na pomysły, na nowe idee. Tutaj żyje się wolniej, ale dostrzega więcej. Tutaj wiemy, co w życiu jest naprawdę ważne. Tutaj urokliwe krajobrazy i pomniki barwnej przeszłości towarzyszą ultranowoczesnym technologiom. Podkarpackie zaprasza!

PARTNERZY BRĄZOWI

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od ponad 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów. Więcej.

EuRoPol GAZ s.a. to polska firma funkcjonująca od 1993 roku. Jest właścicielem polskiej części gazociągu Jamał-Europa o długości ok. 684 kilometrów przebiegającego równoleżnikowo przez pięć województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie. Na polskim odcinku gazociągu rozmieszczonych jest pięć tłoczni gazu w: Kondratkach, Zambrowie, Ciechanowie, Włocławku i Szamotułach.

Od 2010 roku, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, funkcję operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego pełni Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 29 sierpnia 2022 roku ustalona została treść kolejnej umowy powierzającej OGP GAZ-SYSTEM SA funkcję operatora na tym gazociągu. Umowa ta weszła w życie 1 stycznia 2023 roku.

Grupa Veolia w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od ponad 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 500 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 59 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Veolia EKOZEC, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

Więcej informacji na stronie internetowej www.veolia.pl.

Towarowa Giełda Energii to kluczowa instytucja na krajowej mapie energetycznej. Od ponad 20 lat wdraża innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obrotu produktami energetycznymi i rolnymi, jest miejscem kreowania ceny referencyjnej oraz centrum rzetelnych informacji rynkowych. Jako swoisty integrator branży zapewnia także bezpieczeństwo zawieranych transakcji na prowadzonych rynkach. Działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. W skład Grupy Kapitałowej TGE, poza Towarową Giełdą Energii, wchodzą także Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz InfoEngine.

TGE plasuje się w czołówce europejskich giełd, a to dzięki kompleksowej i różnorodnej ofercie. Giełda stwarza możliwość handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO₂ oraz towarami rolno-spożywczymi.

W ramach współpracy międzynarodowej TGE uczestniczy w wielu projektach, których celem jest budowa wspólnego rynku energii. Aktywnie działa na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC oraz na Rynku Dnia Bieżącego SIDC, może się również poszczycić statusem Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego.

GC ENERGY

Przedmiotem działalności GC Energy są: kalibracja i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, dostawa oprzyrządowania i systemów kontroli oraz montaż instalacji elektrycznych i towarzyszących (m.in. systemów ogrzewania rurociągów, wykrywania pożaru i detekcji gazu, instalacji odgromowych i uziemiających). GC Energy brała udział w budowie ponad 20-stu elektrowni gazowych o różnej mocy (100MW, 400MW, 850 MW) a także elektrowni atomowej, wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych, elektrowni geotermalnych i koogeneracyjnych. Firma GC Energy partycypowała również w budowie kilku terminali LNG (m.in. w Polsce i Finlandii, we Francji i Szetlandach), wielu inwestycjach przemysłu chemicznego i farmaceutycznego oraz branży automotive.  Profesjonalne zespoły GC Energy regularnie uczestniczą w budowie nowoczesnych instalacji technologicznych w ramach różnych inwestycji branży petrochemicznej - aktualnie w rozbudowie Olefin PKN Orlen w Płocku, budowie biorafinerii UPM w Niemczech a także serwisują i dbają o sprawność oraz bezpieczeństwo instalacji na tego typu inwestycjach.

Olesiński i Wspólnicy

Specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach prawa i podatków, jednocześnie posiadając szeroką wiedzę branżową, co daje naszym Klientom stały dostęp do doświadczonych ekspertów. Wszystkie obszary naszego doradztwa dostępne na naszej stronie.

Do grona Klientów O&W należą międzynarodowe grupy kapitałowe, spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych, liderzy na krajowym i europejskich rynkach w branży automotive, e-commerce, energetycznej i wielu innych

Współtworzymy European Legal Network - siatkę europejskich firm prawniczych. Współpracujemy w celu oferowania jasnych, transgranicznych usług prawnych. Doradzamy w języku angielskim i niemieckim.

O&W działa w ramach Grupy O&W, w skład której wchodzą spółki: Gałka Olesiński Business Support (GOBS), O&W Analytics i Saurus Grow realizujące zadania komplementarne. Dzięki temu oferujemy kompleksowe doradztwo.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych założone zostało w październiku 1991 roku i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

Członkami PTEZ są osoby zawodowo związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Działalność Towarzystwa obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, i przede wszystkim skupia się na realizacji swojego statutowego zadania tj. promocji rozwoju kogeneracji w Polsce.
Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.

Cele Towarzystwa:

Wskazywanie problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa oraz przedstawienie sposobów rozwiązywania tych problemów

 • Promocja podsektora elektrociepłownictwa jako nowoczesnego i najefektywniej wytwarzającego energię elektryczną i cieplną
 • Tworzenie możliwości pozyskania środków na rozwój i inwestycje przedsiębiorstw
 • Stworzenie najkorzystniejszych warunków prawnych i ekonomicznych dla funkcjonowania rynku energii elektrycznej i cieplnej
 • Promocja wiedzy na temat najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych

PARTNERZY WSPIERAJACY

Spółka Gas-Trading S.A. została powołana w 1992r. Obecnie spółka należy do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. – lidera rynku gazu ziemnego w Polsce. Siedziba spółki znajduje się w stolicy Polski - Warszawie.

Główna działalność Gas-Trading S.A. skupia się na dostawach skroplonego gazu LNG dla polskich przedsiębiorstw, stacji paliw oraz odbiorców indywidualnych. Drugim istotnym obszarem działalności jest oferowanie usług zwiazanych z efektywnością energetyczną. Przeprowadzamy audyty efektywności energetycznej oraz wykonujemy wszelkie czynności związane z jej poprawą. We współpracy z polską firmą Hadrone oferujemy także usługi wdrożenia systemów IT do zarządzania portfelem projektów.

Nasza wiedza i doświadczenie oraz dynamiczny rozwój naszej firmy pozwalają na dostarczanie naszym klientom odpowiednich usług. Oferując innowacyjne rozwiązania, zapewniamy bezpieczeństwo, usprawniamy procesy zakupowe  dodatkowo znacząco obniżając koszty.

W skład Gas-Trading S.A. wchodzi spółka zlokalizowana w Dębicy (Gas -Trading Podkarpacie), dysponującą własną bazą magazynową, terminalem przeładunkowym i bocznicą kolejową, która zajmuje się dystrybucją gazu płynnego na terenie Polski południowo-wschodniej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o. powstało w 1934 r. Misją firmy jest dostarczanie dobrej, zdrowej wody każdego dnia i oczyszczanie ścieków do ostatniej kropli. Obszar działania MPWiK obejmuje nie tylko teren samego miasta Rzeszowa, lecz także niektóre miejscowości sąsiednich gmin. MPWiK uzyskało tytuł: Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. (dawniej PS TRADE TRANS Sp. z o.o.) działa na rynku od 1990 roku

PKP CARGO CONNECT jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych.

Specjalizujemy się w krajowym i międzynarodowym transporcie kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep, za pomocą pociągów dedykowanych dla klienta oraz pociągów operatorskich w ramach sieci usług intermodalnych.

Proponujemy także rozwiązania intermodalne wykorzystujące transport morski, drogowy, a przede wszystkim kolejowy na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, a także Kazachstanu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Zapewniamy usługi spedycyjne związane z przewozem kolejowym wszelkiego rodzaju towarów, zarówno w pojedynczych wagonach i zespołach wagonów, jak i całopociągowych. Świadczymy również usługi w transporcie drogowym, cało pojazdowym FTL i częściowym LTL, transporcie chłodniczym (z możliwością stałego monitorowania temperatury) oraz transporcie towarów niebezpiecznych (ADR). Proponujemy m.in. obsługę door-to-door, just in time i place on time.

 • Stworzenie nowoczesnego, efektywnego i przyjaznego dla środowiska systemu zaopatrzenia miasta w ciepło,
 • Świadczenie usług na najwyższym poziomie,
 • Utrzymanie stabilnej ceny za ciepło,
 • Zapewnienie komfortu cieplnego Odbiorcom.
Inżynieria Rzeszów SA

Jesteśmy firmą budowlaną założoną w 1990 roku. Profil działalności naszej firmy to szeroko pojęte wykonawstwo robót budowlano-montażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca.

Wykonujemy roboty z zakresu: budownictwo inżynieryjne (obiekty ochrony środowiska), budownictwo kubaturowe, budownictwo przemysłowe, obiekty specjalistyczne, sieci zewnętrzne, roboty specjalistyczne (ścianki szczelne, przewierty sterowane, obiekty inżynierskie, umocnienie wykopów).

Obszarem naszej działalności jest obszar całej Polski, a przede wszystkim obszar Polski południowo - wschodniej (województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie oraz mazowieckie), gdzie od początku istnienia firmy zyskujemy dobre opinie Inwestorów z sektora publicznego jak i prywatnego co sprzyja pozyskiwaniu nowych kontraktów.

Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej jest powołana do podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich działań zmierzających do rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, a także do wspomagania i promowania inicjatyw i osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych i społecznych.
Alpetrol Sp. z o.o

Spółka Alpetrol Sp. z o.o. jest jednym z największych w Polsce operatorów logistycznych na rynku gazu LPG. Operacji przeładunku LPG dokonujemy z i na statki, cysterny kolejowe i autocysterny. Zajmujemy się hurtowym obrotem gazem LPG do polskich i międzynarodowych koncernów oraz do odbiorców indywidualnych.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.

Produkujemy wysokiej jakości materiały ogniotrwałe – zasadowe i glinokrzemianowe, które stanowią niezbędny element wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach.

Nasza oferta skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkłaodlewnictwakoksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe.

aeroMIND

Skład naszego zespołu tworzą osoby związane z bezzałogowymi statkami latającym oraz lotnictwem załogowym. Wśród nas znajdziecie Państwo operatorów dronów, pilotów samolotowych i szybowcowych oraz serwisantów UAV. Drony nie są jedynie naszą pracą - są też naszą pasją, dlatego "bezzałogowcami" latamy też dalej w czasie wolnym. Wszystko to sprawia, że decydując się na aeroMind decydujecie się na współpracę z grupą profesjonalistów, którzy o dronach wiedzą praktycznie wszystko.

PATRONATY MEDIALNE

ORGANIZATORZY