Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej.


KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. inż. Agnieszka Stec, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Kmdr ppor. rez. mgr inż. Tomasz Chyła – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Maciej Kluczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

Dr Justyna Marzec – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Maria Kubacka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr inż. Sławomir Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Jolanta Stec-Rusiecka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Jan Polaszczyk – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Paulina Bednarska – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mgr Przemysław Ogarek – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mgr Jakub Prugar – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Inż. Jakub Jacyszyn – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Inż. Kacper Bednarz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Wiktoria Podsiadła – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Julia Dyląg – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Filip Ferenc – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Norbert Drążek – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza


OBSŁUGA TECHNICZNA KONFERENCJI