[STRONA ARCHIWALNA – VIII edycja Konferencji 2023]


Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • dr hab. inż. Agnieszka Stec, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Członkowie Komitetu Organizacyjnego
 • dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • kmdr por. dr inż. Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • kmdr ppor. rez. mgr inż. Tomasz Chyła – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Maciej Kluczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego
 • dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr inż. Sławomir Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr Maria Kubacka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr Jolanta Stec-Rusiecka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr Hanna Sommer – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • dr Honorata Nyga-Łukaszewska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • mgr inż. Paulina Bednarska – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • mgr Jan Polaszczyk – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • mgr Przemysław Ogarek – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • mgr Jakub Prugar – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • inż. Kacper Bednarz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • inż. Daniel Wieliczko – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • inż. Maciej Mrozowski – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • Piotr Plata – Politechnika Warszawska / Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
 • Filip Ferenc – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
Koordynator ds. organizacyjnych
 • Norbert Drążek – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

FIPR 2023 BANERY_WWW 2.cdr13 980x160