[STRONA ARCHIWALNA – VII edycja Konferencji 2022]


Od kilku lat podczas Konferencji wręczane są Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w dziedzinie bezpieczeństwo energetyczne, nagrody zostaną wręczone również podczas VII edycji Konferencji.

W dniu 25 kwietnia 2022 r. w Sali Senatu Politechniki Rzeszowskiej odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody. Podczas posiedzenia została omówiona tematyka VII edycji Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, przedstawiono także kandydatów do Nagrody i przeprowadzono głosowanie.

 

Przewodniczący Kapituły Nagrody:

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody:

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Członkowie Kapituły Nagrody:

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Prorektor ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz – Prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – Prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w latach 2016-2020, 1999-2005

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w latach 2012-2016

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak – Rektor Politechniki Rzeszowski im. I. Łukasiewicz w latach 2005-2012

dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Sekretarz Kapituły Nagrody:

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

 

W poprzednich latach Nagrodę otrzymali:

  • VI edycja Konferencji – Theodor J. Garrish, amerykański polityk, urzędnik państwowy i menedżer – za prowadzenie działań w ramach polsko-amerykańskiego strategicznego dialogu energetycznego, którego celem jest rozwój partnerstwa pomiędzy krajami w sektorze energii, a także Dawid Cycoń, prezes spółki ML System S.A. – za wkład w rozwój energetyki odnawialnej, a także zaangażowanie w implementację rozwiązań opartych o ideę zrównoważonego rozwoju;
  • V edycja Konferencji – dr Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24), a także Piotr Woźniak, prezes PGNiG w latach 2016-2020 – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski;
  • IV edycja Konferencji – Lars Chr. Lilleholt, Minister Energii i Klimatu Królestwa Danii – za wszystkie działania zmierzające do realizacji strategicznego projektu Baltic Pipe;
  • III edycja Konferencji – dr Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – za projekt dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego do Polski.

 

 wz.prz.edu.pl/aktualnosci/posiedzenie-kapituly-nagrody-im-ignacego-lukasiewicza-w-kategorii-bezpieczenstwo-energetyczne-817.html

 

FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr28 970x300