This Conference is supported by NATO’s Public Diplomacy Division

NATO, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, to organizacja o charakterze politycznym, zrzeszająca państwa Ameryki Północnej i Europy. Celem istnienia NATO jest stabilizacja sytuacji politycznej w regionach zagrożonych konfliktami i zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim.

PARTNER STRATEGICZNY

ML System to producent i dystrybutor paneli fotowoltaicznych. Na polskim rynku jest jednym z pionierów, którego zakresem działania jest energia fotowoltaiczna. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych (PV), w tym zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

ML System stawia na wysoką jakość oraz optymalizację wydajności. Korzystając z własnego, fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego tworzy i rozwija unikatowe produkty oparte na autorskich technologiach. Zebrane na przestrzeni kilkunastoletniej działalności doświadczenie pozwala na błyskawiczne i rzetelne realizacje.

PARTNERZY GŁÓWNI

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada również  akcje w spółkach  świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo–serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Województwo Podkarpackie. Przestrzeń otwarta – na ludzi, na pomysły, na nowe idee. Tutaj żyje się wolniej, ale dostrzega więcej. Tutaj wiemy, co w życiu jest naprawdę ważne. Tutaj urokliwe krajobrazy i pomniki barwnej przeszłości towarzyszą ultranowoczesnym technologiom. Podkarpackie zaprasza!

PARTNER SREBRNY

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju - jedyną taką instytucją w Polsce. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Nasza rola w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.

Chcemy być liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PARTNERZY BRĄZOWI

Gas-Trading SA została powołana w 1992 r. Obecnie spółka należy do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA – lidera rynku gazu ziemnego w Polsce.

Główna działalność Gas-Trading skupia się na dostawach skroplonego gazu LNG dla polskich przedsiębiorstw, stacji paliw oraz odbiorców indywidualnych. Drugim istotnym obszarem działalności jest oferowanie usług związanych z efektywnością energetyczną. Przeprowadzamy audyty efektywności energetycznej oraz wykonujemy wszelkie czynności związane z jej poprawą. We współpracy z polską firmą Hadrone oferujemy także usługi wdrożenia systemów IT do zarządzania portfelem projektów.

Gas-Trading Podkarpacie Sp. z o.o. powstała w roku 1997 jako podmiot gospodarczy zajmujący się dystrybucją gazu płynnego na terenie Polski południowo-wschodniej. Zajmujemy się dostawami gazu płynnego luzem do stacji autogazu oraz do celów grzewczych. Oferujemy pełną paletę gazu w butlach napełnianych we własnej Rozlewni – Składzie Podatkowym w Dębicy. Dysponujemy własną bazą magazynową i terminalem przeładunkowym oraz bocznicą kolejową.

Zorganizowaliśmy sieć transportową i dystrybucyjną co pozwala nam jako jednemu z niewielu tej branży na Podkarpaciu, oferować kompleksową obsługę klientów z pełną gamą produktów. Zaliczamy się do grupy kilkunastu średnich firm tej branży w Polsce.

Od początku działalności Spółka GTP zdobyła sobie uznanie klientów jakością oferowanych produktów, obsługą oraz przestrzeganiem czystych zasad w prowadzonym biznesie.  Dowodem wiarygodności, odpowiedzialności i rzetelności oraz przestrzegania zasad etycznych w działalności gospodarczej, jest tytuł przedsiębiorstwa Fair Play oraz uzyskiwane kilka lat z rzędu tytuły Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie powstało w 1934 r. Misją firmy jest dostarczanie dobrej, zdrowej wody każdego dnia i oczyszczanie ścieków do ostatniej kropli. Obszar działania MPWiK obejmuje nie tylko teren samego miasta Rzeszowa, lecz także niektóre miejscowości sąsiednich gmin. MPWiK uzyskało tytuł: Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

SPONSORZY WSPIERAJĄCY

Firma FAKRO powstała w 1991 roku jako spółka prywatna, oparta w stu procentach na polskim kapitale. W ciągu prawie 30 lat z małego, rodzinnego zakładu rozwinęła się w międzynarodową korporację, która dziś zajmuje pozycję wicelidera na światowym rynku okien dachowych. Jej współzałożycielem i obecnym prezesem jest  Ryszard Florek - pomysłodawca i główny realizator uruchomienia produkcji okien dachowych w Polsce.

Dzisiaj FAKRO jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najprężniej rozwijających się firm w Polsce. W skład Grupy FAKRO, zatrudniającej ponad 4000 osób, wchodzi 11 spółek produkcyjnych oraz 17 dystrybucyjnych. Produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad 50-ciu krajach na całym świecie – wszędzie tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty. Sprzedaż na eksport stanowi 70% ogólnej sprzedaży.

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów. Stoimy na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, która jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto jesteśmy szóstym producentem oprogramowania w Europie. Działamy w 60 krajach na całym świecie i zatrudniamy 30,4 tys. osób.

Działając na międzynarodowych rynkach, zbieramy wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy Asseco. Wzajemne relacje opieramy na partnerstwie, zaufaniu oraz zrozumieniu. W ten sposób tworzymy zdywersyfikowane portfolio przychodów. To sprawia, że jesteśmy firmą stabilną finansowo – gotową do realizacji największych oraz wymagających projektów. Przeznaczając duże nakłady finansowe na badania i rozwój, wciąż udoskonalamy wszystkie wykorzystywane przez nas technologie.

Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza jest powołana do podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich działań zmierzających do rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, a także do wspomagania i promowania inicjatyw i osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych i społecznych.

Założyciele Fundacji to czternaście firm z Podkarpacia, jedno stowarzyszenie i jedna osoba fizyczna. Obecnie w skład Rady Fundacji wchodzi 41 podmiotów - 29 firm, stowarzyszenie oraz 11 osób fizycznych.

PARTNER INSTYTUCJONALNY

Agencja Rynku Energii (ARE SA) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej. Misją Agencji Rynku Energii S.A. jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych i dostarczanie wiedzy eksperckiej w obszarze energetyki.

Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzimy we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku.

Ważnym segmentem oferty informacyjnej ARE jest znany chyba wszystkim, którzy zajmują się tematyką energetyczną, aktualizowany 24 godziny na dobę, portal CIRE.pl - na bieżąco dostarcza on informacji o wydarzeniach w dziedzinie elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i górnictwa a jednocześnie jest miejscem swobodnej wymiany poglądów na tematy z nimi związane.

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE