[STRONA ARCHIWALNA - VII edycja Konferencji 2022]

This Conference is supported by NATO’s Public Diplomacy Division

NATO, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, to organizacja o charakterze politycznym, zrzeszająca państwa Ameryki Północnej i Europy. Celem istnienia NATO jest stabilizacja sytuacji politycznej w regionach zagrożonych konfliktami i zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim.

PARTNERZY STRATEGICZNI

ML System SA to producent i dystrybutor paneli fotowoltaicznych. Na polskim rynku jest jednym z pionierów, którego zakresem działania jest energia fotowoltaiczna. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych (PV), w tym zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

ML System stawia na wysoką jakość oraz optymalizację wydajności. Korzystając z własnego, fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego tworzy i rozwija unikatowe produkty oparte na autorskich technologiach. Zebrane na przestrzeni kilkunastoletniej działalności doświadczenie pozwala na błyskawiczne i rzetelne realizacje.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, gwarantujemy bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Naszą misją jest zapewnienie energii dla bezpiecznej przyszłości. Zgodnie z długoterminową wizją PGE ma zostać liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce.

Polski Koncern Naftowy ORLEN

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach.

Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. 

PARTNERZY GŁÓWNI

Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki surowcowo-paliwowej. Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada ponad 4 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz ponad 2 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 36 mln ton ropy naftowej i 4 mln ton produktów naftowych rocznie. Prowadzi działalność w zakresie:

  • transportu i magazynowania ropy naftowej oraz paliw,
  • przeładunku paliw i ich składowania dla podmiotów zajmujących się handlem i dystrybucją paliw.

Grupa PERN świadczy także usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje badania laboratoryjne produktów naftowych, inspekcje stanu technicznego rurociągów, dzierżawi włókna światłowodowe, prowadzi transmisje danych internetowych, a także oferuje usługi kolokacji.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada również  akcje w spółkach  świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo–serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

Województwo Podkarpackie. Przestrzeń otwarta – na ludzi, na pomysły, na nowe idee. Tutaj żyje się wolniej, ale dostrzega więcej. Tutaj wiemy, co w życiu jest naprawdę ważne. Tutaj urokliwe krajobrazy i pomniki barwnej przeszłości towarzyszą ultranowoczesnym technologiom. Podkarpackie zaprasza!

PARTNERZY SREBRNI

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju - jedyną taką instytucją w Polsce. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Nasza rola w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.

Chcemy być liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kancelaria prawna Eversheds Sutherland 

Kancelaria jest częścią Eversheds Sutherland, jednej z największych na świecie sieci firm prawniczych, posiadającej 75 biur w 35 krajach. Sieć jest szczególnie aktywna w energetyce i ma jeden z najbardziej uznanych zespołów prawniczych w tym zakresie. Biura Eversheds Sutherland uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów energetycznych, w tym w obszarze energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, ropy i gazu, biopaliw czy budowy podmorskich kabli energetycznych.

Polskie biuro, liczące ponad 40 prawników, wpisuje się w tę dynamikę, pracując przy licznych projektach z różnych obszarów energetyki. Zespół Governments & Energy wspiera klientów w zakresie doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetyki konwencjonalnej i sektora OZE, a także problematyki sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Doradza również wytwórcom ciepła systemowego oraz przemysłowi energochłonnemu.

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne m.in. w zakresie zamówień publicznych, kwestii regulacyjnych i compliance, finansowania i realizacji inwestycji, spraw korporacyjnych, postępowań sądowych i arbitrażowych oraz prawa konkurencji.

Firma od lat rekomendowana jest przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze. Więcej na eversheds-sutherland.pl

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM buduje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Na etapie końcowym jest projekt Baltic Pipe - jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, polegające na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu.

W tym roku spółka zakończyła budowę dwukierunkowych połączeń systemowych z Litwą i Słowacją oraz pierwszy etap rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu. Na Terminalu LNG prowadzone są dalsze prace przy powstaniu trzeciego zbiornika i drugiego nabrzeża, dzięki którym zdolności regazyfikacyjne obiektu wzrosną o ponad połowę. Trwa także projektowanie gazociągów lądowych, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 200 tys. km gazociągów.

PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu.

Polska Spółka Gazownictwa jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

Do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są strategiczną spółką energetyczną należącą do Skarbu Państwa. Zadaniem PSE jest bilansowanie systemu elektroenergetycznego, czyli dbanie, by energia elektryczna, potrzebna odbiorcom w całym kraju, została im dostarczona, bez względu na porę dnia i roku.

Dzięki liniom najwyższych napięć, energia elektryczna wytworzona w elektrowniach trafia do sieci lokalnych dystrybutorów, a za ich pośrednictwem do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Każdy, kto korzysta z energii elektrycznej, korzysta zatem z infrastruktury przesyłowej PSE. Główne cele działalności PSE S.A. to:

  • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
  • zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
  • udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
  • tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

PARTNERZY BRĄZOWI

Gas-Trading SA została powołana w 1992 r. Obecnie spółka należy do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA – lidera rynku gazu ziemnego w Polsce.

Główna działalność Gas-Trading skupia się na dostawach skroplonego gazu LNG dla polskich przedsiębiorstw, stacji paliw oraz odbiorców indywidualnych. Drugim istotnym obszarem działalności jest oferowanie usług związanych z efektywnością energetyczną. Przeprowadzamy audyty efektywności energetycznej oraz wykonujemy wszelkie czynności związane z jej poprawą. We współpracy z polską firmą Hadrone oferujemy także usługi wdrożenia systemów IT do zarządzania portfelem projektów.

Gas-Trading Podkarpacie Sp. z o.o. powstała w roku 1997 jako podmiot gospodarczy zajmujący się dystrybucją gazu płynnego na terenie Polski południowo-wschodniej. Zajmujemy się dostawami gazu płynnego luzem do stacji autogazu oraz do celów grzewczych. Oferujemy pełną paletę gazu w butlach napełnianych we własnej Rozlewni – Składzie Podatkowym w Dębicy. Dysponujemy własną bazą magazynową i terminalem przeładunkowym oraz bocznicą kolejową.

Zorganizowaliśmy sieć transportową i dystrybucyjną co pozwala nam jako jednemu z niewielu tej branży na Podkarpaciu, oferować kompleksową obsługę klientów z pełną gamą produktów. Zaliczamy się do grupy kilkunastu średnich firm tej branży w Polsce.

Od początku działalności Spółka GTP zdobyła sobie uznanie klientów jakością oferowanych produktów, obsługą oraz przestrzeganiem czystych zasad w prowadzonym biznesie.  Dowodem wiarygodności, odpowiedzialności i rzetelności oraz przestrzegania zasad etycznych w działalności gospodarczej, jest tytuł przedsiębiorstwa Fair Play oraz uzyskiwane kilka lat z rzędu tytuły Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o. powstało w 1934 r. Misją firmy jest dostarczanie dobrej, zdrowej wody każdego dnia i oczyszczanie ścieków do ostatniej kropli. Obszar działania MPWiK obejmuje nie tylko teren samego miasta Rzeszowa, lecz także niektóre miejscowości sąsiednich gmin. MPWiK uzyskało tytuł: Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Olesiński i Wspólnicy

Specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach prawa i podatków, jednocześnie posiadając szeroką wiedzę branżową, co daje naszym Klientom stały dostęp do doświadczonych ekspertów. Wszystkie obszary naszego doradztwa dostępne na naszej stronie.

Do grona Klientów O&W należą międzynarodowe grupy kapitałowe, spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych, liderzy na krajowym i europejskich rynkach w branży automotive, e-commerce, energetycznej i wielu innych

Współtworzymy European Legal Network - siatkę europejskich firm prawniczych. Współpracujemy w celu oferowania jasnych, transgranicznych usług prawnych. Doradzamy w języku angielskim i niemieckim.

O&W działa w ramach Grupy O&W, w skład której wchodzą spółki: Gałka Olesiński Business Support (GOBS), O&W Analytics i Saurus Grow realizujące zadania komplementarne. Dzięki temu oferujemy kompleksowe doradztwo.

Stowarzyszenie Polska Ekologia powstało w 2006 roku i skupia producentów, którzy podjęli produkcję żywności z surowców ekologicznych z przekonaniem, że produkty te są bardziej wartościowe dla człowieka. Działając na szybko rozwijającym się rynku żywności ekologicznej członkowie Stowarzyszenia uznają, że więcej ich łączy niż dzieli. Dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego niesie ze sobą wiele nowych wyzwań, którym łatwiej sprostać działając wspólnie w ramach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Ekologia Polska skupia ludzi, którzy żyją w świecie żywności ekologicznej.

Towarowa Giełda Energii to kluczowa instytucja na krajowej mapie energetycznej. Od ponad 20 lat wdraża innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obrotu produktami energetycznymi i rolnymi, jest miejscem kreowania ceny referencyjnej oraz centrum rzetelnych informacji rynkowych. Jako swoisty integrator branży zapewnia także bezpieczeństwo zawieranych transakcji na prowadzonych rynkach. Działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. W skład Grupy Kapitałowej TGE, poza Towarową Giełdą Energii, wchodzą także Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz InfoEngine.

TGE plasuje się w czołówce europejskich giełd, a to dzięki kompleksowej i różnorodnej ofercie. Giełda stwarza możliwość handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO₂ oraz towarami rolno-spożywczymi.

W ramach współpracy międzynarodowej TGE uczestniczy w wielu projektach, których celem jest budowa wspólnego rynku energii. Aktywnie działa na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC oraz na Rynku Dnia Bieżącego SIDC, może się również poszczycić statusem Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. 

UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. UDT posiada 10 oddziałów terenowych oraz 22 biura, rozmieszczonych na terytorium całej Polski.

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Asseco Poland SA jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów. Stoimy na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, która jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto jesteśmy szóstym producentem oprogramowania w Europie. Działamy w 60 krajach na całym świecie i zatrudniamy 30,4 tys. osób.

Działając na międzynarodowych rynkach, zbieramy wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy Asseco. Wzajemne relacje opieramy na partnerstwie, zaufaniu oraz zrozumieniu. W ten sposób tworzymy zdywersyfikowane portfolio przychodów. To sprawia, że jesteśmy firmą stabilną finansowo – gotową do realizacji największych oraz wymagających projektów. Przeznaczając duże nakłady finansowe na badania i rozwój, wciąż udoskonalamy wszystkie wykorzystywane przez nas technologie.

Firma FAKRO Sp. z o.o. powstała w 1991 roku jako spółka prywatna, oparta w stu procentach na polskim kapitale. W ciągu prawie 30 lat z małego, rodzinnego zakładu rozwinęła się w międzynarodową korporację, która dziś zajmuje pozycję wicelidera na światowym rynku okien dachowych. Jej współzałożycielem i obecnym prezesem jest  Ryszard Florek - pomysłodawca i główny realizator uruchomienia produkcji okien dachowych w Polsce.

Dzisiaj FAKRO jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najprężniej rozwijających się firm w Polsce. W skład Grupy FAKRO, zatrudniającej ponad 4000 osób, wchodzi 11 spółek produkcyjnych oraz 17 dystrybucyjnych. Produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad 50-ciu krajach na całym świecie – wszędzie tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty. Sprzedaż na eksport stanowi 70% ogólnej sprzedaży.

Inseqr to nowoczesne, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Inseqr sp. z o.o. działa na rynku już 5 lat. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem. Naszym klientom oferujemy usługi programistyczne, profesjonalne analizy i ekspertyzy z dziedziny zarzadzania informacjami, bezpieczne systemy IT, wdrażamy certyfikowane systemy, pomagamy w procesach tworzenia i zarządzania systemami ochrony informacji niejawnych, dostarczamy narzędzia klasy OSINT.

Identyfikujemy zagrożenia i przygotowujemy naszych klientów do skutecznej ochrony infrastruktury i systemów przed wyciekiem informacji i cyberatakami. Naszym rozwiązaniom zaufały instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, administracja publiczna, samorządy i biznes. Posiadamy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wykonujemy usługi i projekty objęte klauzulą tajemnicy.

Inżynieria Rzeszów SA

Jesteśmy firmą budowlaną założoną w 1990 roku. Profil działalności naszej firmy to szeroko pojęte wykonawstwo robót budowlano-montażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca.

Wykonujemy roboty z zakresu: budownictwo inżynieryjne (obiekty ochrony środowiska), budownictwo kubaturowe, budownictwo przemysłowe, obiekty specjalistyczne, sieci zewnętrzne, roboty specjalistyczne (ścianki szczelne, przewierty sterowane, obiekty inżynierskie, umocnienie wykopów).

Obszarem naszej działalności jest obszar całej Polski, a przede wszystkim obszar Polski południowo - wschodniej (województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie oraz mazowieckie), gdzie od początku istnienia firmy zyskujemy dobre opinie Inwestorów z sektora publicznego jak i prywatnego co sprzyja pozyskiwaniu nowych kontraktów.

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" SA

Produkujemy wysokiej jakości materiały ogniotrwałe – zasadowe i glinokrzemianowe, które stanowią niezbędny element wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach.

Nasza oferta skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe.

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce powołana została w 2004 roku. Jej założycielami były: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Celem jej istnienia jest przede wszystkim zachowanie i udostępnianie unikatowych obiektów technicznych pochodzących z XIX i XX wieku, w tym oryginalnych urządzeń, przedmiotów i budynków związanych z przemysłem naftowym, gazowniczym i rafineryjnym.

Ponadto Fundacja popularyzuje Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, lokowane na terenie najstarszej czynnej kopalni ropy naftowej na świecie. Muzeum to ma niezwykle atrakcyjną turystycznie formę a oprócz muzealnych ekspozycji, można tu zobaczyć najbardziej wartościowe i co najważniejsze oryginalne budynki i urządzenia dokumentujące narodziny i rozwój polskiego, jak i światowego przemysłu naftowego.

Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza jest powołana do podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich działań zmierzających do rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, a także do wspomagania i promowania inicjatyw i osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych i społecznych.

Założyciele Fundacji to czternaście firm z Podkarpacia, jedno stowarzyszenie i jedna osoba fizyczna. Obecnie w skład Rady Fundacji wchodzi 41 podmiotów - 29 firm, stowarzyszenie oraz 11 osób fizycznych.

PARTNER INSTYTUCJONALNY

Agencja Rynku Energii (ARE SA) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej. Misją Agencji Rynku Energii S.A. jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych i dostarczanie wiedzy eksperckiej w obszarze energetyki.

Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzimy we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku.

Ważnym segmentem oferty informacyjnej ARE jest znany chyba wszystkim, którzy zajmują się tematyką energetyczną, aktualizowany 24 godziny na dobę, portal CIRE.pl - na bieżąco dostarcza on informacji o wydarzeniach w dziedzinie elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i górnictwa a jednocześnie jest miejscem swobodnej wymiany poglądów na tematy z nimi związane.

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE

ORGANIZATORZY