[STRONA ARCHIWALNA – VII edycja Konferencji 2022]

Artykuły naukowe, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych.

Organizatorzy Konferencji po konsultacjach z Członkami Komitetu Naukowego zdecydują o zakwalifikowaniu poszczególnych artykułów do publikacji w wybranych czasopismach naukowych. Procedura recenzji realizowana jest przez każde czasopismo stosownie do informacji zawartych na stronach internetowych czasopism naukowych.

Opłata za publikację artykułu naukowego BEZ UDZIAŁU w Konferencji: 300 zł brutto (243,90 zł netto).


Ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego:
  • 17 czerwca 2022 r. – I tura
  • 9 września 2022 r. – II tura

Artykuły naukowe należy przesyłać do dr Marii Kubackiej na adres e-mail: mkubacka@instytutpe.pl


Czasopisma naukowe współpracujące w ramach VII Konferencji:

FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600