Jak co roku, w ramach Konferencji zorganizowana zostanie sesja posterów naukowych. Jej tegoroczna edycja odbędzie się w formule zdalnej – online.

Integralną częścią tego wydarzenia jest Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy VII Konferencji, w ramach którego przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Sesja posterowa to część Konferencji, polegająca na przedstawieniu w formie graficznej (tj. plakatu naukowego) najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia. Prezentacja taka umożliwia bieżącą wymianę poglądów oraz wskazówek, prowadzoną z osobami uczestniczącymi w niej w roli widzów.


Sesja posterowa podzielona zostanie na II etapy:

I etap – zdalna prezentacja posterów naukowych połączona z sesją pytań od internautów.

II etap – indywidualna rozmowa z członkami Jury Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy (wybrane postery).


Terminy:

22 sierpnia 2022 r. – ostateczny termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do udziału czynnego.

26 sierpnia 2022 r. – ostateczny termin przesyłania posteru naukowego wraz z załącznikami.

31 sierpnia 2022 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny.

1 września 2022 r. – I Etap Sesji Posterowej.

6 września 2022 r. – II Etap Sesji Posterowej.

12 września 2022 r. – Ogłoszenie wyników Konkursu (zakończenie sesji posterowej).


Ważne dokumenty dot. sesji posterowej

Regulamin Sesji Posterowej IPE 2022

Wytyczne Sesji Posterowej IPE 2022

Formularz oceny posteru IPE 2022

Oświadczenie autora posteru IPE 2022


FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600