[STRONA ARCHIWALNA – VII edycja Konferencji 2022]


Księga Posterów – VII Konferencja IPE 2022 (PDF)

Redakcja: dr hab. Paweł Borkowski, prof. UŁa; dr hab. inż. Agnieszka Stec, prof. PRz; dr Hanna Sommer;
Julia Dyląg, Paulina Bednarska, Wiktoria Podsiadła, Daria Pajdowska, Filip Ferenc
Wydawca: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
ISBN: 978-83-958517-4-2


Sesja posterowa to część Konferencji, polegająca na przedstawieniu w formie graficznej (tj. plakatu naukowego) najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia. Prezentacja taka umożliwia bieżącą wymianę poglądów oraz wskazówek, prowadzoną z osobami uczestniczącymi w niej w roli widzów. Sesja posterowa odbywa się w formule zdalnej – online. Integralną częścią tego wydarzenia jest Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy VII Konferencji.

Sesja posterowa podzielona jest na dwa etapy:
I etap – zdalna prezentacja posterów naukowych połączona z sesją pytań od internautów.
II etap – indywidualna rozmowa z członkami Jury Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy (wybrane postery).

Zachęcamy do zadawania pytań do autorów posterów poprzez przesyłanie ich drogą e-mailową
(w tytule wiadomości wpisując: tytuł posteru oraz imię i nazwisko autora/autorów)
na adres e-mail: postery@instytutpe.pl do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

Odpowiedzi na zadane pytania zostaną udzielone podczas spotkania zdalnego, które odbędzie się z udziałem Jury Konkursu i autorów posterów naukowych w dniu 1 września 2022 r. o godz. 12:00

Oficjalne ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi 12 września br. – podczas pierwszego dnia VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” IPE 2022


Ważne dokumenty dot. sesji posterowej

Regulamin Sesji Posterowej IPE 2022

Wytyczne Sesji Posterowej IPE 2022

Formularz oceny posteru IPE 2022

Oświadczenie autora posteru IPE 2022


FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600