[STRONA ARCHIWALNA – VII edycja Konferencji 2022]


VII Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
(12-13 września 2022 r.)

Pytania dot. Konferencji prosimy kierować na adres e-mail:

konferencja2022@instytutpe.pl

Telefon kontaktowy w sprawie Konferencji:

+48 737 335 709

Miejsce Konferencji

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Budynek V – Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

PRz-budynek-zdj01


Sekretariat VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Al. Powstańców Warszawy 8
bud. L, pok. 252A
35-959 Rzeszów

e-mail: konferencja2022@instytutpe.pl
tel. kom.: +48 737 335 709


Kontakt do koordynatorów poszczególnych sekcji:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Zarządu Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
e-mail: mruszel@instytutpe.pl


Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Inkubator Technologiczny 4
Jasionka 954E
36-002 Jasionka

NIP: 517-036-99-59
REGON: 361537163
KRS: 0000558482

e-mail: biuro@instytutpe.pl
tel. kom.: +48 737 880 607
www.instytutpe.pl


Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Inkubator Technologiczny 4
Jasionka 954E
36-002 Jasionka

mBank

Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Tytuł przelewu: „Konferencja 12-13.09.2022 – Imię i Nazwisko”


Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Publikuje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.


FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600