[STRONA ARCHIWALNA – VII edycja Konferencji 2022]

TERMINY

 • 17 czerwca 2022 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (I tura)
 • 20 czerwca 2022 r. – ostateczny termin zgłoszeń z rabatem 10%  (w formularzu zgłoszeniowym należy podać kod rabatowy: “Konferencja2022-10”)
 • 22 sierpnia 2022 r.  ostateczny TERMIN ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU CZYNNEGO (wystąpienie/referat/poster)
 • 26 sierpnia 2022 r. – ostateczny termin przesyłania posteru naukowego
 • 31 sierpnia 2022 r. – ogłoszenie programu VII Konferencji
 • 1 września 2022 r. – I Etap Sesji Posterowej
 • 2 września 2022 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny
 • 2 września 8 września 2022 r. – ostateczny TERMIN ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU BIERNEGO w formie stacjonarnej
 • 7 września 2022 r. – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej – udział bierny
 • 7 września 2022 r. – II Etap Sesji Posterowej
 • 9 września 2022 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (II tura)
 • 11 września 2022 r. – wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce
 • 12-13 września 2022 r. – VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Inkubator Technologiczny 4
Jasionka 954E
36-002 Jasionka

mBank

Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020

Tytuł przelewu: „Konferencja 12-13.09.2022 – Imię i Nazwisko”


OPŁATY

(dla zgłoszeń od 23 sierpnia do 8 września 2022)

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
TERMIN ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU CZYNNEGO MINĄŁ 22 SIERPNIA

Udział bezpłatny
 • 0 zł – członkowie Komitetu Naukowego / pracownicy Politechniki Rzeszowskiej / eksperci Instytutu Polityki Energetycznej
 •  – bierny udział online
  (DARMOWA TRANSMISJA będzie dostępna na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja2022)
Opłata dla przedstawicieli firm energetycznych oraz administracji publicznej
 • 2400 zł brutto (1951,21 zł netto) – Udział BIERNY stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata dla pracowników naukowych
 • 750 zł brutto (609,75 zł netto) – Udział BIERNY stacjonarny w 2 dniach Konferencji z możliwością publikacji artykułu naukowego. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłata za publikację artykułu naukowego BEZ UDZIAŁU w Konferencji
 • 300 zł brutto (243,90 zł netto) – Publikacja artykułów jest uwarunkowana pozytywnymi recenzjami naukowymi.

OPŁATY

(do 22 sierpnia 2022)
Udział bezpłatny
 • 0 zł – członkowie Komitetu Naukowego (z wystąpieniem / referatem / posterem lub udział bierny).
 • 0 zł – zaproszeni przez Organizatorów przedstawiciele administracji publicznej (w przypadku braku zaproszenia obowiązuje opłata konferencyjna).
 • 0 zł – pracownicy Politechniki Rzeszowskiej (z wystąpieniem / referatem / posterem lub udział bierny) i studenci Politechniki Rzeszowskiej (z posterem).
 • 0 zł – eksperci Instytutu Polityki Energetycznej (z wystąpieniem / referatem / posterem lub udział bierny).
Opłaty dla przedstawicieli firm energetycznych oraz administracji publicznej
 • 1900 zł brutto (1544,71 zł netto) – Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji (z wystąpieniem / referatem LUB UDZIAŁ BIERNY). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 900 zł brutto (731,70 zł netto) – Udział stacjonarny tylko 13.09.2022 r. (z wystąpieniem / referatem LUB UDZIAŁ BIERNY). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad. Nie obejmuje noclegu.
Opłaty dla pracowników naukowych
 • 750 zł brutto (609,75 zł netto) – Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji (z wystąpieniem / referatem / posterem). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 450 zł brutto (365,85 zł netto) – Udział stacjonarny tylko 13.09.2022 r. (z wystąpieniem / referatem / posterem). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad. Nie obejmuje noclegu.
Opłaty dla doktorantów
 • 450 zł brutto (365,85 zł netto) – Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji (z wystąpieniem / referatem / posterem – kwalifikacja na podstawie abstraktu). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
Opłaty dla studentów
 • 300 zł brutto (243,90 zł netto) – Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji (z posterem naukowym). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe. Nie obejmuje noclegu.
 • 100 zł brutto (81,30 zł netto) – Udział zdalny – online (z posterem naukowym).
Opłata za publikację artykułu naukowego BEZ UDZIAŁU w Konferencji
 • 300 zł brutto (243,90 zł netto) – Publikacja artykułów jest uwarunkowana pozytywnymi recenzjami naukowymi.

Uczestnikom poprzednich edycji Konferencji przysługuje 20% rabatu.


W ramach opłaty konferencyjnej (w zależności od wybranej grupy cenowej) organizatorzy zapewniają:
 • Możliwość wygłoszenia referatu naukowego / zaprezentowania posteru naukowego.
 • Możliwość publikacji artykułu naukowego (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych) – szczegóły na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja2022/publikacje-w-czasopismach-naukowych
 • Poczęstunek podczas Konferencji (całodniowe przerwy kawowe, obiady).
 • Materiały konferencyjne (teczka, długopis, notatnik, program konferencji, materiały promocyjne, czasopisma branżowe partnerów medialnych).
 • Publikację naukową, która zostanie wydana po Konferencji – pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości artykułów naukowych.
 • Zdjęcia z Konferencji, które zostaną umieszczone na stronie internetowej po Konferencji.
 • Retransmisje paneli plenarnych i tematycznych, dostępne na kanale YouTube.com.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji i wygłoszenie referatu naukowego.

FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600