[STRONA ARCHIWALNA – VII edycja Konferencji 2022] 


Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełni Instytut Polityki Energetycznej.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Maciej Kluczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Dr hab. inż. Agnieszka Stec, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Justyna Marzec – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Jolanta Stec-Rusiecka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Maria Kubacka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Hanna Sommer – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr inż. Sławomir Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Lidia Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Marek Stelmachowicz – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mgr Jan Polaszczyk – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr Przemysław Ogarek – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mgr Jakub Prugar – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Inż. Jakub Jacyszyn – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Paulina Bednarska – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Wiktoria Podsiadła – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Julia Dyląg – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Filip Ferenc – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Norbert Drążek – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza


FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600