Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza / Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Sławomir Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Jolanta Stec-Rusiecka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Maria Kubacka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Hanna Sommer – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Lidia Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Marek Stelmachowicz – Instytut Polityki Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mgr inż. Paulina Zwolenik – Instytut Polityki Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mgr Przemysław Ogarek – Instytut Polityki Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mgr Jakub Prugar – Instytut Polityki Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Inż. Jakub Jacyszyn – Instytut Polityki Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Inż. Karol Tałan – Instytut Polityki Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Paulina Bednarska – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Wiktoria Podsiadła – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Filip Ferenc – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Norbert Drążek – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza


FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600