[STRONA ARCHIWALNA – VII edycja Konferencji 2022]

Komitet Naukowy VII edycji Konferencji 2022:

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka

Prof. dr inż. Piotr D. Moncarz – Stanford University (USA)

Prof. Jakub Godzimirski  Norwegian Institute of International Affairs (Norwegia)

Prof. dr hab. inż. Daniel Słyś – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Prof. dr hab. inż. Sebastian Werle – Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Lech Lichołai – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak  – Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej Podraza – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Bogdan Koszel – Uniwersytet Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Artur Gruszczak – Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek  Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Paweł Grata – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska – Uniwersytet Rzeszowski

Dr Frank Umbach European Centre for Climate, Energy and Resource Security

Dr Péter Rada – University of Public Service

Dr Arnie Dupuy – George Mason University

Dr hab. inż. Tadeusz Okulski, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. inż. Agnieszka Stec, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Kpt dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Leszek Jesień, prof. CC – Collegium Civitas w Warszawie

Dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Michał Słowikowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN – Polska Akademia Nauk

Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Paweł Borkowski, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego

Dr hab. Beata Molo, prof. KAAFM – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula – Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Marta Witkowska – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr inż. Tomasz Mirowski – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Dr Oktawia Jurgilewicz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza


FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600