Lwowskie czasopismo „Nafta” w latach 1893-1914

dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz
Kierownik Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

STRESZCZENIE

Artykuł opisuje lwowskie czasopismo „Nafta”, które ukazywało się w latach 1893-1914. Periodyk ten ukazywał się w formie miesięcznika lub dwutygodnika a jego redakcję tworzyli profesorowie wyższych uczelni Lwowa i galicyjscy działacze gospodarczy.

„Nafta” nie była pierwszym czasopismem poświęconym problematyce przemysłu naftowego – sposobom jej wydobycia, kwestiom ekonomicznym tej gałęzi gospodarki, informacjom o funkcjonowaniu przemysłu naftowego w innych krajach czy działaniom władz krajowych i państwowych wobec tego przemysłu. Czasopisma takie ukazywały się już wcześniej w Gorlicach i w Krośnie a już po rozpoczęciu wydawania „Nafty” także w Jaśle.

Czasopisma te były jednak efemerydami a lwowska „Nafta” jako długoletni organ Krajowego Towarzystwa Naftowego a wcześniej Towarzystwa Techników Naftowych ukazywała się do końca lipca 1914 roku.


CAŁY ARTYKUŁ      08/2022/HSE (PDF)


Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.

HSE Grzegorz Zamoyski IPE