Być jak Ignacy, żyć jak Ignacy

Tymoteusz Pruchnik
Prezes Gas-Trading

STRESZCZENIE

Ignacy Łukasiewicz jest osobą, która w historii Polski i świata zapisała się jako wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego. Ignacy Łukasiewicz jest przykładem osoby, która w życiu osobistym i zawodowym znacznie wybiegała poza przeciętność osób żyjących w XIX wieku.

Celem artykułu jest przedstawienie sukcesów zawodowych Ignacego Łukasiewicza w rozwoju przemysłu naftowego oraz ukazanie jego osoby jako prekursora społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W artykule wykorzystano dostępną literaturę z zakresu życia i pracy Ignacego Łukasiewicza oraz wybraną literaturę dotyczącą CSR.


CAŁY ARTYKUŁ      09/2022/HSE (PDF)


Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.

HSE Tymoteusz Pruchnik IPE