Wsparcie czy przeszkoda w działaniu? Spirytusowe mieszanki napędowe
w realiach polskiego przemysłu naftowego w okresie międzywojennym

prof. dr hab. Paweł Grata
Uniwersytet Rzeszowski

STRESZCZENIE

Sytuacja polskiego przemysłu naftowego po odzyskaniu niepodległości była trudna. Odcięcie od przedwojennych rynków zbytu, słabość rynku wewnętrznego oraz zwiększająca się rywalizacja na rynkach zewnętrznych skutkowały niewielką rentownością i sukcesywnym spadkiem rozmiarów produkcji.

Nowym zagrożeniem stała się też konkurencja, która pojawiła się ze strony wspieranego przez władze państwowe przemysłu gorzelniczego, forsującego koncepcję wprowadzenia do obrotu mieszanek paliwowych zawierających spirytus. Ich wejście na rynek, mimo sprzeciwu firm naftowych, oznaczało konieczność zastępowania części benzyny spirytusem i ograniczenie możliwości jej sprzedaży na rynku wewnętrznym. Negatywne tego skutki były konsekwentnie podnoszone przez przedstawicieli branży naftowej.

Dopiero poprawa koniunktury w II połowie lat 30. pozwoliły na stopniową zmianę postrzegania spirytusowych mieszanek napędowych. W warunkach rosnącego popytu wewnętrznego przy relatywnie stałej wielkości wydobycia możliwe stało się znaczące ograniczenie eksportu paliw, a spirytus mógł stać się pożądanym dodatkiem do mieszanek napędowych, co potwierdzał wzrost jego zakupów przez firmy naftowe.


CAŁY ARTYKUŁ      05/2022/HSE (PDF)


Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.


Pawel Grata HSE IPE