Branża naftowa II Rzeczpospolitej.
Blaski i cienie

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
Prorektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

STRESZCZENIE

Tekst jest próbą zarysowania głównych wyzwań polskiego przemysłu naftowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Przybliża dokonania z drugiej połowy XIX w. oraz pierwszych dekad kolejnego stulecia. Omawia proces odbudowy i rozwoju branży naftowej, przede wszystkim w zakresie kopalnictwa oraz przetwórstwa pozyskiwanego surowca. Ukazuje najważniejsze problemy, związane z sytuacją wewnętrzną, rynkami zagranicznymi, kryzysem ekonomicznym i wyzwaniami kapitałowymi.

Artykuł sygnalizuje również próby naprawy i rozwoju przemysłu naftowego, między innymi w oparciu o poszukiwania nowych złóż i współpracę z branżą motoryzacyjną.


CAŁY ARTYKUŁ      04/2022/HSE (PDF)


Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.


Grzegorz Ostasz HSE IPE