Czarne złoto – historia sektora energii

Łukasz Zborowski
absolwent Zespołu Szkół Ministerstwa Górnictwa i Energetyki im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

STRESZCZENIE

Historia wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania ropy naftowej jest wielowiekowa. Owszem, lampa naftowa, destylacja frakcyjna dająca naftę o niespotykanej dotychczas czystości, przemysłowe wydobycie ropy naftowej, w tym spod dna morskiego, oczyszczenie i przesył gazociągami gazu ziemnego, doprowadziły do eksplozji (sic!) przemysłu naftowego, energetyki transportu, chemii, farmacji i wielu innych dziedzin.


CAŁY ARTYKUŁ      10/2022/HSE (PDF)


Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.

HSE Lukasz Zborowski IPE