Bóbrka – historia miejsca. XIX-wieczna kopalnia w obszarze
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Barbara Olejarz i Michał Górecki
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

STRESZCZENIE

XIX wieczna kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, dzięki temu, iż działa nieprzerwanie od 1854 r. zachowała w dużej mierze autentyczność. W doskonałej formie przetrwały urządzenia techniczne a przede wszystkim pozostał historyczny układ przestrzenny i krajobrazowy. To właśnie dzięki temu obiekt ma znaczenie nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe.

Ze względu na ciągłość wydobycia i przemysłową formę, można określić kopalnię w Bóbrce, jako najstarsze na świecie, miejsce wydobycia ropy naftowej i tym samym kolebkę przemysłu naftowego.


CAŁY ARTYKUŁ      06/2022/HSE (PDF)


Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.HSE 06-2022